Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ

Αλλαγή ονόματος λογαριασμού ΔΕΗ
Αλλαγή ονόματος ΔΕΗ με τη βοήθεια του Πανελλήνιου Ηλεκτρικού Ρεύματος

Τι σημαίνει Αλλαγή Ονόματος ΔΕΗ;

Αυτός που χρησιμοποιεί το ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, ανεξαρτήτως αν είναι ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής, θα πρέπει να φροντίσει να εκδίδεται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του. Ο ασαφής όρος “Αλλαγή Ονόματος ΔΕΗ” σημαίνει στην πραγματικότητα “Αλλαγή Ονόματος Χρήστη Παροχής ΔΕΗ”. Πρόκειται για τη διαδικασία υπογραφής νέας Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματος ώστε το όνομα που είναι καταχωρημένο στον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος ως χρήστης της συγκεκριμένης παροχής να αλλάξει σ’ αυτό του τρέχοντα χρήστη.

Στα πλαίσια σύγκρισης παρόχων το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα σας παρουσιάζει τις ενεργές εταιρείες που παρέχουν φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο!

Θέλω αλλαγή προς Φθηνότερο Πάροχο τώρα!

Γιατί να μην κρατήσω το παλιό όνομα;

Πέρα από οποιοδήποτε άλλο όφελος, η αναγραφή του ονόματος του πραγματικού χρήστη στον λογαριασμό γίνεται απαραίτητη γιατί ο ίδιος ο λογαριασμός συχνά αποτελεί απαιτούμενο έγγραφο για εγκρίσεις αιτήσεων ή την έκδοση πιστοποιητικών από το Δημόσιο καθώς και την εκτέλεση ορισμένων συναλλαγών από τις τράπεζες.

Πρέπει να παραμείνω στη ΔΕΗ;

Όχι. Υπάρχουν πλέον πολλές εταιρείες που παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα στον ελληνικό χώρο και, αν το τιμολόγιό τους είναι πιο συμφέρον, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην προτιμήσετε κάποιον από αυτούς. Βεβαίως, οι τιμές αυξομειώνονται και κάθε πάροχος κάνει κατά καιρούς προσφορές για να προσελκύσει πελάτες. Είναι λοιπόν σημαντικό να συγκρίνουμε τις προσφορές που είναι διαθέσιμες τη στιγμή που σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο αλλαγής και να μελετήσουμε προσεκτικά τους όρους για να διαπιστώσουμε τι μας καλύπτει καλύτερα και είναι πιο συμφέρον.

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για αλλαγή ονόματος ΔΕΗ;

Ανεξάρτητα αν απλώς θέλετε να αλλάξετε το όνομα του χρήστη στον ίδιο πάροχο ή να γίνετε συνδρομητής σε νέο πάροχο, θα χρειαστείτε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Έναν πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος ή τουλάχιστον τον αριθμό παροχής του ακινήτου.
 • Αν είστε ενοικιαστής: Μισθωτήριο από το taxisnet
 • Αν είστε ιδιοκτήτης: Φωτοτυπία του Ε9

Επιπλέον των δικαιολογητικών, υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις;
Ναι.  Καλό είναι να τις έχετε υπόψη πριν προχωρήσετε στην αλλαγή.

 • Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.  Συνήθως αυτό προκύπτει από το Ε9 ή το μισθωτήριο που είναι ανάμεσα στα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε πιο πάνω), διαφορετικά το εκκαθαριστικό της εφορίας αρκεί.
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου – Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάση Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ). Αυτό δεν είναι δικαιολογητικό που θα έχετε μαζί σας αλλά θα πρέπει να έχει ήδη εκδοθεί και κατατεθεί στην ΔΕΔΔΥΕ, και να βρίσκεται σε ισχύ. Η διάρκεια που ισχύει το πιστοποιητικό είναι 14 χρόνια για τα σπίτια και 7 χρόνια για τους επαγγελματικούς χώρους. Αν είναι σε ισχύ ο πάροχος το γνωρίζει. Αν δεν έχει εκδοθεί, η αλλαγή ονόματος θα προχωρήσει αλλά θα σας ζητηθεί να δεσμευτείτε ενυπογράφως για την έκδοση και κατάθεσή του σε σημείο εξυπηρέτησης ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
 • Καταβολή εγγύησης. Είναι ένα ποσό που θα κληθείτε να καταβάλετε ως εγγύηση με την υπογραφή του συμβολαίου και σας επιστρέφεται όταν καταγγείλετε το συμβόλαιο. Το ποσό εξαρτάται από τον πάροχο καθώς και το εμβαδόν του συγκεκριμένου ακινήτου. Στην περίπτωση της ΔΕΗ, το ποσό είναι κατ’ ελάχιστο €130.

Δικαιολογητικά για δωρεάν παραχώρηση ακινήτου

Η δωρεάν παραχώρηση αναφέρεται στη χρήση κάποιου ακινήτου που προσφέρεται οικειοθελώς από  από κάποιον συγγενή. Τα παρακάτω είναι επιπλέον των βασικών (δείτε πιο πάνω).

 • Φωτοτυπία του Ε2 του προσώπου που κάνει την δωρεάν παραχώρηση.

Δικαιολογητικά για αλλαγή ΔΕΗ ονόματος λόγω θανάτου

Αν θέλετε να αλλάξετε το όνομα ΔΕΗ λογαριασμού λόγω θανάτου του προηγούμενου χρήστη, θα χρειαστείτε μερικά δικαιολογητικά πλέον των βασικών.

 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του θανόντος.
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου (αν πρόκειται για ιδιόκτητο ακίνητο).

Δικαιολογητικά για αλλαγή ονόματος ΔΕΗ με χρέος

Δεν αποτελεί εμπόδιο για την αλλαγή ονόματος αν ο προηγούμενος χρήστης της ΔΕΗ έχει αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς. Τα παρακάτω είναι επιπλέον των βασικών (δείτε πιο πάνω).

 • Συμβόλαιο ενοικίασης.
 • Υπεύθυνη δήλωση, ότι το χρέος δεν επιβαρύνει ούτε εσάς ούτε τον ιδιοκτήτη.

Δικαιολογητικά για αλλαγή ονόματος ΔΕΗ για κοινόχρηστους χώρους

Τυπικά αυτό συμβαίνει όταν αναλαμβάνει νέος διαχειριστής πολυκατοικίας ή του κοινόχρηστου χώρου. Αρμόδιος για την υπογραφή της νέας σύμβασης είναι ο διαχειριστής,

 • Το ΑΦΜ του κτιρίου, εφόσον υπάρχει.
 • Αριθμός παροχής ρεύματος ΔΕΗ του ακινήτου (αναγράφεται στον λογαριασμό ρεύματος).
 • Ταυτότητα του διαχειριστή.
 • Αντίγραφο βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο για απαλλαγή ΤΑΠ.
 • Απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών του κτιρίου (με το οποίο παρέχεται στο Διαχειριστή εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας).

Δικαιολογητικά για αλλαγή ΔΕΗ μέσω τρίτου

Αν δεν σας εξυπηρετεί να κάνετε την αλλαγή ονόματος ΔΕΗ προσωπικά, μπορείτε να την αναθέσετε σε τρίτο άτομο. Το άτομο αυτό, πλέον των δικαιολογητικών για τη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να πιστοποιήσει την εξουσιοδότηση.

 • Επικυρωμένη εξουσιοδότηση από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή ή την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή (π.χ. Πρεσβεία, Δημόσιο, Εκκλησία).
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής/διαμονής.

Δικαιολογητικά για αλλαγή ονόματος ΔΕΗ μέσω ΚΕΠ

Οι αλλαγές που αφορούν τη ΔΕΗ γίνονται είτε στα καταστήματα της ΔΕΗ είτε ηλεκτρονικά. Οι λοιπές εταιρείες ενέργειας είναι ιδιωτικές, συνεπώς τα ΚΕΠ δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν την αλλαγή σε καμία περίπτωση.

Δικαιολογητικά για άλλες περιπτώσεις

Επειδή οι περιπτώσεις αυτές είναι πολλές και δύσκολα προβλέψιμες, είναι καλό να έρθετε πρώτα σε συνεννόηση με εκπρόσωπο του παρόχου. Για ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στη σελίδα: Πως αλλάζω λογαριασμό ρεύματος στο όνομά μου.

Μπορώ να αποφύγω τις γραφειοκρατικές διαδικασίες;

Βεβαίως!  Υπάρχουν εταιρείες που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση χωρίς να χάσετε χρόνο και, κυρίως, χωρίς κόστος για σας. Μερικές μάλιστα μπορούν επίσης να αναλάβουν για λογαριασμό σας και τις αντίστοιχες διαδικασίες για τους παρόχους φυσικού αερίου.

Έχω όφελος να αναθέσω την αλλαγή σε εταιρεία;

Ναι.  Οι εταιρείες αυτές διεκπεραιώνουν τις αλλαγές που χρειάζεστε αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ώστε να μην χάσετε χρόνο και κόπο και μάλιστα με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος για εσάς.

Πέρα από τα παραπάνω, υπάρχει ένας ακόμα καλός λόγος να επιλέξετε μια τέτοια εταιρεία για την αλλαγή. Σήμερα υπάρχουν πολλοί πάροχοι ηλεκτρικής ενεργείας, καθένας με τα προτερήματα και τα ελαττώματά του. Σε κάθε χρονική στιγμή κάποιοι προσφέρουν εκπτώσεις και δώρα εγγραφής στα προγράμματά τους, που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα €300. Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό ποσό του μηνιαίου λογαριασμού, όπως το πάγιο που επιλέξατε, η συνολική κατανάλωση μέσα στον μήνα, ή η έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες εξαρτώνται από την πολιτική του κάθε παρόχου, πράγμα που κάνει την επιλογή δύσκολη. Η εταιρεία που θα της αναθέσετε την αλλαγή, τυπικά συνεργάζεται με όλους σχεδόν τους παρόχους και μπορεί να σας προσφέρει εύκολη αντιπαραβολή όλων αυτών των παραγόντων ώστε να επιλέξετε τον ιδανικό για σας πάροχο και να εξοικονομήσετε ένα σημαντικό ποσοστό από τον μηνιαίο λογαριασμό σας. Κι όλα αυτά, για την αλλαγή παρόχου ρεύματος, μπορούν να γίνουν μέσω διαδικτύου, από την άνεση του σπιτιού σας!

Θέλω αλλαγή προς Φθηνότερο Πάροχο τώρα!

Για οποιαδήποτε Αλλαγή Ονόματος Χρήστη Παροχής ΔΕΗ απευθυνθείτε στο PIR. Είναι δωρεάν και αποφεύγετε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και το χάσιμο χρόνο που θα συναντήσετε στις εκάστοτε υπηρεσίες.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!