Πως αλλάζω το ρεύμα στο όνομά μου

Αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος
Όλες οι περιπτώσεις για αλλαγή του λογαριασμού ρεύματος σε άλλο όνομα

Από τις πιο συχνές ερωτήσεις που κάνουν οι καταναλωτές στους υπαλλήλους  των εταιρειών που παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα, έχει να κάνει με ποιόν τρόπο μπορούν να αλλάξουν το όνομα στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος. Πολλές φορές η ερώτηση διατυπώνεται ως “πώς αλλάζω όνομα στο ρεύμα” ενώ λιγότερο συχνά ως φράση “αλλαγή ονόματος στο ρεύμα” και σπανίως τη συναντάμε ως “αλλαγή ονόματος ρεύματος“. Σε κάθε περίπτωση, οι φράσεις αυτές αφορούν είτε περιπτώσεις καταναλωτών της ΔΕΗ είτε άλλων εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Και στις δύο περιπτώσεις ισχύουν ακριβώς τα ίδια.

Αν επιθυμείς να αλλάξεις το όνομα σε λογαριασμό ρεύματος συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα!

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

Περιπτώσεις στην αλλαγή ονόματος σε λογαριασμό

Στην περίπτωση που κάποιος μετακομίσει σε ένα ήδη ηλεκτροδοτημένο ακίνητο, άρα οι λογαριασμοί εκδίδονται σε άλλο όνομα, θα πρέπει να υπογράψει νέα σύμβαση έτσι ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά του. Αν θα παραμείνει στην ίδια εταιρεία ή θα προβεί σε αλλαγή παρόχου ρεύματος είναι στην ευχέρεια του καταναλωτή.

Για την υπογραφή της νέας σύμβασης θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της εκάστοτε εταιρείας προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου. (Για τα σπίτια η διάρκεια είναι 14 έτη και για τους επαγγελματικούς χώρους 7 έτη).
  • Έναν λογαριασμό ρεύματος ή τον αριθμό παροχής του ακινήτου.
  • Την αστυνομική σας ταυτότητα ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο πχ (διαβατήριο).
  • Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. (συνηθίζεται το εκκαθαριστικό της εφορίας).
  • Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου.

Ποια επιπλέον δικαιολογητικά απαιτούνται, για αλλαγή ονόματος λόγω θανάτου;

Αλλαγή ονόματος λογαριασμού ρεύματος λόγω θανάτου
Δικαιολογητικά για αλλαγή ονόματος λογαριασμού ρεύματος λόγω θανάτου
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του θανόντος.
  • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, σε περίπτωση αλλαγής ονόματος λόγω θανάτου.
  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου. (Σε περίπτωση που το σπίτι δεν νοικιάζεται αλλά είναι ιδιόκτητο).

Γίνεται αλλαγή ονόματος με χρέος;

Αν στο κτίριο που θέλεις να νοικιάσεις, ο προηγούμενος ενοικιαστής έχει αφήσει χρέος, υπάρχει η λύση.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει προσκομίσεις στην εταιρεία το συμβόλαιο ενοικίασης και υπεύθυνη δήλωση, ότι το χρέος δεν επιβαρύνει εσένα ή τον ιδιοκτήτη.

Επειδή δεν είναι ίδιες όλες οι περιπτώσεις θα πρέπει να λάβεις σοβαρά τις οδηγίες των υπαλλήλων.

Αλλαγή ονόματος με δωρεάν παραχώρηση

Η δωρεάν παραχώρηση γίνεται συνήθως από συγγενικά πρόσωπα.

Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεσαι το Ε2 από το πρόσωπο που σου κάνει την δωρεάν παραχώρηση.

Υπογράφοντας νέα σύμβαση πρέπει να πληρώσετε και ένα ποσό ως εγγύηση το οποίο έχει να κάνει με τα τετραγωνικά μέτρα (m²) του κτιρίου.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από άλλο πρόσωπο αφού το έχετε εξουσιοδοτήσει. Τα έγγραφα που θα πρέπει να έχει μαζί του είναι η πρωτότυπη επικυρωμένη εξουσιοδότηση, η αστυνομική του ταυτότητα και φυσικά όλα τα έγγραφα που αναφέραμε παραπάνω.

Η διαδικασία αλλαγής ονόματος στο λογαριασμό ρεύματος μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά ή να στείλετε  με courier τα δικαιολογητικά στην διεύθυνση που θα σας υποδείξει η εταιρεία ρεύματος με την οποία θα συνεργαστείτε.

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

Τελικά η αλλαγή σε άλλο όνομα στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι πλέον περίπλοκη διαδικασία. Αρκεί να αφήσετε του Ειδικούς να το πράξουν για εσάς!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!