Αποξήλωση παροχής ρεύματος

Αφαίρεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
Όσα πρέπει να γνωρίζεις πριν την αφαίρεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Πολλές φορές για λόγους ασφαλείας ή και επειδή γίνεται η κατεδάφιση μιας οικοδομής είναι απαραίτητο να γίνει η αποξήλωση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, να αφαιρεθούν δηλαδή τα καλώδια, ο μετρητής καθώς και το κιβώτιο. Όμως με τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και το άνοιγμα της αγοράς σε εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας πολλοί είναι αυτοί που δεν ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν. Εμείς στο παρόν κείμενο θα δώσουμε απαντήσεις στις σημαντικότερες απορίες που σχετίζονται με την αποξήλωση της παροχής.

Και μην ξεχνάς... Πριν προχωρήσεις σε νέα σύνδεση ρεύματος μάθε τί σε συμφέρει!

Βρες τον Πάροχο που Σε συμφέρει!

Καταρχάς υπεύθυνος για την αποξήλωση της παροχής είναι ο ΔΕΔΔΗΕ μιας και αυτός πλέον είναι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν ο όρος αποξήλωση μετρητή ΔΕΗ που τον συναντάμε συχνά δεν είναι σίγουρα κατάλληλος. Όποιος θέλει να προχωρήσει σε αποξήλωση της παροχής θα πρέπει να απευθυνθεί στον ΔΕΔΔΗΕ και μόνο σε αυτόν.

Οι λόγοι για να γίνει αποξήλωση της παροχής είναι διάφοροι. Οι πιο συνηθισμένοι είναι η κατεδάφιση της οικοδομής ή η επικινδυνότητα της παροχής. Όμως μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ένας ιδιοκτήτης μπορεί να επιθυμεί την αφαίρεση της υπάρχουσας παροχής.

Δικαιολογητικά αποξήλωσης παροχής ρεύματος

Δικαιολογητικά αποξήλωσης πίνακα ρεύματος
Αφαίρεση πίνακα ρεύματος και απαραίτητα δικαιολογητικά αίτησης

Τώρα για να γίνει η αφαίρεση της παροχής και του μετρητή είναι απαραίτητο να κατατεθούν μια σειρά από δικαιολογητικά αλλά και η συμπλήρωση μιας αίτησης προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

    Ας δούμε αναλυτικά τι χρειάζεται ώστε να προχωρήσει η αίτηση για τον αποξήλωση της παροχής:

  • Συμπληρωμένη αίτηση για την αποξήλωση παροχής Χ.Τ. (καλωδίου, κιβωτίου και μετρητή)
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου.
  • Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού.
  • Σημειώνεται επίσης πως ο αιτών της αποξήλωσης πρέπει να έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος.

Αφού γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και βρεθεί πως δεν λείπει κάποιο από τα δικαιολογητικά τότε ο ΔΕΔΔΗΕ προωθεί την αίτηση. Για τον χρόνο που χρειάζεται ώστε να επεξεργαστεί το αίτημα ή και για κάποια επιπλέον δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

    Κάποια από τα δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν είναι:

  • αίτηση μικρών εργασιών
  • άδεια κατεδάφισης

Η αφαίρεση μετρητή ρεύματος είναι μια διαδικασία που υπεύθυνος είναι ο ΔΕΔΔΗΕ!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!