Εγγύηση σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν τρόπους για να μειώσουν το λογαριασμό ρεύματος και στρέφονται σε νέους παρόχους εγείρονται διάφορα ερωτήματα που αφορούν σε διάφορους όρους των συμβολαίων. Ο συχνότερος όρος με τον οποίον έρχονται αντιμέτωποι είναι η εγγύηση σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τι σημαίνει ο όρος αυτός.

Υπογράφοντας λοιπόν, ένα συμβόλαιο με έναν νέο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας συναντάμε τον όρο εγγύηση σύμβασης προμήθειας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χρηματικό ποσό το οποίο καλείται να καταβάλει ο κάθε καταναλωτής στην εταιρεία ως εγγύηση και ο λόγος που οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ζητούν την καταβολή της εγγύησης αυτής είναι η εξασφάλιση μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από τη σύμβαση προμήθειας ρεύματος. Δηλαδή σε περίπτωση που ο πελάτης δεν πληρώσει κάποιον λογαριασμό η οφειλή θα καλυφθεί από τα χρήματα της εγγύησης.

Επιπλέον είναι καλό να γνωρίζετε πως το ποσό της εγγύησης μπορεί να προσαρμοστεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Το ποσό τις εγγύησης, στους περισσότερους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχεί σε έναν δίμηνο λογαριασμό ο οποίος υπολογίζεται με έναν ενιαίο τρόπο για όλους τους πελάτες. Σε περιπτώσεις που παρατηρείται σημαντική απόκλιση από τον λογαριασμό κατανάλωσης του πελάτη σε σχέση με το εκτιμώμενο ποσό, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της εγγύησης ή σε περίπτωση που ο πελάτης καθυστερεί την εξόφληση του λογαριασμού τότε το ποσό της εγγύησης προσαρμόζεται και μπορεί να αυξηθεί.

Ανεξάρτητα της εγγύησης σύμβασης προμήθειας το ενδιαφέρον του καταναλωτή παραμένει κυρίως στην εύρεση του πιο οικονομικού παρόχου ρεύματος!

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο

Πολιτική εγγυήσεων εταιρειών ρεύματος

Παρότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια ενιαία πολιτική εγγυήσεων σε όλες τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, η ομάδα του ΠΗΡ – Φθηνό Ρεύμα  συγκέντρωσε για εσάς τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι κοινά στους περισσότερους παρόχους. Φυσικά η κάθε εταιρεία παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιήσεις θέλοντας να δημιουργήσει προϊόντα ελκυστικά προς τους πελάτες της και συνάμα ανταγωνιστικά.

  • Το ποσό της εγγύησης είναι ίσο με αυτό που αντιστοιχεί σε δύο μήνες ρεύματος και υπολογίζεται με έναν ενιαίο τρόπο για όλους τους πελάτες ανάλογα με την κατηγορία παροχής και τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος που έχει επιλέξει ο καταναλωτής. Δηλαδή ανάλογα με το αν έχει επιλέξει οικιακό τιμολόγιο χαμηλής τάσης, εργοταξιακό ρεύμα ή μέση τάση κοκ καθορίζεται και το ποσό της εγγύησης.
  • Στις πιο πολλές εταιρείες ισχύει πως σε περίπτωση που ο πελάτης ενεργοποίηση την πάγια εντολή τότε οι περισσότερες εταιρείες μηδενίζουν το ποσό της εγγύησης και επιστρέφουν το ποσό στον αμέσως επόμενο λογαριασμό.
  • Τέλος πολλές είναι οι εταιρείες που προσφέρουν κάποια έκπτωση στο ποσό της εγγύησης η οποία μπορεί να φτάσει το 70%. Βέβαια σε περίπτωση που ο καταναλωτής αφήνει απλήρωτους λογαριασμούς το χρηματικό ποσό της εγγύησης μπορεί να αυξηθεί.

Βλέπουμε λοιπόν πως η εγγύηση σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει πως ο πάροχος ρεύματος με τον οποίο συνεργαζόμαστε δεν θα μείνει απλήρωτος σε περίπτωση που ο καταναλωτής αδυνατεί να πληρώσει τον λογαριασμό ρεύματος.

Με την εγγύηση σύμβασης προμήθειας είναι εξασφαλισμένος μονάχα ο προμηθευτής ρεύματος!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!