Εκκαθαριστικός λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος

Εκκαθαριστικός λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος
Χρεώσεις εκκαθαριστικού λογαριασμού ρεύματος

Από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος με τον οποίο έχετε σύμβαση θα έχετε παρατηρήσει πως λαμβάνετε δύο είδη λογαριασμών, τον εκκαθαριστικό και τον έναντι λογαριασμό. Εμείς στο σημερινό μας άρθρο θα ασχοληθούμε και θα αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά του εκκαθαριστικού λογαριασμού έτσι όπως τα συγκέντρωσε για εσάς η ομάδα του ΠΗΡ. Εδώ θα αναλύσουμε τί ακριβώς είναι ένας εκκαθαριστικός λογαριασμός ρεύματος και πώς υπολογίζεται.

Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος περιλαμβάνεται η αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου που καταμετρήθηκε, συνήθως για 4 μήνες για τους οικιακούς πελάτες. Η αξία του ρεύματος είναι μειωμένη κατά το ποσό που χρεώθηκε στον έναντι λογαριασμό.

Αν επιθυμείς χαμηλή χρέωση στο ρεύμα πρέπει να ψάξεις μεταξύ όλων των παρόχων... και ίσως καλύτερα με τη βοήθεια του Πανελλήνιου Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Διαδικασία έκδοσης εκκαθαριστικού λογαριασμού ρεύματος

Για να βγει ο εκκαθαριστικός λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας η διαδικασία είναι πολύ απλή. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, περίπου κάθε 4 μήνες, ένας υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ καταγράφει το ρολόι του ρεύματος και βλέπει το ποσό που έχουμε καταναλώσει. Είναι η γνωστή καταμέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Με τον τρόπο αυτό βγαίνει ο εκκαθαριστικός λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος. Στο ενδιάμεσο μας έρχεται ένας έναντι λογαριασμός στον οποίο πληρώνουμε την εκτιμώμενη κατανάλωση ρεύματος. Με τον τρόπο αυτό μοιράζεται κάπως το ποσό που πληρώνουμε.

Κάτι που απασχολεί πολλούς καταναλωτές είναι ο τρόπος που θα χρεωθούν αν στο διάστημα μεταξύ έκδοσης δύο εκκαθαριστικών λογαριασμών, αλλάξουν οι τιμές του ρεύματος. Αυτό που γίνεται συνήθως σε αυτή την περίπτωση είναι πως το μηχανογραφικό σύστημα του παρόχου λαμβάνει υπόψη αυτόματα τις τιμές κάθε κλίμακας χρέωσης αναλογικά για το διάστημα ισχύος του κάθε τιμοκαταλόγου. Έτσι στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζεται μια μέση τιμή.

Ας δούμε τώρα τι αναγράφεται και ποιες είναι οι χρεώσεις σε έναν εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος στις περισσότερες εταιρείες.

ΑΔΜΗΕ: σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τα απαραίτητα έξοδα για τη σωστή λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Τάσης. Αυτό ουσιαστικά είναι το δίκτυο από το οποίο ηλεκτροδοτείται όλη η χώρα και για αυτό εμφανίζεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος ανεξάρτητα από τον πάροχο ενέργειας.

ΔΕΔΔΗΕ: εδώ βρίσκονται οι χρεώσεις για τη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Η διαφορά με τον ΑΔΜΗΕ είναι πως ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για τον διαμοιρασμό του ρεύματος σε όλα τα ακίνητα της χώρας ενώ ο ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτροδότηση όλης της χώρας. Αυτός είναι και ο λόγος που παίζει σημαντικό ρόλο στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος.

ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας): εδώ συγκεντρώνονται οι χρεώσεις που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές για τη διευκόλυνση κοινωνικών παροχών. Αυτές οι παροχές συμπεριλαμβάνουν την ηλεκτροδότηση των μη διασυνδεδεμένων νήσων καθώς και το τιμολόγιο που λαμβάνουν οι πολύτεκνοι και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου.

ΕΤΜΕΑΡ: Εδώ στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας πληρώνουμε το ειδικό τέλος για την ενίσχυση της παραγωγής ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Λοιπές Χρεώσεις: Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται μια σειρά από χρεώσεις που επιβάλλονται μέσω της φορολογίας και έχουν να κάνουν με την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Κατηγορίες Χρεώσεων

Εδώ έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες στις οποίες ανήκουν διάφορες χρεώσεις και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτές που αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα και τις χρεώσεις που αποδίδονται στο κράτος. Ας τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά:

Χρεώσεις που αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα:

  • Χρεώσεις ή πιστώσεις που προέρχονται από την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο παράγεται από φωτοβολταϊκά.
  • Στρογγυλοποιήσεις
  • Διορθωτικές εγγραφές
  • Χρεώσεις που έχουν να κάνουν με διάφορες εργασίες που έγιναν στο Δίκτυο.

Χρεώσεις που μέσω του εκκαθαριστικού λογαριασμού αποδίδονται στο κράτος:

  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: εισπράττεται από τον εκάστοτε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος και αποδίδεται στο κράτος.
  • Ειδικό Τέλος 5‰: εισπράττεται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και αποδίδεται στο κράτος.
  • ΦΠΑ: Είναι το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας που χρεώνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Χρεώσεις Δήμου: Είναι χρεώσεις τις οποίες εισπράττουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας και τους καταβάλλουν στον αρμόδιο φορέα.
  • ΕΡΤ: όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος εισπράττουν στους λογαριασμούς τους ένα ποσό το οποίο είναι υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ.

Τέλος σε περίπτωση που υπάρχει Προηγούμενο Ανεξόφλητο Ποσό εμφανίζεται και αυτό στο δικό του ξεχωριστό πεδίο.

Για τους περισσότερους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ένας τυπικός εκκαθαριστικός λογαριασμός έχει την παραπάνω εικόνα. Με το άρθρο αυτό ελπίζουμε να ρίξαμε λίγο περισσότερο φως στις χρεώσεις που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές.

Μάθε ότι πρέπει να γνωρίζεις για τον Εκκαθαριστικό Λογαριασμό Ρεύματος στα τιμολόγια της ΔΕΗ και των υπόλοιπων παρόχων!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!