Εναλλακτικοί πάροχοι ρεύματος

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007 η ΔΕΗ κατείχε το μονοπώλιο στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Από την επομένη ο Έλληνας καταναλωτής έχει την δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα διαφορετικό προμηθευτή.

Ήδη στην χώρα μας δραστηριοποιούνται αρκετές ιδιωτικές εταιρείες που είναι γνωστές ως «εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας». Στην ουσία αναφερόμαστε σε όλους τους παρόχους ρεύματος καθώς η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας έχει πλήρως απελευθερωθεί.

Βρες τον Πάροχο που Σε συμφέρει

Πολλοί καταναλωτές έχουν επιλέξει να αλλάξουν προμηθευτή, έχοντας τη δυνατότητα να μειώσουν τα έξοδα κατανάλωσής τους και να επωφεληθούν από μια σειρά νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η ΔΕΗ μπορεί να κρατάει ακόμα την «μερίδα του λέοντος», αλλά κάθε χρόνο υπάρχει μια εκτίναξη του αριθμού των καταναλωτών  που αναζητούν ανταγωνιστικά τιμολόγια και διάφορες προσφορές που διαθέτουν οι εναλλακτικοί πάροχοι.

Οι συνεχείς αλλαγές στα πακέτα προσφορών επηρεάζουν την τελική απόφαση στην επιλογή παρόχου…

Εταιρείες ως εναλλακτικοί πάροχοι ρεύματος

Οι πιο γνωστές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, πλην της ΔΕΗ, είναι οι παρακάτω ακόλουθες. Η σειρά είναι τυχαία και δεν έχει να κάνει με τον αριθμό των πελατών που εξυπηρετεί η κάθε μία από αυτές.

Τελικά ποια εταιρεία - πάροχο ρεύματος να επιλέξω;

Βρες τον Πάροχο που Σε συμφέρει

Οι εναλλακτικοί πάροχοι ή προμηθευτές  ηλεκτρικής ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εκπτώσεις μόνο στην κατηγορία χρέωσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις είναι σταθερές και ίδιες για όλες τις εταιρείες.

Σε μία αγορά όπως η ενεργειακή, όπου υπάρχει πλήθος επιλογών, θα πρέπει να εξοικειωθούμε με τις χρεώσεις ρεύματος και να συγκρίνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσφορές που είναι διαθέσιμες.

Όσο πιο ενημερωμένος είναι ο καταναλωτής, τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να βγει κερδισμένος!

Η αλλαγή παρόχου ρεύματος με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαγορεύεται, εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί ή δεν έχουν διακανονιστεί οι οφειλές προς τον υφιστάμενο πάροχο.

Οι εναλλακτικές εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να παρέχουν εκπτώσεις στη χρέωση λογαριασμού μονάχα για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις παραμένουν σταθερές και ίδιες για όλους τους παρόχους.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!