Εναλλακτικοί πάροχοι ρεύματος

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007 η ΔΕΗ κατείχε το μονοπώλιο στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Από την επομένη ο Έλληνας καταναλωτής έχει την δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα διαφορετικό προμηθευτή.

Ήδη στην χώρα μας δραστηριοποιούνται αρκετές ιδιωτικές εταιρείες που είναι γνωστές ως «εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας».

Πολλοί καταναλωτές έχουν επιλέξει να αλλάξουν προμηθευτή, έχοντας τη δυνατότητα να μειώσουν τα έξοδα κατανάλωσής τους και να επωφεληθούν από μια σειρά νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η ΔΕΗ μπορεί να κρατάει ακόμα την «μερίδα του λέοντος», αλλά κάθε χρόνο υπάρχει μια εκτίναξη του αριθμού των καταναλωτών  που αναζητούν ανταγωνιστικά τιμολόγια και διάφορες προσφορές που διαθέτουν οι εναλλακτικοί πάροχοι.

Οι συνεχείς αλλαγές στα πακέτα προσφορών επηρεάζουν την τελική απόφαση στην επιλογή παρόχου…

Βρες τον Πάροχο που Σε συμφέρει

Ένα βήμα πριν αποκτήσεις μικρότερο λογαριασμό στο ρεύμα & φυσικό αέριο!!

Εταιρείες ως εναλλακτικοί πάροχοι ρεύματος

Οι πιο γνωστές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, πλην της ΔΕΗ, είναι οι παρακάτω ακόλουθες. Η σειρά είναι τυχαία και δεν έχει να κάνει με τον αριθμό των πελατών που εξυπηρετεί η κάθε μία από αυτές.

Τελικά ποια εταιρεία – πάροχο ρεύματος να επιλέξω;

Βρες τον Πάροχο που Σε συμφέρει

Ένα βήμα πριν αποκτήσεις μικρότερο λογαριασμό στο ρεύμα & φυσικό αέριο!!

Οι εναλλακτικοί πάροχοι ή προμηθευτές  ηλεκτρικής ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εκπτώσεις μόνο στην κατηγορία χρέωσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις είναι σταθερές και ίδιες για όλες τις εταιρείες.

Σε μία αγορά όπως η ενεργειακή, όπου υπάρχει πλήθος επιλογών, θα πρέπει να εξοικειωθούμε με τις χρεώσεις ρεύματος και να συγκρίνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσφορές που είναι διαθέσιμες.

Όσο πιο ενημερωμένος είναι ο καταναλωτής, τόσο πιο πολλές είναι οι πιθανότητες να βγει κερδισμένος!

Η αλλαγή παρόχου ρεύματος με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαγορεύεται, εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί ή δεν έχουν διακανονιστεί οι οφειλές προς τον υφιστάμενο πάροχο.

Οι εναλλακτικές εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να παρέχουν εκπτώσεις στη χρέωση λογαριασμού μονάχα για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις παραμένουν σταθερές και ίδιες για όλους τους παρόχους.

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Ένα βήμα πριν αποκτήσεις μικρότερο λογαριασμό στο ρεύμα & φυσικό αέριο!!