Έναντι λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος

Οι λογαριασμοί ρεύματος που φτάνουν στα χέρια μας είναι δύο τύπων: ο εκκαθαριστικός και ο έναντι. Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε και θα εξηγήσουμε τα βασικά στοιχεία ενός έναντι λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Η ομάδα του ΠΗΡ συγκέντρωσε για εσάς όλες τις πληροφορίες που σίγουρα θα σας φανούν χρήσιμες.

Τί είναι ο έναντι λογαριασμός;

Ας ξεκινήσουμε εξηγώντας τι ακριβώς είναι ο έναντι λογαριασμός. Ο έναντι λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος είναι ένας κατ’ εκτίμηση λογαριασμός και ο υπολογισμός του γίνεται με βάσει τα στοιχεία του πελάτη όπως αυτά έχουν αποθηκευτεί στο ιστορικό του. Για παράδειγμα λαμβάνεται η κατανάλωση της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του προηγούμενου έτους αλλά και άλλα στοιχεία έτσι ώστε ο λογαριασμός που λαμβάνεται να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πραγματικές καταναλώσεις που έχετε κάτι. Φυσικά το ποσό που χρεώνεται στον ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό και αφορά στη χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώθηκε αφαιρείται από τον επόμενο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ λογαριασμό.

Βρες την Εταιρεία με το Φθηνότερο Λογαριασμό Ρεύματος!

Κάποιες παρατηρήσεις για τους έναντι λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που μπορούμε να κάνουμε είναι πως ο ΕΦΚ καθώς και το ειδικό τέλος 5‰ υπολογίζονται μόνο για τον εκκαθαριστικό λογαριασμό και όχι για τον έναντι λογαριασμό ρεύματος. Σε κάθε έναντι λογαριασμό ρεύματος αναγράφεται η κατ’ εκτίμηση κατανάλωση. Χρεώσεις όπως τα ποσά υπέρ του Δήμου υπολογίζονται και στον έναντι λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό αφαιρείται η έναντι αξία κατανάλωσης που έχει χρεωθεί στον έναντι λογαριασμό και όχι το συνολικό ποσό του έναντι λογαριασμού (μιας και τα ποσά υπέρ του δήμου υπολογίζονται κάθε 2 μήνες).

Εδώ να θυμίσουμε και πάλι πως η αξία του ρεύματος στον έναντι λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση έχοντας ως βάση το ιστορικό και όχι την πραγματική κατανάλωση.

Σε περίπτωση που ο έναντι λογαριασμός ρεύματος ΔΕΗ ή άλλων εταιρειών είναι υψηλότερος από ότι συνήθως μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Κατάστημα που ανήκει το ακίνητό σας και να δώσετε την ένδειξη του μετρητή σας πριν τη λήξη προθεσμίας πληρωμής. Για να αποφύγετε αυτή τη διαδικασία ενημερωθείτε στην αντίστοιχη σελίδα της καταμέτρησης ρεύματος. Πάντως μιας και ο έναντι λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψιν το ιστορικό της κατανάλωσης της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους είναι πολύ δύσκολο να συμπεριληφθούν τυχόν απότομες μεταβολές στην κατανάλωση. Όπως και να έχει πάντως αν το ποσό του έναντι λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας είναι υψηλότερο από την πραγματική κατανάλωση τότε αυτό θα συμψηφισθεί και θα αφαιρεθεί στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος.

Χρεώσεις έναντι λογαριασμού

Ας δούμε αναλυτικά ποιες είναι οι χρεώσεις σε έναν έναντι λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος στις περισσότερες εταιρείες.

ΑΔΜΗΕ: σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τα απαραίτητα έξοδα για τη σωστή ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Τάσης. Το δίκτυο αυτό είναι υπεύθυνο για την ηλεκτροδότηση όλης της χώρας και για αυτό εμφανίζεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος ανεξάρτητα από τον πάροχο ενέργειας.

ΔΕΔΔΗΕ: εδώ βρίσκονται οι χρεώσεις για τη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και για την συντήρηση, ανάπτυξη και λειτουργία του Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Η διαφορά με του ΑΔΜΗΕ με τον ΔΕΔΔΗΕ είναι πως ο ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτροδότηση όλης της χώρας ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για τον διαμοιρασμό του ρεύματος σε όλα τα ακίνητα της χώρας. Αυτός είναι και ο λόγος που παίζει σημαντικό ρόλο στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος.

ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας): εδώ συγκεντρώνονται οι χρεώσεις που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές για τη διευκόλυνση κοινωνικών παροχών. Τέτοιες παροχές είναι η ηλεκτροδότηση των μη διασυνδεδεμένων νήσων καθώς και το τιμολόγιο που λαμβάνουν οι πολύτεκνοι και οι διακιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου.

ΕΤΜΕΑΡ: Εδώ στον έναντι λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας πληρώνουμε το ειδικό τέλος για την ενίσχυση της παραγωγής ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Χρεώσεις Δήμου: Είναι χρεώσεις τις οποίες εισπράττουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας και τους καταβάλλουν στον αρμόδιο φορέα.

ΕΡΤ: όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος εισπράττουν στους λογαριασμούς τους ένα ποσό το οποίο είναι υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ.

Τέλος σε περίπτωση που υπάρχει Προηγούμενο Ανεξόφλητο Ποσό εμφανίζεται και αυτό στο δικό του ξεχωριστό πεδίο.

Οι πάροχοι ρεύματος αποστέλλουν τον έναντι λογαριασμό κάθε μήνα και καλό είναι να εκτελείτε άμεση πληρωμή για να έχετε έκπτωση στο ρεύμα!

Στις περισσότερες εταιρείες αποδίδεται έκπτωση στο ποσό χρέωσης όταν πληρώνετε εμπρόθεσμα τον έναντι λογαριασμό ρεύματος!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!