Η αγορά ενέργειας ή αλλιώς energy market αναφέρεται σε μια διαδικασία χειρισμού της αγοράς εξειδικευμένης στο εμπόριο και την παροχή ενέργειας. Ο όρος energy market μπορεί να αναφέρεται τόσο στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο ή σε οποιοδήποτε άλλη μορφή ενέργειας. Η αγορά ενέργειας είναι ένας πολύπλοκος και ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Η αναγκαιότητα του τομέα αυτού στην προμήθεια ρεύματος και φυσικού αερίου καθώς και ο ρόλος του στον καθορισμό των οικονομικών μεγεθών της ενέργειας είναι μεγάλος.

Η αγορά ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο εμφανίστηκε το energy market και ιδιαίτερα ο τρόπος παραγωγής του και μεταφοράς του. Σήμερα η παγκόσμια αλλά και η εγχώρια αγορά ενέργειας έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την τιμή του ρεύματος, τον τρόπο παραγωγής τους αλλά και την μεταφορά του στους καταναλωτές. Στην παγκόσμια αγορά σήμερα λειτουργούν διάφορα μοντέλα αγοράς ενέργειας κάθε ένα από τα οποία έχει τα πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματά του.

Energy market – Ρεύμα

Στην Ελλάδα την αγορά ενέργειας ή energy market στο ρεύμα αντιπροσωπεύει το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας το οποίο είναι γνωστό και ως Energy Exchange Group. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αγορά είναι αρκετά απλός και στόχος του είναι να προσφέρει υπηρεσίες διενέργειας συναλλαγών διαμορφώνοντας έτσι την τιμή ρεύματος ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και αξιόπιστο ενεργειακό περιβάλλον στο οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει μια βάση για την διαπραγμάτευση ενέργειας στην περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Μέσα από τη σωστή λειτουργία του energy market ρεύμα διασφαλίζεται η διαφάνεια των συναλλαγών, εξασφαλίζονται χαμηλές τιμές ρεύματος ανά εταιρεία, γίνονται διαπραγματεύσεις βασισμένες σε ευρωπαϊκά πρότυπα και παράλληλα εξαλείφεται ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου.

Εξασφάλισε τη χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα!

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα της αγοράς!

Στην Ελλάδα η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργεί η αγορά επόμενης ημέρας και η ενδοημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας την οποία διαχειρίζεται με μεγάλη επιτυχία το ΕΧΕ μέσα στο πλαίσιο ενοποίησης των Ευρωπαϊκών Αγορών Ηλεκτρικού Ρεύματος. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το energy market της επόμενης ημέρας είναι σαφής και διαπραγματεύεται τα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας έχοντας την υποχρέωση αυτά να παραδοθούν την επόμενη ημέρα ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα να δηλωθούν ποσότητες προθεσμιακών προϊόντων που αποκτήθηκαν μέσα από την Προθεσμιακή Αγορά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και Διμερών συμβολαίων.

Μέσα από την ενδοημερήσια αγορά διαπραγματεύονται προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας για φυσική παράδοση τη μέρα εκπλήρωσης της φυσικής παράδοσης μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εντολών συναλλαγών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και συμπεριλαμβάνει τρεις Συμπληρωματικές Περιφερειακές Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες.

Στο μέλλον αναμένεται να λειτουργήσει και η Προθεσμιακή Αγορά ρεύματος η οποία θα διαπραγματεύεται μηνιαία, τριμηνιαία κτλ συμβόλαια ρεύματα κάτι που σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να προκαλέσει πτώση στην τιμή του ρεύματος.

Αυτό που ουσιαστικά γίνεται είναι πως οι πάροχοι ρεύματος δηλώνουν τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρειαστούν την επόμενη ημέρα για κάθε ώρα. Στη συνέχεια η ΡΑΕ προχωράει σε αναζήτηση αυτών των ποσοτήτων στους παραγωγούς ρεύματος και αγοράζει αρχικά αυτές με τις χαμηλότερες τιμής. Προτεραιότητα δίνεται στις ποσότητες ρεύματος που παράγονται από ΑΠΕ και στη συνέχεια ακολουθούν οι ποσότητες ρεύματος που παράγονται με συμβατικές μεθόδους.

Προχωρώντας σε μια σύγκριση του ελληνικού energy market και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών παρατηρούμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι εταιρείες παραγωγής ρεύματος υπογράφουν μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα η τιμή του ρεύματος να είναι σχετικά χαμηλή και μόνο ένα μικρό μέρος του ρεύματος να προμηθεύεται μέσα από την αγορά της επόμενης ημέρας. Αντιθέτως όπως είπαμε στην Ελλάδα δεν λειτουργεί καθόλου η προθεσμιακή αγορά κάτι που σύμφωνα με ανάλυση που έχει γίνει ευθύνεται σε μεγάλο ποσοστό για την τόσο υψηλή τιμής του ρεύματος στην Ελλάδα.

Η αγορά ενέργειας αναφέρεται στην προμήθεια ρεύματος και φυσικού αερίου και κατέχει σπουδαίο ρόλο στον καθορισμό των οικονομικών μεγεθών της ενέργειας!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!