Επαγγελματικό ρεύμα σε οικιακό

Αλλαγή τιμολογίου ρεύματος από επαγγελματικό σε οικιακό
Μάθε για την αλλαγή χρήσης από επαγγελματικό σε οικιακό ρεύμα!

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις καταναλωτών που αποφασίζουν να αλλάξουν τον τρόπο χρήσης ενός χώρου ή ακινήτου και πρέπει να μετατρέψουν το τιμολόγιο από επαγγελματικό σε οικιακό. Η κάθε μετατροπή φυσικά και αποβλέπει στην πιο συμφέρουσα λύση για φθηνό ρεύμα προς τον καταναλωτή. Η αλλαγή αυτή είναι απαραίτητο να γίνει μιας και σε περίπτωση ελέγχου θα υπάρξουν κυρώσεις. Πως γίνεται αυτή η διαδικασία και ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει κάποιος;

Μάθε από τους ειδικούς ποιος πάροχος σε συμφέρει για μετατροπή από επαγγελματικό σε οικιακό ρεύμα χαμηλής τάσης...

Θέλω την πιο συμφέρουσα λύση για επαγγελματικό ρεύμα σε οικιακό!

Για να κάνετε μετατροπή του τιμολογίου ρεύματος από επαγγελματικό σε οικιακό εκτός από την αίτησή σας θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα παρακάτω δικαιολογητικά ώστε η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν:

  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου (πρωτότυπο ή φωτοτυπία του πρωτοτύπου ή αντίγραφο επικυρωμένο) & δηλώσεις αυθαιρέτων (εφόσον υπάρχουν).
  • Στέλεχος οικοδομικής άδειας με θεώρηση για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας (οριστική ή προσωρινή), δηλώσεις αυθαιρέτων (εφόσον υπάρχουν) καθώς και πιθανές πολεοδομικές πράξεις (π.χ. άδειες εργασιών μικρής κλίμακας).Υπεύθυνη δήλωση των συνιδιοκτητών για την αποδοχή των αλλαγών (αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες).
  • Την απόδειξη του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από τον οποίο το ακίνητο ηλεκτροδοτούνταν μέχρι τώρα.
  • Τα στοιχεία των ιδιοκτητών (Α.Φ.Μ. και στοιχεία ταυτότητας) και στην περίπτωση μίσθωσης τα στοιχεία των ενοικιαστών και φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου με απόδειξη ανάρτησης.

Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης, ο αντιπρόσωπος οφείλει να έχει και εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία ή Κ.Ε.Π. ή πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη.

Ρεύμα από οικιακό σε επαγγελματικό

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής πρέπει να αλλάξει το τιμολόγιο ρεύματος από οικιακό σε επαγγελματικό ρεύμα τότε θα πρέπει να ακολουθήσει ακριβώς την ίδια διαδικασία με παραπάνω και να προσκομίσει και τα ίδια δικαιολογητικά.

Και στην περίπτωση από οικιακό ρεύμα σε επαγγελματικό η έκδοση βεβαίωσης κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης των τετραγωνικών μέτρων γίνεται άμεσα χωρίς να γίνει αυτοψία. Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν αυτοψία και σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις και υπάρξει επιβολή προστίμου. Στη σχετική σελίδα του Pir για το επαγγελματικό ρεύμα μπορείς να μάθεις όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες που χρειάζεται να γνωρίζεις!

Μάθε απόmentor-temp του ειδικούς ποιος πάροχος σε συμφέρει για μετατροπή από οικιακό ρεύμα σε επαγγελματικό…

[elelate id=”3798″]

Πριν αλλάξεις τη χρήση στο ηλεκτρικό ρεύμα από επαγγελματικό σε οικιακό ενημερώσου από το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!