Επιστροφή στη ΔΕΗ από άλλο πάροχο

Η ενεργειακή κρίση των τελευταίων χρόνων καθώς και η ενεργειακή αστάθεια που υπάρχει έχει δημιουργήσει μια μεγάλη κινητικότητα στον χώρο των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να έχουν αλλάξει προμηθευτές. Όμως πλέον δεν είναι λίγοι αυτοί που αλλάζουν προμηθευτή για να πάνε στη ΔΕΗ.

Ποια είναι όμως τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να μπορέσει να κάνει αλλαγή παρόχου ρεύματος;

Άφησε το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα να αναλάβει το συμφέρον σου!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Επιστροφή από άλλο πάροχο στη ΔΕΗ

Αν κάποιος θέλει να αλλάξει προμηθευτή και να ξαναγυρίσει στη ΔΕΗ η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και θα πρέπει να κάνει κάποια απλά βήματα ώστε να υπογράψει τη νέα σύμβαση. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής/άδειας διαμονής.
  • Γνωστοποίηση του ΑΦΜ.
  • Ένδειξη μετρητή, όπως με φωτογραφία, σε περίπτωση που η παροχή είναι μέχρι 25V.
  • Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος από τον προηγούμενο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και αποδεικτικό πληρωμής ή ρύθμισης
  • Για να γίνει η επιστροφή στη ΔΕΗ είναι απαραίτητο να έχουν εξοφληθεί ή να έχει γίνει ρύθμιση όλων των προηγουμένων οφειλών προς τη ΔΕΗ.

Σε περίπτωση που θέλετε να ξαναγυρίσετε στη ΔΕΗ από άλλη εταιρεία ρεύματος (Protergia, Elpedison, Ήρων, Volterra, Volton, Ζενίθ, Watt+Volt, Green, Petrogaz Energy, Φυσικό Αέριο, NRG, KEN, Nova Energy, ΕΛΙΝ, Solar Energy, ΕΛΤΑ Ενέργεια, We Energy) μπορείτε να το πραγματοποιήσετε και με εξουσιοδότηση σε άλλο πρόσωπο το οποίο θα έχει την απαραίτητη εξουσιοδότηση, φυσικά. Έτσι εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να υπάρχει και επικυρωμένη εξουσιοδότηση καθώς και αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια παραμονής του εξουσιοδοτημένου.

Καταβολή εγγύησης για αλλαγή παρόχου προς τη ΔΕΗ

Στη ΔΕΗ όταν γίνεται η σύναψη νέας Σύμβασης Προμήθειας εισπράττεται ένα ποσό ως εγγύηση για την εξόφληση μελλοντικών οφειλών όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το ποσό της εγγύησης είναι περίπου ίσο με την αξία του ρεύματος που θα καταναλώσετε μεταξύ δύο διαδοχικών λογαριασμών. Η επιστροφή του ποσού γίνεται άτοκα όταν διακόψετε τη σύμβασή σας και αφού γίνει συμψηφισμός με πιθανές οφειλές. Σε περίπτωση που κάνετε ενεργοποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό σας. Αν γίνει ακύρωση της πάγιας εντολής τότε θα γίνει χρέωση της εγγύησης ξανά.

Σε περίπτωση που θέλω να ξαναγυρίσω στη ΔΕΗ είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ);
Στη περίπτωση που η νέα Σύμβαση Προμήθειας είναι στο ίδιο όνομα με αυτό που έχει καταχωρηθεί στον ΔΕΔΔΗΕ, όπως έχει δηλωθεί από τον τωρινό προμηθευτή, τότε δεν είναι απαραίτητο το ΥΔΕ. Όμως σε περίπτωση που η νέα σύμβαση είναι σε άλλο όνομα τότε θα πρέπει να γίνει ενημέρωση για την ισχύ της ΥΔΕ.

Υπογραφή Σύμβασης με ΔΕΗ όταν ο προηγούμενος χρήστης του ακινήτου είχε σύμβαση με άλλο προμηθευτή.
Σε περίπτωση που θέλετε να φύγετε από την παλιά σύμβαση προμήθειας με άλλο προμηθευτή και εφόσον έχει αλλάξει ο χρήσης του ακινήτου τότε ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν παραπάνω χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό να φέρετε και τον τελευταίο λογαριασμό του τελευταίου προμηθευτή και την απόδειξη εξόφλησης. Όμως θα πρέπει να φέρετε ένα αποδεικτικό της σχέσης σας με το ακίνητο.

Άλλες πληροφορίες για την αλλαγή προμηθευτή σε ΔΕΗ

Η αλλαγή παρόχου από άλλη εταιρεία σε ΔΕΗ είναι μια γρήγορη διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται το πολύ σε 10 εργάσιμες ημέρες και δεν έχει κάποιο κόστος, είναι δωρεάν. Επειδή η όλη διαδικασία αφορά το λογιστικό κομμάτι του λογαριασμού δεν γίνεται κάποια αλλαγή στον πίνακα ή τον μετρητή και τη διαδικασία αναλαμβάνει ο ΔΕΔΔΗΕ. Η υπογραφή νέας σύμβασης μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή σε ένα από τα καταστήματα της ΔΕΗ ή τηλεφωνικά στο 800-900-1000.

Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει το αίτημα υπογραφής εκτός καταστήματος μπορείτε μέσα σε 14 μέρες να υπαναχωρήσετε.

Στις μέρες μας παρατηρείται έντονη μεταφορά πελατών από την μια εταιρεία στην άλλη καθώς οι τιμές ρεύματος ανά πάροχο καθορίζουν τις κινήσεις του αγοραστικού κοινού προς τη ΔΕΗ ή άλλο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αλλαγή παρόχου ρεύματος σε ΔΕΗ είναι μια απλή και γρήγορη διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!