Εργοταξιακό ρεύμα

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε εργοτάξιο
Όσα πρέπει να ξέρεις για το ρεύμα σε νέα οικοδομή!

Για την παροχή ρεύματος σε υπό ανέγερση οικοδομή ή αλλιώς εργοταξιακό ρεύμα θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την σύνδεση και ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Η παροχή ρεύματος σε νέα οικοδομή είναι προσωρινή και για περιορισμένο χρόνο. Το εργοταξιακό ρεύμα διαρκεί ανάλογα την επιφάνεια του κτίσματος  με ισχύ τέσσερα ή έξι χρόνια, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης παρέχοντας παράταση χρόνου.

Αίτηση για εργοταξιακό ρεύμα

Για την υποβολή της αίτησης αλλά και για την εκπόνηση της μελέτης από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ηλεκτροδότησης σε οικοδομή προς ανέγερση, θα βρείτε το έντυπο στον ιστοχώρο του ΔΕΔΔΗΕ (πρώην έντυπο αίτησης ηλεκτροδότησης ΔΕΗ).
 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας κατάλληλα θεωρημένου από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για εργοταξιακή παροχή σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 61/1985 Εγκύκλιο ΥΧΟΠ (νυν ΥΠΑΠΕΝ) και με την υπ’ αριθμ. 31327/31.07.2015 Εγκύκλιο του ΥΠΑΠΕΝ. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της οικοδομικής άδειας (ν.4250/2014).
 • Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη – Ηλεκτρολόγου για εργοτάξιο (ΥΔΕ).
 • Έντυπο δήλωσης πρόσθετων στοιχείων.
 • Δήλωση για το μέγιστο ρεύμα ζεύξης όπου απαιτείται το έντυπο θα το λάβετε από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Ποιός παρέχει το πιο φθηνό ρεύμα σε εργοτάξια;

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα για εργοτάξιο!

Διαδικασία ηλεκτροδότησης οικοδομής

Ανάλογα την έκταση του κτίσματος υπάρχουν οι ακόλουθες διαδικασίες για σύνδεση ρεύματος με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για ηλεκτρικό ρεύμα σε νέα οικοδομή.

Έτσι, όταν ο συνολικός όγκος της οικοδομής μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης:

 1. Υπερβαίνει τα 2.500 m3 απαιτείται η υποβολή απαλλακτικού ή δεσμευτικού χώρου για Υποσταθμό (Υ/Σ) που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (άρθρο 12 ν. 4483/1965). Στις περιπτώσεις που υπάρχει δέσμευση χώρου Υ/Σ, θα πρέπει να υπογραφεί συμβόλαιο παραχώρησης (αγοράς ή μίσθωσης) του χώρου Υποσταθμού πριν την ηλεκτροδότηση.
 2. Δεν υπερβαίνει τα 2.500 m3 απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ιδιοκτήτη ή τον μηχανικό της οικοδομής με την οποία δηλώνεται ότι «ο συνολικός όγκος της οικοδομής μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης δεν υπερβαίνει τα 2.500m 3».

Για να πραγματοποιηθούν τα έργα σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στην υπό ανέγερση οικοδομή και για να γίνει η κατασκευή της παροχής θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

 • πληρωμή της οικονομικής συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης.
 • υπογραφή συμβολαίου σύνδεσης με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 • υπογραφή πρωτοκόλλου προσωρινής παράδοσης ή συμβολαίου αγοράς ή μίσθωσης του χώρου υποσταθμού (Υ/Σ), μόνο στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση χώρου για Υ/Σ.

Σύνδεση ρεύματος σε νέα οικοδομή – Δικαιολογητικά

Για να γίνει η τελική σύνδεση (ηλεκτροδότηση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης στην οικοδομή) είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Στην περίπτωση που αρχικά προσκομίστηκε απλό φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας, απαιτείται η υποβολή αντίγραφου αυτής κατάλληλα θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για εργοταξιακή παροχή σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 61/1985 Εγκύκλιο ΥΧΟΠ (νυν ΥΠΑΠΕΝ) και με την υπ’ αριθμ. 31327/31.07.2015 Εγκύκλιο του ΥΠΑΠΕΝ.
 • Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης του χώρου υποσταθμού (Υ/Σ), στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση χώρου για Υ/Σ, εφόσον αυτό δεν προσκομίστηκε για να πραγματοποιηθούν τα έργα σύνδεσης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από αδειούχο ηλεκτρολόγο (ν. 4483/1965 & ν. 2302/1995).
 • Υπεύθυνη Δήλωση για τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο (ν. 25/1975, ν. 1080/1980, ν. 2130/1993 & ν. 3979/2011).
 • Δήλωση εκπροσώπησης μετρητή από Προμηθευτή (Κώδικας Προμήθειας Η/Ε – ΦΕΚ 832/τΒ’/09.04.2013).

Εργοταξιακό ρεύμα – Χρέωση

Ένα από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα γύρω από το ρεύμα σε νέα οικοδομή είναι το: πόσο κοστίζει το εργοταξιακό ρεύμα;

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα για εργοτάξιο!

Το κόστος στο εργοταξιακό ρεύμα καθορίζεται από την πολιτική χρεώσεων της ΔΕΔΔΗΕ ενώ οικονομικά το εργοταξιακό ρεύμα συγκαταλέγεται στα φθηνά τιμολόγια. Οι τιμές στο εργοαταξιακό ρεύμα εξαρτώνται από τον έκταση του κτίσματος, τον συντελεστή δόμησης του κτιρίου, την κατηγορία ρεύματος (μονοφασικό ή τριφασικό) που απαιτεί η οικοδομή καθώς και το κόστος υλικών (καλώδια, διακλαδωτές, προεκτάσεις κ.α.) όπως παρουσιάζει η μελέτη από τον ηλεκτρολόγο.

Αφού ολοκληρωθούν οι οικοδομικές εργασίες, παύει να ισχύει το εργοταξιακό ρεύμα και θα πρέπει να ενταχθεί στα υπάρχοντα τιμολόγια των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι η αλλαγή από εργοταξιακό σε οικιακό ρεύμα θεωρείται απαραίτητη.

Μάθε πόσο διαρκεί το εργοταξιακό ρεύμα και ποια είναι η πραγματική του χρέωση!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!