Ευάλωτοι πελάτες ηλεκτρικού ρεύματος

 

Ευάλωτοι πελάτες ηλεκτρικού ρεύματος
Τί μέτρα προστασίας χρειάζεται να γνωρίζουν οι ευάλωτοι πελάτες ρεύματος

Οι ευάλωτοι πελάτες είναι μια κατηγορία πελατών τους οποίους θα συναντήσουμε σε κάθε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και στους οποίους παρέχονται ειδικά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΔΕΔΔΗΕ. Η κατηγορία αυτή πελατών δημιουργήθηκε με το ΦΕΚ Β’ 1521/21.06.2013 και τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/78337/224/06.11.2018 και καθορίζει τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών.

Στο παραπάνω Μητρώο εντάσσονται οι Οικιακοί Πελάτες ηλεκτρικού ρεύματος μόνο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους ανεξάρτητα από τον Προμηθευτή που έχουν επιλέξει για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Στατιστικά οι περισσότερες περιπτώσεις σε οικιακούς πελάτες είναι οι ευάλωτοι πελάτες ΔΕΗ που παρουσιάζουν αδυναμία πληρωμής του λογαριασμού ρεύματος.

Εμπιστέψου το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα για να βρείς τί σε συμφέρει!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Μέτρα Προστασίας στους Ευάλωτους Πελάτες Ρεύματος

Κάποια από τα μέτρα προστασίας κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζονται στους ευάλωτους πελάτες είναι τα παρακάτω:

  • δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης των λογαριασμών κατανάλωσης
  • προθεσμία εξόφλησης τουλάχιστον 40 ημερών
  • αυστηρές προϋποθέσεις για την την καταγγελία σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή
  • αναστολή διακοπής απενεργοποίησης του μετρητή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Μάρτιο και Ιούλιο έως Αύγουστο

Κατηγορίες ευάλωτων πελατών

Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά τις κατηγορίες πελατών οι οποίοι εντάσσονται στους ευάλωτους πελάτες της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και θα μάθουμε ποιοι δικαιούνται την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος.

Α’ κατηγορία ευάλωτων πελατών

Εδώ ανήκουν οι πελάτες που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και οι οποίοι εντάσσονται αυτόματα στους Ευάλωτους Πελάτες χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση που οι πελάτες φύγουν από το ΚΟΤ τότε αυτόματα απεντάσσονται και από την Α Κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών.

Β’ κατηγορία ευάλωτων πελατών

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι ευάλωτοι πελάτες ρεύματος που στη σύνθεση του νοικοκυριού τους υπάρχουν άτομα ή άτομο το οποίο χρειάζεται μηχανική υποστήριξη με τη χρήση ιατρικών συσκευών. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι αυτά που ισχύουν και για την ένταξη στο ΚΟΤ χωρίς όμως να εφαρμόζονται περιουσιακά κριτήρια.

Γ’ κατηγορία ευάλωτων πελατών

Πελάτες που έχουν συμπληρώσει τα εβδομήντα (70) έτη, με την προϋπόθεση πως δεν υπάρχει άλλο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το άνω όριο ηλικίας και με εισοδηματικά κριτήρια αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για την ένταξη στο ΚΟΤ προσαυξημένα κατά 8.000Ε και χωρίς να ισχύουν περιουσιακά κριτήρια.

Χρήσιμες πληροφορίες

Το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα σας υπενθυμίζει ότι όσοι ανήκουν στις κατηγορίες Β και Γ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ. Για όσους εντάσσονται στο ΜΕΠ είτε εντάσσονται αυτόματα στην περίπτωση είναι ήδη ενταγμένοι στο ΚΟΤ είτε πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση κάθε χρόνο, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, οπότε και γίνεται επανέλεγχος των προϋποθέσεων της ένταξης.

Τι χρειάζεται για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών

Για την ένταξη στο ΜΕΠ (Μητρώο Ευάλωτων Πελατών) γίνεται υποβολή αίτησης  στο ΗΔΙΚΑ οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet. Απαραίτητα στοιχεία για να καταχωρηθείς στο μητρώο ως ευάλωτος πελάτης ρεύματος είναι:

  • αριθμός παροχής
  • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
  • για άτομα που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα με την οποία πιστοποιείται ανάγκη για την κατ´οίκον μηχανική υποστήριξη.

Σε περίπτωση που φιλοξενούνται και άλλα άτομα η αίτηση υποβάλλεται για το σύνολο των ατόμων του νοικοκυριού και απαιτείται η συναίνεση των φιλοξενουμένων μέσω των κωδικών TAXISnet για την αναζήτηση των απαραίτητων στοιχείων.

Το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα προσπαθεί με κάθε τρόπο να αναδείξει και να διαφυλάξει τα δικαιώματα που έχουν οι ευάλωτοι πελάτες, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από οικονομικά ευπαθείς ομάδες.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!