Εξουσιοδότηση για αλλαγή παρόχου ρεύματος

Εξουσιοδότηση για αλλαγή εταιρείας ρεύματος
Όλες οι λεπτομέρειες για πετυχημένη εξουσιοδότηση αλλαγής παρόχου

Μετά από τις ριζικές αλλαγές στον τομέα παροχής ρεύματος, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, ανάμεσα από πολλά οικονομικά πακέτα, πάροχο για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από κάποιο τρίτο πρόσωπο με μία επικυρωμένη εξουσιοδότηση για αλλαγή παρόχου ρεύματος.

Οι πιο γνωστοί προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ΔΕΗ, η Efa Energy, η Solar Energy, η Elpedison, η Watt & Volt, η ZeniΘ, η Protergia, η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, το Φυσικό Αέριο Ελλάδος, ο Ήρων, η NRG, η Volterra, η ΒΙΕΝΕΡ, η We Energy, η Volton, η ΚΕΝ, η ΕΛΤΑ Ενέργεια, η OTE Estate και η ΕΛΙΝΟΙΛ.

Η αλλαγή προμηθευτή ρεύματος είναι ένα από τα ζητήματα που ολοένα και πιο συχνά απασχολεί τους καταναλωτές που αναζητούν χαμηλό κόστος τιμολογίου. Η δυνατότητα επιλογής παρόχου αφορά μόνο την προμήθεια φθηνού ρεύματος και διάφορων εκπτωτικών προσφορών που παρέχει η εκάστοτε εταιρεία.

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

Δυνατότητα επιλογής στο δίκτυο διανομής δεν υφίσταται. Όλες οι κατοικίες και οι επαγγελματικοί χώροι χρησιμοποιούν το ίδιο δίκτυο, το οποίο διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα από τον εναλλακτικό πάροχο ρεύματος.

Διαδικασία εξουσιοδότησης αλλαγής εταιρείας ρεύματος

Πριν επικυρώσουμε την εξουσιοδότηση για αλλαγή παρόχου ρεύματος θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν νησιά που είναι ακόμα εκτός διασυνδεδεμένου συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση, προς το παρόν, μοναδική μας επιλογή για φθηνό τιμολόγιο είναι η ΔΕΗ.

Για να έχουμε δικαίωμα αλλαγής παρόχου θα πρέπει ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομά μας. Αν δεν συμβαίνει αυτό τότε θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια απλή διαδικασία συμπληρώνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επιπλέον δεν μπορούμε να αλλάξουμε προμηθευτή ρεύματος αν έχουμε ληξιπρόθεσμα χρέη με τον υφιστάμενο πάροχο τα οποία δεν τα έχουμε ρυθμίσει ή δεν είμαστε συνεπείς στην εξόφληση των δόσεων που προβλέπει ο διακανονισμός.

Αφού πληρούμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα πρέπει να προσκομίσουμε στον πάροχο που έχουμε επιλέξει, για προμήθεια ρεύματος σε χαμηλή τιμή, τα εξής δικαιολογητικά: 

  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής /άδειας διαμονής.
  • Λογαριασμό ρεύματος του ακινήτου ή οποιοδήποτε έγγραφο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ) που να εμφανίζει τον αριθμό παροχής του ακινήτου ή αποδεικτικό σχέσης με το ακίνητο.
  • Ένδειξη του μετρητή Ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Τελευταίο λογαριασμό ρεύματος και αποδεικτικό της πληρωμής ή της ρύθμισης του.

 

Εξουσιοδότηση για αλλαγή παρόχου ρεύματος μπορεί να γίνει αρκεί ο εξουσιοδοτούμενος να έχει μαζί του:

  • Επικυρωμένη εξουσιοδότηση (πρωτότυπη ή απλή φωτοτυπία) από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή ή την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή πχ ( Πρεσβεία, Δημόσιο κ.ά.).
  • Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια παραμονής/διαμονής.

Αλλαγή παρόχου ρεύματος – Εξουσιοδότηση ΤΩΡΑ!

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

Σε περίπτωση που στην παροχή εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές, πιθανόν να ζητηθεί η προσκόμιση αποδεικτικού σχέσης με το ακίνητο, ή η απόδειξη εξόφλησης.

Με την υπογραφή της νέας σύμβασης θα χρειαστεί να καταβάλλουμε και ένα ποσό ως εγγύηση. Σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτης (ΥΔΕ) του ακινήτου από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, τότε ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης υποχρεούται να καταθέσει ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτης στο ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Όταν πρόκειται για νέα σύνδεση ή επανασύνδεση ρεύματος, η αλλαγή παρόχου (που κάναμε με σκοπό το οικονομικό ρεύμα και το χαμηλό κόστος υπηρεσιών) γίνεται εντός 3-5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών. Για αλλαγές σε παροχές που έχουν ήδη ρεύμα για οικιακούς πελάτες ή για μικρές επαγγελματικές παροχές η αλλαγή γίνεται εντός 10 ημερών.

Δεν διαπιστώνουμε κάποια διαφορά στο ρεύμα από την στιγμή που θα γίνει η αλλαγή. Το μόνο που θα προσέξουμε είναι οι οικονομικές τιμές ρεύματος και το διαφορετικό όνομα παρόχου επάνω στον λογαριασμό μας.

Για τις πιο μεγάλες παροχές θα πρέπει να περάσει υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ για να πάρει την μέτρηση και να γίνει η αλλαγή.

Η εξουσιοδότηση για αλλαγή παρόχου ρεύματος είναι μία διαδικασία αποδεκτή από όλες τις εταιρείες που προμηθεύουν φθηνό ρεύμα, αρκεί να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Πριν επικυρώσουμε την εξουσιοδότηση για αλλαγή σε άλλη εταιρεία ρεύματος θα πρέπει να πληρούμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτούνται...

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!