Κλοπή ρεύματος (Ρευματοκλοπή)

Κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος
Η οικονομική κρίση οδηγεί κάποιους δυστυχώς στην κλοπή ρεύματος…

Σήμερα ακούμε όλο και πιο συχνά για κλοπές ρεύματος ή αλλιώς ρευματοκλοπές καθώς και για τις συνέπειες που έχουν. Όμως μιας και πολλοί έχουν διάφορες απορίες πάνω στο θέμα η ομάδα του Πανελλήνιου Ηλεκτρικού Ρεύματος αποφάσισε να αποσαφηνίσει λίγο το όλο θέμα και να απαντήσει σε όλες σας τις ερωτήσεις.

Ας αρχίσουμε από τον ορισμό της ρευματοκλοπής. Χρησιμοποιώντας τον όρο ρευματοκλοπή εννοούμε την αυθαίρετη και με δόλο επέμβαση στον εξοπλισμό ή και τις εγκαταστάσεις του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ ή άλλη εταιρεία. Η επέμβαση αυτή έχει ως σκοπό την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να γίνεται η καταγραφή της, χωρίς δηλαδή να αντιστοιχίζεται με εκπρόσωπο φορτίου και το οποίο έχει σαν συνέπεια να μην τιμολογείται.

Οι λόγοι που παρατηρείται η κλοπή ρεύματος σαφώς και είναι οικονομικοί. Η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των τιμών ρεύματος δημιουργεί απίστευτες καθυστερήσεις στις πληρωμές από τους καταναλωτές. Η ανάγκη για φθηνό ρεύμα είναι επιτακτική. Παρ΄όλα αυτά η ανέχεια πολλών συμπολιτών μας ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης έχει επιδεινώσει το φαινόμενο της ρευματοκλοπής. Για αυτό το λόγο στους αδύναμους οικονομικά έχει θεσπιστεί το Κοινωνικό Τιμολόγιο Ρεύματος. Φυσικά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον ελλιπή έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας.

Εμπιστέψου το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα για να βρείς τί σε συμφέρει!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Ρευματοκλοπή – Πώς γίνεται

Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η επέμβαση στον μετρητή ή σε κάποιο άλλο στοιχείο της μετρητικής διάταξης η οποία αποσκοπεί στην αλλοίωση της καταγραφόμενης ενέργειας, με αποτέλεσμα την καταγραφή μικρότερων ποσοτήτων σε σχέση με τις πραγματικές καταναλώσεις. Οι περισσότερες από αυτές τις ρευματοκλοπές εντοπίζονται εύκολα.

Κάποιες άλλες περιπτώσεις κλοπής ρεύματος που συναντάμε συχνά είναι οι παρακάτω:

  • Aπευθείας σύνδεση με το Δίκτυο της εσωτερικής εγκατάστασης χωρίς την ύπαρξη μετρητή είτε επειδή δεν εγκαταστάθηκε ποτέ είτε επειδή έχει ξηλωθεί.
  • Παράκαμψη του υπάρχοντος μετρητή με αποτέλεσμα το ρεύμα που καταναλώνεται να μην καταγράφεται.
  • Ενεργοποίηση παροχών που έχουν απενεργοποιηθεί παρότι υπάρχει ακόμα σύμβαση προμήθειας σε ισχύ (πχ. απενεργοποίηση μετά από αίτημα του Προμηθευτή λόγω υπερημερίας, παραβίαση των όρων σύμβασης, μη ανανέωση εργοταξιακής παροχής) με ή χωρίς αλλοίωση της μέτρησης.
  • Απευθείας σύνδεση με αγκίστρωση στους αγωγούς του εναέριου δικτύου χωρίς την παρουσία μετρητή, παροχής ή νόμιμου κτίσματος.
  • Αυθαίρετη επανασύνδεση παροχών που έχουν διακοπεί μετά από αίτηση οικειοθελούς διακοπής από τον τελευταίο χρήστη ή μετά από υποβολή δήλωσης παύσης εκπροσώπησης από τον τελευταίο προμηθευτή, με ή χωρίς την παράκαμψη του μετρητή οπότε το ρεύμα που καταναλώνεται δεν τιμολογείται είτε αυτή καταγράφεται είτε όχι.

Σε κάθε περίπτωση η “κλοπή στο ρεύμα” δεν παύει να είναι παρά μία άκρως επικίνδυνη ενέργεια καθώς εγκυμονεί κινδύνους από τυχόν βραχυκύκλωμα ρεύματος που μπορεί να προκύψει λόγω κεκτημένης ταχύτητας ή λόγω έλλειψης επαρκών μονωτικών εργαλείων υψηλής ασφάλειας που απαιτούνται στην περίπτωση αυτή.

Διάκριση ρευματοκλοπών

Οι ρευματοκλοπές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες τις διαπιστωμένες κλοπές ρεύματος και τις πιθανολογούμενες ρευματοκλοπές. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν εμφανή και αδιάσειστα στοιχεία τα οποία και τεκμηριώνουν με αναμφισβήτητο τρόπο την ρευματοκλοπή όπως πχ. Απευθείας σύνδεση στο δίκτυο με παράκαμψη του εξοπλισμού μέτρησης, απομόνωση των πηνίων, παρέμβαση στον μηχανισμό μέτρησης κ.α. Ως πιθανολογούμενες ρευματοκλοπές χαρακτηρίζονται αυτές για τις οποίος υπάρχουν ευρήματα όμως αυτά αποτελούν ενδείξεις και όχι αποδείξεις όπως πχ η παραβίαση της σφραγίδας του κελύφους του μετρητή για την οποία δεν υπάρχει άλλος λόγος πέρα από την επέμβαση στον μετρητή.

Έλεγχος ρευματοκλοπής

Για να διαπιστωθεί η ρευματοκλοπή ο ΔΕΔΔΗΕ διενεργεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους των παροχών είτε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων είτε ύστερα από αναφορές για κομμένες σφραγίδες κτλ. Ο έλεγχος γίνεται από το τεχνικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ το οποίο αποτελείται τουλάχιστον από δύο έμπειρους τεχνικούς και οι οποίοι έχουν υπηρεσιακές ταυτότητες. Το συνεργείο συνοδεύεται από εκπρόσωπο του ανεξάρτητου φορέα ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και ο οποίος δεν γνωρίζει τα στοιχεία της εγκατάστασης στην οποία και θα γίνει ο έλεγχος. Ο χρήστης της παροχής αναζητείται και εφόσον βρίσκεται εκεί ενημερώνεται για τον έλεγχο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κλοπή ρεύματος τότε τα ευρήματα φωτογραφίζονται και καταγράφεται η ημερομηνία ενώ γίνεται προσπάθεια να είναι παρόν αστυνομικό όργανο καθώς και ο καταναλωτής στους οποίους και επιδεικνύονται τα ευρήματα της ρευματοκλοπής.

Ρευματοκλοπή και συνέπειες
Ρευματοκλοπή – Ένα παράνομο επικίνδυνο παιχνίδι!

Ποινές – συνέπειες ρευματοκλοπής

Όπως είπαμε και παραπάνω η ρευματοκλοπή είναι ένα αρκετά σοβαρό αδίκημα το οποίο διώκεται ποινικά. Σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα η ποινή για την κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή με χρηματικές ποινές. Σε περίπτωση που η κλοπή είναι μεγάλη αξίας ή για να γίνει τελέστηκε διάρρηξη τότε η τιμωρία είναι με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματικό πρόστιμο.
Για να διαπιστωθεί η ρευματοκλοπή γίνεται αιφνιδιαστικός έλεγχος από την αρμόδια αρχή, δηλαδή τον ΔΕΔΔΗΕ, είτε μετά από καταγγελία είτε μετά από στοχευμένο έλεγχο. Οι ποινές είναι αρκετά αυστηρές όμως υπάρχει τρόπος απαλλαγής από αυτές καθώς και να υπάρξει αθώωση του κατηγορουμένου.

Ο πιο απλός τρόπος απαλλαγής από την κατηγορία είναι η πληρωμή ρεύματος του συνολικού ποσού της οφειλής. Μετά τη διαπίστωση της ρευματοκλοπής γίνεται υπολογισμός του οφειλόμενου ποσού και σε περίπτωση που γίνει αποπληρωμή του τότε να υπάρξει αθώωση.

Ένας άλλος λόγος είναι το γεγονός πως ο κατηγορούμενος δεν ήταν ο τελευταίος χρήστης του ακινήτου στο οποίο έγινε η ρευματοκλοπή άρα δεν ήταν αυτός που τέλεσε την πράξη.

Ένας τελευταίο λόγος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε αθώωση στο δικαστήριο είναι η επίκληση σε τυχόν λανθασμένες μετρήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος κατά περίπτωση μπορεί να γίνει δεκτός στο δικαστήριο.

Οι παραπάνω λόγοι δεν οδηγούν στην άμεση αθώωση του κατηγορουμένου αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προβληθούν με σωστό τρόπο αλλά και να αποδειχτούν με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων στοιχείων. Βέβαια στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αποταθείτε σε κάποιον εξειδικευμένο σε θέματα ρευματοκλοπής δικηγόρο ο οποίος θα μπορέσει να διαχειριστεί την υπόθεσή σας προσεκτικά και με συνέπεια.

Να υπενθυμίσουμε πως η ρευματοκλοπή είναι μια παράνομη ενέργεια η οποία διώκεται ποινικά…

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η κλοπή ρεύματος δεν είναι λύση. Η λύση είναι μάλλον να ψάξεις τον πάροχο με το φθηνότερο τιμολόγιο!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα συνιστά την αποφυγή κλοπής ρεύματος καθώς είναι αδίκημα το οποίο στις μέρες μας τιμωρείται αυστηρά.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!