Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ

Σήμερα όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν τρόπους για να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος και για να το επιτύχουν αυτό ψάχνουν συστηματικά όλες τις μειώσεις που δικαιούνται. To Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) έχει ως στόχο να προστατέψει τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 (ΦΕΚ Β’ 1403/06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σύμφωνα με νεότερη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 242/01.02.2018) τροποποιήθηκαν οι κατηγορίες των δικαιούχων του ΚΟΤ, τα κριτήρια ένταξης, καθώς και η χορηγούμενη έκπτωση στους δικαιούχους και καταργήθηκε η απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων (αρ. 2153/3.4.96) με την οποία θεσπίστηκε το ειδικό Τιμολόγιο Πολυτέκνων (ΓΤ).

Τι είναι το Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ

Κατ’ αρχήν ας το πούμε σωστά. Ο όρος “Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ” είναι λανθασμένος. Ο σωστός όρος είναι “Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)” γιατί απευθύνεται σε οποιονδήποτε καταναλωτή οικιακού ρεύματος που το δικαιούται, ανεξαρτήτως ποιος είναι ο πάροχος.

Οι ειδικοί στο Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα σου βρίσκουν τί πραγματικά σε συμφέρει!

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο – ΚΟΤ (για πολλούς κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ), λοιπόν, είναι ένα ειδικό τιμολόγιο για φθηνό ρεύμα σε ευάλωτους πελάτες του ηλεκτρικού ρεύματος που δημιουργήθηκε για να παρέχει εκπτώσεις στον λογαριασμό ευπαθών καταναλωτών. Διατίθεται από κάθε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, όχι μόνο από την ΔΕΗ. Περιορίζεται στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που κάνει ο δικαιούχος αποκλειστικά στην κύρια κατοικία του. Θα πρέπει, βεβαίως, ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη ή της ιδιοκτήτριας ή του/της συζύγου. Για να ενταχθεί κάποιος πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις που μπορεί να μάθει αναλυτικά στον ιστότοπο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Ποιοι δικαιούνται Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ;

Όπως είπαμε, οι προϋποθέσεις φαίνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ – ΚΟΤ, αλλά ας τις δούμε συνοπτικά παρακάτω.

Όσοι δικαιούνται Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εντάσσονται για έγκριση σε δύο βασικές κατηγορίες A’ και B’. Αυτοί που λαμβάνουν Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) εντάσσονται στην κατηγορία Α’. Οι λοιποί δικαιούχοι, που εντάσσονται στην κατηγορία B’, πρέπει να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους ετήσιο εισόδημα κάτω από τα όρια που ορίζει η Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β΄ 1403/01.02.2018). Η απόφαση βρίσκεται αναρτημένη στo “Πληροφορίες”, στην πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Γι’ αυτά μπορεί να μας ενημερώσει ο πάροχος ηλεκτρικής ενεργείας. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, ισχύει μόνο για τον τρέχοντα πάροχο ρεύματος και μόνο για ένα έτος. Αυτό σημαίνει ότι αν αλλάξουμε πάροχο, θα πρέπει να υποβάλουμε νέα αίτηση, καθώς επίσης και ότι θα πρέπει να θυμόμαστε να την ανανεώνουμε έγκαιρα αν δεν θέλουμε να διακοπεί.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να μάθετε και για άλλες ειδικές κατηγορίες τιμολόγησης στο ρεύμα σε ΔΕΗ ή άλλη εταιρεία επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα Τιμολόγια Ρεύματος!

Αίτηση για Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ

Αυτό που απασχολεί πολλούς καταναλωτές της ΔΕΗ είναι το πότε και πως υποβάλλεται η αίτηση για τους δικαιούχους του ΚΟΤ. Η υποβολή της αίτησης είναι μια πολύ απλή διαδικασία και γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος στη σελίδα του Η.ΔΙ.ΚΑ. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αίτηση που υποβάλλεται στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ απαιτεί τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet. Την αίτηση πρέπει να υποβάλει ο υπόχρεος της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού ή ο/η σύζυγος με απαραίτητη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι στο όνομα της / του συζύγου. Η έκπτωση που γίνεται στο ΚΟΤ είναι μόνο για την παροχή της κύριας κατοικίας.

Η αίτηση για ένταξη στο ΚΟΤ της ΔΕΗ υποβάλλεται κάθε χρόνο και μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της όποιας παράτασής της, έτσι ώστε να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ.

Για το 2021 η προθεσμία για την υποβολή νέας αίτησης για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για το έτος 2021 είναι η 10 Νοεμβρίου 2021 κ.ο.κ.

Διαδικασία υποβολής αίτησης για το ΚΟΤ

Για να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα του ΗΔΙΚΑ θα πρέπει αρχικά να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το 2021. Από την ημερομηνία αυτή και μετά θα ξεκινήσει η λειτουργία για την υποβολή νέων αιτήσεων. Οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ΚΟΤ με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet θα μπορούν να ολοκληρώσουν τη δήλωσή τους και θα ενημερωθούν για την εκ νέου ένταξή τους. Μέχρι να γίνει ο έλεγχος και η έγκριση των νέων αιτήσεων παραμένουν ενταγμένοι στο ΚΟΤ οι υφιστάμενοι δικαιούχοι.

Η ΔΕΗ όπως και κάθε άλλη εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα παροχής κοινωνικού τιμολογίου σε όποιον το δικαιούται και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά το ΚΟΤ.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!