Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ

Τι είναι το Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ

Κατ’ αρχήν ας το πούμε σωστά. Ο όρος “Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ” είναι λανθασμένος. Ο σωστός όρος είναι “Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)” γιατί απευθύνεται σε οποιονδήποτε καταναλωτή οικιακού ρεύματος που το δικαιούται, ανεξαρτήτως ποιος είναι ο πάροχος.

Οι ειδικοί στο Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα σου βρίσκουν τί πραγματικά σε συμφέρει!

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο – ΚΟΤ (για πολλούς κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ), λοιπόν, είναι ένα ειδικό τιμολόγιο για φθηνό ρεύμα που δημιουργήθηκε για να παρέχει εκπτώσεις στον λογαριασμό ευπαθών καταναλωτών. Διατίθεται από κάθε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, όχι μόνο από την ΔΕΗ. Περιορίζεται στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που κάνει ο δικαιούχος αποκλειστικά στην κύρια κατοικία του. Θα πρέπει, βεβαίως, ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη ή της ιδιοκτήτριας ή του/της συζύγου. Για να ενταχθεί κάποιος πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις που μπορεί να μάθει αναλυτικά στον ιστότοπο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Η αίτηση υποβάλλεται στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet.

Ποιοι δικαιούνται Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ;

Όπως είπαμε, οι προϋποθέσεις φαίνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ – ΚΟΤ, αλλά ας τις δούμε συνοπτικά παρακάτω.

Όσοι δικαιούνται Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εντάσσονται για έγκριση σε δύο βασικές κατηγορίες A’ και B’. Αυτοί που λαμβάνουν Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) εντάσσονται στην κατηγορία Α’. Οι λοιποί δικαιούχοι, που εντάσσονται στην κατηγορία B’, πρέπει να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους ετήσιο εισόδημα κάτω από τα όρια που ορίζει η Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β΄ 1403/01.02.2018). Η απόφαση βρίσκεται αναρτημένη στo “Πληροφορίες”, στην πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Γι’ αυτά μπορεί να μας ενημερώσει ο πάροχος ηλεκτρικής ενεργείας. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, ισχύει μόνο για τον τρέχοντα πάροχο ρεύματος και μόνο για ένα έτος. Αυτό σημαίνει ότι αν αλλάξουμε πάροχο, θα πρέπει να υποβάλουμε νέα αίτηση, καθώς επίσης και ότι θα πρέπει να θυμόμαστε να την ανανεώνουμε έγκαιρα αν δεν θέλουμε να διακοπεί.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να μάθετε και για άλλες ειδικές κατηγορίες τιμολόγησης στο ρεύμα σε ΔΕΗ ή άλλη εταιρεία επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα Τιμολόγια Ρεύματος!

Η ΔΕΗ όπως και κάθε άλλη εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα παροχής κοινωνικού τιμολογίου σε όποιον το δικαιούται και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά το ΚΟΤ.

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!