Κοινωνικό τιμολόγιο για ΑμεΑ

Κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος σε ΑμεΑ
Κοινωνικό τιμολόγιο στο ρεύμα για Άτομα με Αναπηρία

Το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα προσπαθεί να αναδείξει διάφορες πτυχές καθώς και ερωτήματα που απασχολούν τους καταναλωτές ρεύματος. Ακόμα περισσότερο όταν πρόκειται για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Στο άρθρο που ακολουθεί θα μιλήσουμε για τις φθηνές τιμολογήσεις ρεύματος που παρέχονται σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Οι ειδικοί στο Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα θα σου βρουν τί πραγματικά σε συμφέρει!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Τι είναι το Κοινωνικό Τιμολόγιο για ΑμεΑ;

Αυτό που συνήθως λέμε Κοινωνικό Τιμολόγιο για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) είναι στην πραγματικότητα μια υποπερίπτωση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) που αυξάνει τα πάνω όρια κατανάλωσης που προβλέπει το ΚΟΤ αν στο νοικοκυριό περιλαμβάνονται άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) δημιουργήθηκε για να παρέχει εκπτώσεις στον λογαριασμό του ρεύματος ανεξάρτητα από τον πάροχο, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και κατ’ επέκταση φθηνό ρεύμα σε ΑμεΑ, δηλαδή σε Άτομα με Αναπηρία ή Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (όπως αναφερόταν παλαιότερα).

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ισχύει μόνο για την πρώτη κατοικία του ατόμου που το δικαιούται, με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου αυτού.  Υπάρχουν δύο κατηγορίες δικαιούχων, η κατηγορία Α’ και η κατηγορία Β’.  Στην κατηγορία Α’ ανήκουν όσοι λαμβάνουν Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).  Στην κατηγορία Β’ ανήκουν λοιπά άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα.  Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα άτομα αυτά περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β΄ 1403/01.02.2018).  Η απόφαση βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο “Πληροφορίες”, στην πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Η αίτηση για το ΚΟΤ γίνεται στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet.  Η έγκριση της αίτησης για το ΚΟΤ γίνεται ανά πάροχο είτε στη ΔΕΗ είτε σε άλλη εταιρεία ρεύματος. Έτσι για αλλαγή παρόχου πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση) και ισχύει για ένα έτος.

Προσφορές & εκπτώσεις από το Κοινωνικό Τιμολόγιο ΑμεΑ

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) παρέχει εκπτώσεις μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων ορίων κατανάλωσης (κιλοβατώρες ανά τετράμηνο), που εξαρτάται από διάφορα κριτήρια όπως τον αριθμό των ατόμων που συνθέτουν το νοικοκυριό. Τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες καλό είναι να ενημερωθούν για τις πρόσθετες ρυθμίσεις που αναφέρονται εντός του κοινωνικού τιμολογίου ρεύματος.

Το ΚΟΤ για Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) αυξάνει αυτά τα όρια με βάση τα άτομα του νοικοκυριού που έχουν αναπηρία.  Για τις παρεχόμενες προσφορές ρεύματος ΚΟΤ και κατ’ επέκταση πιο οικονομικών τιμολογίων στο ηλεκτρικό ρεύμα για ΑμεΑ, βλέπουμε παρακάτω τις περιπτώσεις που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση.

  • Τα όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 κιλοβατώρες (kWh) για νοικοκυριά που στη σύνθεσή τους περιλαμβάνουν και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
  • Τα όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 600 κιλοβατώρες (kWh) για νοικοκυριά που στη σύνθεσή τους περιλαμβάνουν και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή τους με κατ’ οίκον χρήση ιατρικών συσκευών.
  • Καθώς για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού αυξάνεται το μέγιστο όριο κατανάλωσης ρεύματος, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει ένα συνολικό μέγιστο όριο 2,400 κιλοβατωρών. Στην περίπτωση όμως νοικοκυριών που στη σύνθεση τους περιλαμβάνουν  και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, το ανώτατο όριο αυξάνεται κατά 300 κιλοβατώρες (kWh).  Στην περίπτωση νοικοκυριών που στη σύνθεσή τους περιλαμβάνουν και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή τους με κατ’ οίκον χρήση ιατρικών συσκευών, το ανώτατο όριο αυξάνεται κατά 600 κιλοβατώρες (kWh).

Ένα κράτος για να λέγεται κράτος δικαίου πρέπει να έχει πάντα στις προτεραιότητές του την κοινωνική αλλά και οικονομική στήριξη των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!