Λοιπές χρεώσεις στον λογαριασμό ρεύματος

Σήμερα όλο και περισσότεροι καταναλωτές εξετάζουν προσεκτικά το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που λαμβάνουν από τον πάροχό τους και αναλύουν την κάθε χρέωση. Έτσι ανάμεσα στις χρεώσεις που αναγράφονται υπάρχουν και κάποιες που θα βρούμε κάτω από το πεδίο λοιπές χρεώσεις. Όμως τι είναι αυτές οι χρεώσεις και σε ποιους επιβάλλονται;

Η ομάδα του ΠΗΡ συγκέντρωσε για εσάς όλες τις πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τις λοιπές χρεώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αρχικά πρέπει να πούμε πως τις χρεώσεις αυτές καλούνται να πληρώσουν όλοι οι καταναλωτές ανεξάρτητα από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλέξει. Οι χρεώσεις αυτές μπορεί να εισπράττονται από τους παρόχους όμως στο τέλος αποδίδονται στο κράτος.

Οι Λοιπές Χρεώσεις πληρώνονται στον πάροχο που ανήκουμε!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Ποιες είναι οι λοιπές χρεώσεις ρεύματος

Ας δούμε λίγο αναλυτικά ποιες ακριβώς χρεώσεις περιλαμβάνονται στις ΔΕΗ – λοιπές χρεώσεις ή άλλης εταιρείας, οι οποίες αποτελούν τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικός φόρος κατανάλωσης ή ΕΦΚ

Ο Ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας φόρος τον οποίο πληρώνουμε σε μια σειρά από αγαθά μεταξύ των οποίων και το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι προμηθευτές ρεύματος εισπράττουν τον ΕΦΚ όμως τον αποδίδουν στο κράτος. Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στον εκκαθαριστικό λογαριασμό στον οποίο εμφανίζεται και η πραγματική κατανάλωση του ρεύματος και υπόκειται σε ΦΠΑ. Ο υπολογισμός του γίνεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
kWh x Μοναδιαία χρέωση (€ /kWh).

Ειδικό τέλος κατανάλωσης 5‰ ή ΔΕΤΕ

Το ειδικό τέλος κατανάλωσης 5‰ ή αλλιώς Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) είναι ένας φόρος ο οποίος αποτελεί αποζημίωση ανταποδοτικού χαρακτήρα και τον οποίο καταβάλλουν οι συναλλασσόμενοι με τα τελωνεία, με αίτημα την εξυπηρέτησή τους σε 24ωρη βάση, τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και εκτός τελωνειακού καταστήματος. Το ειδικό τέλος κατανάλωσης συγκαταλέγεται και αυτό στις λοιπές χρεώσεις ρεύματος. Ο ΔΕΤΕ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαραστικούς λογαριασμούς και υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

(Αξία Ηλεκτρικού Ρεύματος – ΕΤΜΕΑΡ + ΕΦΚ) x 5‰

Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) – Δημοτικοί Φόροι (ΔΦ) – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Οι παραπάνω φόροι υπολογίζονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα που έχει το ακίνητό μας και καθορίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε Δήμου και αποδίδονται σε αυτούς. Σε αντίθεση με τις δύο παραπάνω χρεώσεις τα Δημοτικά Τέλη, οι Δημοτικοί Φόροι και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας χρεώνονται τόσο στον έναντι όσο και στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος. Τα ποσά αυτά ενώ εισπράττονται από τον εκάστοτε προμηθευτή αποδίδονται στο κράτος.

Για τον υπολογισμό τους χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος:

Για ΔΤ, ΔΦ: (τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) / 365 ημέρες

Για ΤΑΠ: (τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) /365 ημέρες

ΕΡΤ

Οι χρεώσεις υπέρ της ΕΡΤ εισπράττονται σύμφωνα με το Νόμο από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους ανέρχεται στο ποσό των 3€ μηνιαίως (δηλαδή 36€ το χρόνο) ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται σε κάθε λογαριασμό των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται.

Από το τέλος υπέρ της ΕΡΤ απαλλάσσονται:

  1. οι μετρητές που αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών
  2. το Ελληνικό Δημόσιο
  3. τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  4. οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5. οι πάσης φύσεως Χριστιανικοί Ιεροί Ναοί, Ναοί και χώροι λατρείας και τα νεκροταφεία
  6. οι παροχές που ηλεκτροδοτούν αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες
  7. οι λογαριασμοί ρεύματος των πελατών, που η αξία ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 10€ μηνιαίως. Με άλλα λόγια το τέλος υπέρ ΕΡΤ δε χρεώνεται στους λογαριασμούς ρεύματος όπου η κατανάλωση είναι πολύ μικρή ή μηδενική

Οι Λοιπές Χρεώσεις του λογαριασμού ρεύματος ενώ πληρώνονται στην εταιρεία ρεύματος που ανήκουμε, αποδίδονται στο κράτος!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!