Μεσοσταθμική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Στην πλούσια ορολογία που συντροφεύει τις συνεχείς αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα όλο και πιο συχνά ερχόμαστε σε επαφή με τον όρο μεσοσταθμική τιμή ρεύματος. Όμως παρότι τον ακούμε πολύ συχνά ξέρουμε πραγματικά τι σημαίνει και τον τρόπο που υπολογίζεται; Η ομάδα του ΠΗΡ συγκέντρωσε για εσάς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μένετε πάντα ενημερωμένοι για ότι σχετίζεται με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Μεσοσταθμική τιμή – Τι σημαίνει

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και ας δούμε τη σημασία της μεσοσταθμικής τιμής ηλεκτρικού ρεύματος. Πρώτα από όλα ας δούμε την έννοια της λέξης μεσοσταθμικός και ποια είναι η σημασία της στη στατιστική. Ουσιαστικά πρόκειται για τον μέσο όρο διαφόρων ποσοτήτων οι οποίες όμως δεν έχουν όλες την ίδια βαρύτητα και για το λόγο αυτό πολλαπλασιάζονται με έναν συντελεστή στάθμισης.

Από τα παραπάνω μπορούμε να καταλάβουμε πως η μεσοσταθμική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος αποτελείται από διάφορες τιμές οι οποίες όμως δεν έχουν όλες την ίδια βαρύτητα στον υπολογισμό της. Η τιμή αυτή παίζει άμεσο ρόλο στα χρήματα που πληρώνουμε εμείς ως καταναλωτές στο λογαριασμό ρεύματος και το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζει ανοδική τάση με αποτέλεσμα οι τιμές ρεύματος να είναι αυξημένες.

Είναι λοιπόν φανερό πως η μεσοσταθμική τιμή ρεύματος δεν παραμένει σταθερή αλλά αλλάζει συνέχεια. Για όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να δεις τις μεσοσταθμικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στη σελίδα του ΑΔΜΗΕ για κάθε μήνα. Σκοπός της δημοσιοποίηση των τιμών αυτών είναι η ύπαρξη διαφάνειας αλλά και η ανάπτυξη ενός ανταγωνισμού ο οποίος θα αποβεί προς όφελος των καταναλωτών.

Ενημερώσου από το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα για το δικό σου συμφέρον!

Βρες τον πάροχο που σε Συμφέρει!

Μεσοσταθμική τιμή ρεύματος – Υπολογισμός

Όπως είπαμε η μεσοσταθμική τιμή αγοράς είναι αποτέλεσμα μιας τιμών κάθε μια από τις οποίες έχει τη δική της βαρύτητα. Οι τιμές αυτές με τη σειρά τους εξαρτώνται από διάφορους επιμέρους μηχανισμούς που διαμορφώνουν το κόστος δραστηριοποίησης των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στην χονδρική αγορά ενέργειας. Έτσι, θα λέγαμε ότι η μεσοσταθμική τιμή αλληλοεξαρτάται από τη χονδρική τιμή ρεύματος.

Ο υπολογισμός της μεσοσταθμικής τιμής ρεύματος γίνεται λαμβάνοντας υπόψιν τους παρακάτω παράγοντες:

  • Κόστος Αποκλίσεων
  • Κόστος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό
  • Κόστος Ελάχιστου Εσόδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Κόστος Λογαριασμών Προσαυξήσεων
  • Κόστος Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας

Εδώ είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε πως η Μεσοσταθμική Τιμή Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν είναι το ίδιο, εξαρτάται όμως άμεσα από την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ).

Μεσοσταθμική τιμή φυσικού αερίου

Εκτός από το ηλεκτρικό ρεύμα μεσοσταθμική τιμή υπάρχει και για το φυσικό αέριο και μάλιστα σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ1/Γ/400 (ΦΕΚ Β’ 33/19.1.2007) όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου είναι υποχρεωμένες κάθε τρίμηνο να παρέχουν στη ΡΑΕ τις τιμές και τις ποσότητες φυσικού αερίου που έχουν εισάγει. Με τη σειρά της η ΡΑΕ, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα από τις εταιρείες στοιχεία, υπολογίζει τη μεσοσταθμική τιμή φυσικού αερίου. Η διαδικασία αυτή γίνεται κάθε τρίμηνο και τα αποτελέσματα αναρτώνται στη σελίδα της ΡΑΕ.

Σκοπός της δημοσιοποίησης της μεσοσταθμικής τιμής φυσικού αερίου είναι να υπάρχει ένα υπόδειγμα τιμών για όλους όσους συμμετέχουν στην αγορά (υφιστάμενους και μελλοντικούς) ώστε να υπάρχει διαφάνεια η οποία θα επιτρέπει την αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών για την ανάπτυξη ενός υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών φυσικού αερίου. Επιπλέον η δημοσιοποίηση των τιμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή οργάνωση της χονδρικής αγοράς φυσικού αερίου.

Η Μεσοσταθμική Τιμή είναι ένα πολυπαραγοντικό κυμαινόμενο μέγεθος που επηρεάζει και καθορίζει τα κόστη της χονδρικής αγοράς στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!