Οικολογική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Παραγωγή οικολογικού ηλεκτρικού ρεύματος
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον είναι αναμφισβήτητα επιτακτική όσο ποτέ. Η αυξανόμενη μόλυνση του περιβάλλοντος έχει ενεργοποιήσει όλους τους μοχλούς αντίδρασης της κοινωνίας αναδεικνύοντας ευαισθησίες σε κάθε ενεργό πολίτη που στρέφεται προς την οικολογία. Έτσι και το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα γλίτωνε από αυτήν τάση η οποία προωθεί ένα ρεύμα πιο οικολογικό, λιγότερο βλαβερό.

Το οικολογικό ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελεί μια απαραίτητη επένδυση για περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Οι πολιτικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις είναι βασισμένες σε μελέτες χρόνων και στόχο έχουν την ισορροπία μεταξύ περιβάλλοντος και οικονομίας. Ο ρόλος της πράσινης ενέργειας είναι κυρίαρχος σε παγκόσμια κλίμακα προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που συνδέονται με την μόλυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.

Στις μέρες μας καθημερινά κερδίζει έδαφος η στροφή των καταναλωτών ρεύματος προς μεθόδους παραγωγής του από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι πολίτες των αναπτυγμένων χωρών έχοντας μεγαλύτερη οικολογική συνείδηση, σε σχέση με το παρελθόν, επιθυμούν να συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, όλο και περισσότεροι αναζητούν άμεση συνεργασία με εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας που επενδύουν στην Πράσινη Ενέργεια.

“Το ζητούμενο για τους καταναλωτές όμως παραμένει…

Ποιοί παράγουν οικολογικά και ταυτόχρονα παραμένουν φθηνοί πάροχοι;”

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Οι βασικότερες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι:

  • Η Αιολική Ενέργεια, που παράγεται από τη δύναμη του ανέμου και μετατρέπεται, σε ηλεκτρική και μηχανική ενέργεια μέσω ανεμογεννητριών.
  • Η Ηλιακή Ενέργεια, που παράγεται με την ηλιακή ακτινοβολία και χρησιμοποιείται τόσο για τη θέρμανση όσο και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρησιμοποίηση φωτοβολταϊκών ή ηλιακών θερμικών συστημάτων.
  • Η Υδραυλική Ενέργεια, που παράγεται από την αξιοποίηση των υδατοπτώσεων μέσω υδροηλεκτρικών έργων και στοχεύει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και το μετασχηματισμό της σε μηχανική ενέργεια.
  • Η Γεωθερμική Ενέργεια, που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και εμπεριέχεται σε φυσικούς ατμούς.
  • Η Κυματική και Παλιρροϊκή Ενέργεια, που παράγεται από τα κύματα.
  • Η Βιομάζα που παράγεται μέσω ζωντανών οργανισμών (απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων, κτηνοτροφικά απόβλητα, ξύλο, προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών κ.λπ.) και δύναται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας.
  • Το Βιοαέριο που παράγεται από την αποσύνθεση οργανικής ύλης απουσία οξυγόνου και συνήθως αναφέρεται σε ένα μείγμα διαφορετικών αερίων.

Πλεονεκτήματα πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας

Το σημαντικότερο από τα πλεονεκτήματα της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ότι δεν προκαλεί ρύπανση του περιβάλλοντος. Για την εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας, δεν απαιτείται κάποια παρέμβαση στο περιβάλλον. Είναι ανεξάντλητες και δεν εκλύουν διοξείδιο του άνθρακα, τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα ή υδρογονάνθρακες, όπως οι παραδοσιακές πηγές ενέργειας.

Ένας ανασταλτικός παράγοντας μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν η τιμή του ρεύματος. Αυτό πλέον δεν υφίσταται. Οι καταναλωτές πλέον μπορούν να βρουν φθηνό ρεύμα και οικονομικά τιμολόγια στα πακέτα προσφορών οικολογικής, πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό οφείλεται στις βελτιωμένες τεχνικές στην εφαρμογή των ΑΠΕ που τους επιτρέπουν τη σταδιακή μείωση του κόστους παραγωγής.

Η δημιουργία υποδομών (φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα) σε απομακρυσμένες, άγονες συνήθως περιοχές δεν επιφέρουν καμία επίπτωση στα τοπικά οικοσυστήματα. Επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα της πράσινης ενέργειας είναι ότι θεωρείται απόλυτα ασφαλής σε αντίθεση με άλλες μορφες ενέργειας πχ (πυρηνική ενέργεια).

Τελικά ποιοί παράγουν οικολογικό ρεύμα & παραμένουν φθηνοί πάροχοι;

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Πράσινα πιστοποιητικά ή εγγυήσεις προέλευσης

Τα πράσινα πιστοποιητικά ή εγγυήσεις προέλευσης είναι ηλεκτρονικές πιστοποιήσεις για την παραγωγή μιας μεγαβατώρας (MWh) από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης). Η παραγόμενη μεγαβατώρα δηλαδή προήλθε από καινούριο, μη επιδοτούμενο σταθμό ΑΠΕ σε συγκεκριμένη τοποθεσία προτίμησης του προμηθευτή. Έτσι μιλάμε για πιστοποίηση σε παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τα πιστοποιητικά έχουν διάρκεια 12 μήνες. Αυτά εκδίδονται από εγκεκριμένους φορείς όπως ο ΔΑΠΠΕΠ (Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης).

Σκοπός των πράσινων πιστοποιητικών είναι η προώθηση των ΑΠΕ στον καταναλωτή με απότερο σκοπό την αύξηση κατανάλωσης σε ρεύμα από ΑΠΕ. Έτσι πιστοποιείται ότι η συγκεκριμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση στο διάστημα ενός έτους, αντιστοιχεί σε ισόποση ενέργεια προερχόμενη από ήπιες μορφές ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής βλέπει το ποσοστό συμμετοχής του στην προστασία του περιβάλλοντος και γνωρίζει τις συγκεκριμένες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας απ’ όπου προέρχεται η ενέργεια που καταναλώνει.

Ρεύμα από ΑΠΕ
Παραγωγή ρεύματος για καταναλωτές με οικολογική συνείδηση

Οικολογικό ηλεκτρικό ρεύμα

Η στροφή των καταναλωτών στο οικολογικό ηλεκτρικό ρεύμα το τελευταίο διάστημα ενισχύεται όλο και περισσότερο λόγω της χαμηλής τιμής της κιλοβατώρας. Η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί πάροχοι ρεύματος έχουν ενδιαφέροντα προγράμματα ‘’πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας’’. Τα οικονομικά τιμολόγια που παρέχουν δεν μπορούν να αφήσουν κανέναν αδιάφορο.

Ο πλανήτης απαιτεί όλο και περισσότερη ενέργεια. Η λύση στο μελλοντικό ενεργειακό πρόβλημα και στην μόλυνση του περιβάλλοντος πρέπει να έρθει από τεχνολογίες παραγωγής ‘’καθαρής’’ ενέργειας και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συμβάλλουμε σε αυτήν την προσπάθεια. Μια προσπάθεια που απαιτεί όλο και περισσότερο παραγωγή ρεύματος από ΑΠΕ.

Οικονομική, πράσινη ηλεκτρική ενέργεια με Ανανεώσιμες Πηγές, για όλη την Ελλάδα!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!