Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερο ακούμε τον όρο Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή απλά ΠΕΑ. Όμως ξέρουμε τι ακριβώς είναι και ποιος το χρειάζεται; Η ομάδα του ΠΗΡ, διαθέτοντας μια ομάδα εμπειρογνωμώνων στον τομέα της ενέργειας, μάζεψε για εσένα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να είσαι ενημερωμένος και να αποφύγεις τυχόν πρόστιμα.

Πρώτα από όλα να αναφέρουμε ότι το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ανήκει στον κλάδο των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων. Το Π.Ε.Α. είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο κατατάσσει το κτήριό μας σε μια από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες (Α,+, Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η). Στην ουσία το κτίριο μας κατατάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία ανάλογα την ενεργειακή κατανάλωση που δαπανά. Υπεύθυνος για την έκδοσή του είναι ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, ο οποίος μπορεί να κάνει και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης απεικονίζεται η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου και αναφέρονται κάποια γενικά στοιχεία του κτιρίου που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή του απόδοση. Επιπλέον είναι καλό να γνωρίζετε πως ο συμβολαιογράφος για κάθε αγοραπωλησία είναι υποχρεωμένος να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει ένα επίσημο αντίγραφο ενώ σε κάθε μίσθωση του ακινήτου πρέπει ο Αριθμός Πρωτοκόλλου του ΠΕΑ να συμπληρωθεί στο αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου. Ο Αριθμός Πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να καταχωρείται επίσης ηλεκτρονικά στο taxis.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο  είτε για νέα κτίρια είτε για  υφιστάμενα κτίρια που δέχονται ριζική ανακαίνιση σύμφωνα με τον Νόμο 3661/2008 που καθορίζει τα μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και υποχρεώνει τον κάθε ιδιοκτήτη του εκάστοτε ακινήτου.

Πέρα από την υποχρέωση υπάρχει και η χρηστική αξία του ΠΕΑ που δεν είναι άλλη από την εξοικονόμηση ενέργειας. Στα πλαίσια αυτά μπορείτε να ανατρέξετε στο συγγενές άρθρο με αναφορά την εξοικονόμηση στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Άλλαξε Πάροχο και Εξοικονόμησε Ηλεκτρική Ενέργεια!

Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Η έκδοση του ΠΕΑ είναι απαραίτητη στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης (όχι ανανέωσης της υφιστάμενης) για κτήρια άνω των 50τμ.
 • Σε περίπτωση αγοράς – πώλησης του κτιρίου
 • Μετά από ανακαίνιση του κτιρίου
 • Στην περίπτωση που το κτίριο χρησιμοποιείται από δημόσια υπηρεσία και έχει επιφάνεια άνω των 250τμ.

Η ισχύς του ΠΕΑ είναι για 10 χρόνια, ενώ εξαιρείται η περίπτωση που θα γίνει ολική ανακαίνιση του κτιρίου και τότε πρέπει να εκδοθεί καινούριο. Μετά το πέρας των 10 ετών πρέπει να εκδοθεί καινούριο.

Κατά την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης συλλέγονται και καταγράφονται τα εξής στοιχεία:

 • Φορολογικά στοιχεία ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών: (ΔΟΥ, ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο κλπ)
 • Κύρια στοιχεία ακινήτου: Έτος κτίσης, περιοχή και διεύθυνση ακινήτου, εμβαδόν ακινήτου, αριθμός ιδιοκτησίας κλπ.
 • Χρήση ακινήτου: Αν πρόκειται για την ανακαίνιση, την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου.
 • Στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ιδιότητα υπεύθυνου επικοινωνίας (π.χ. τεχνικός, μηχανικός, ιδιοκτήτης ακινήτου, εκμισθωτής ή ενοικιαστής, διαχειριστής κτηρίου κλπ.).

Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης αποστέλλονται από τα γραφεία Μηχανικών – Επιθεωρητών είτε σε έντυπη μορφή στη φυσική διεύθυνση του πελάτη είτε ηλεκτρονικά μέσω email.

Δικαιολογητικά Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

 1. Για ακίνητα που οικοδομήθηκαν πριν τις 14 Μαρτίου 1983 
  • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: Αρχιτεκτονικά σχέδια όπως Κάτοψη / Αποτύπωση ακινήτου (Αντίγραφο)
  • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: Αριθμός του ακινήτου στο Ελληνικό Κτηματολόγιο (Αντίγραφο) – Ισχύει μόνο αν έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο
  • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: Λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
  • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ: Τοπογραφικό διάγραμμα – Σκαρίφημα (Αντίγραφο)
  • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Συμβόλαιο ή άλλος τίτλος ιδιοκτησίας
  • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Φύλλο Συντήρησης Λέβητα όπως ορίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 2. Για ακίνητα που οικοδομήθηκαν μετά τις 14 Μαρτίου 1983 
  • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: Άδεια οικοδομής (Αντίγραφο)
  • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: Αρχιτεκτονικά σχέδια όπως Κάτοψη / Αποτύπωση ακινήτου (Αντίγραφο)
  • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: Δήλωση του ακινήτου στο Ελληνικό Κτηματολόγιο (Αντίγραφο) – Ισχύει μόνο αν έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο
  • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: Λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
  • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ: Τοπογραφικό διάγραμμα – Σκαρίφημα (Αντίγραφο)
  • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ: Αίτηση ρύθμισης των ημιυπαίθριων χώρων (Αντίγραφο)
  • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Συμβόλαιο ή άλλος τίτλος ιδιοκτησίας
  • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Φύλλο Συντήρησης Λέβητα όπως ορίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Μελέτη θερμομόνωσης

Ενεργειακό Πιστοποιητικό δεν πρέπει να έχουν τα παρακάτω κτίρια:

 • Χώροι αποθήκευσης
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
 • Μνημεία
 • Βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια
 • Κτήρια συνολικής επιφάνειας μικρότερη των 50 τ.μ.
 • Χώροι λατρείας ή χώροι θρησκευτικών δραστηριοτήτων
 • Προσωρινής χρήσης κτήρια όπως Containers (χρήση που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη)

Κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Το κόστος για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης καθορίζεται από τη συμφωνία μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ενιαία τιμή για το ΠΕΑ. Κάνοντας μια περιήγηση στο διαδίκτυο μπορούμε να ανακαλύψουμε μια μεγάλη γκάμα τιμών για έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού που κυμαίνονται περίπου από 20€ έως 200€. Εντός της τιμής περιλαμβάνεται η ενεργειακή επιθεώρηση, η σκαριφιματική αποτύπωση (όταν δεν υπάρχει σχέδιο του ακινήτου) και τα διαδικαστικά της έκδοσης. Γενικά, η διαμόρφωση του τελικού κόστους εξαρτάται από παράγοντες όπως το μέγεθος του κτιρίου, η χρήση (κατοικία ή επαγγελματικός χώρος), ο χρόνος απόκρισης για την έκδοση του πιστοποιητικού κ.α.

Ενημερωθείτε από Ενεργειακό Επιθεωρητή - Μηχανικό για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού προς αποφυγή προστίμων!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!