Ρεύμα από σκουπίδια

Παραγωγή ρεύματος από σκουπίδια
Η αξιοποίηση των σκουπιδιών για οικονομικό ηλεκτρικό ρεύμα

Η αξιοποίηση των απορριμμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στην Ευρώπη όμως η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω στον τομέα αυτό. Φτάνει να δούμε τα ποσοστά για να το διαπιστώσουμε μιας και στην Ευρώπη πάνω από το 30% του ρεύματος παράγεται από την καύση σκουπιδιών ενώ στην Ελλάδα μόλις το 1,5%. Φαίνεται όμως πως έφτασε και η ώρα για την Ελλάδα ώστε να προχωρήσει στην ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων. Όπως συμβαίνει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη αυτό συμβάλλει θετικά στην οικολογία και μακροπρόθεσμα στο πολυπόθητο φθηνό ρεύμα!

Στη χώρα μας όλο και περισσότερο ψάχνουμε τρόπους για πιο οικονομικό ρεύμα.
Μάθε από τους ειδικούς του ρεύματος!

Βρες το Φθηνότερο Ελληνικό Ρεύμα!

Η μέθοδος που προτείνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αυτή της αεριοποίησης η οποία μετατρέπει τα σκουπίδια και την υπολειμματική βιομάζα σε καθαρό αέριο σύνθεσης. Η μέθοδος αυτή θεωρείται πιο εξελιγμένη από την αποτέφρωση κατά την οποία εκτός από θερμότητα παράγεται και διοξείδιο του άνθρακα. Στο άρθρο ρεύμα από βιομάζα υπάρχει αναλυτική αναφορά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου. Για την παραγωγή ρεύματος από σκουπίδια έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον όλοι οι μεγάλοι όμιλοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ή φυσικό αέριο προκειμένου να τα αντικαταστήσουν με ανακτήσιμο καύσιμο από εργοστάσια που παράγουν ρεύμα από σκουπίδια.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα απορρίμματα

Ηλεκτρική ενέργεια από τα απορρίμματα
Διαχείριση απορριμμάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Ας δούμε όμως πως ακριβώς παράγεται το ρεύμα από σκουπίδια το οποίο εκτός του ότι μας δίνει οικονομικό ρεύμα αξιοποιεί απορρίμματα τα οποία διαφορετικά θα κατέληγαν σε κάποιον ΧΥΤΑ. Κατά τη διαδικασία της καύσης καίγονται οικιακά ή παρόμοια απόβλητα τα οποία δεν είναι ανακυκλώσιμα και η ενέργεια που παράγεται είναι θερμική ή ηλεκτρική. Ένα μεγάλο σύγχρονο εργοστάσιο μπορεί να επεξεργαστεί μέχρι μισό εκατομμύριο τόνους αστικών στερεών αποβλήτων το χρόνο και να παράγει περισσότερες από 400 εκατομμύρια kWh ετησίως καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες για ρεύμα σε πάνω από 150.000 οικογένειες. Με τον τρόπο αυτό ο τελικός όγκος των σκουπιδιών μπορεί να μειωθεί μέχρι και κατά 90%.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: αφού συλλεχθούν τα απορρίμματα παραδίδονται στη μονάδα όπου συμπιέζονται και εναποθέτονται σε σχάρα η οποία τα μεταφέρει στο θάλαμο καύσης. Ότι δεν καεί πλήρως μένει ως τέφρα στο τέλος της σχάρας ενώ μέταλλα και άλλα δομικά υλικά είναι εύκολο να ανακτηθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Κατά τη διάρκεια της καύσης ένας λέβητας ανακτά την ενέργεια με τη μορφή ατμού και μέσα από σύγχρονες και εξελιγμένες διαδικασίες οι ρύποι των αποβλήτων αποβάλλονται.

Η καύση των σκουπιδιών για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια αποτελεσματική, βιώσιμη και αξιόπιστη μέθοδος στο τέλος της οποία περίπου του μισό της ενέργειας που παράγεται είναι ανανεώσιμο. Τα οφέλη της μεθόδου αυτής είναι πολλαπλά τόσο για το περιβάλλον όσο και για την οικονομία ενώ ταυτόχρονα η ενέργεια παράγεται με οικονομικό τρόπο. Χρειάζεται μονάχα προσοχή στο πρώτο στάδιο του διαχωρισμού των απορριμμάτων καθώς η οικολογική ενέργεια μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε οικολογική καταστροφή.

Τί πιο οικονομικό από το να παράγεις ρεύμα από τα απορρίμματα!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!