Ηλεκτρικό ρεύμα για ανέργους

Οι άνεργοι πολίτες ανήκουν στην κατηγορία των πολιτών που δικαιούνται φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα, μάλιστα μετά από την διεύρυνση των κατηγοριών όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που θα μπορέσουν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Σήμερα αρκετοί πάροχοι στην Ελλάδα προσπαθούν να κερδίσουν τους ανέργους καταναλωτές με δελεαστικά πακέτα προσφορών!

Βρες τον πάροχο με το Φθηνότερο Ρεύμα για Ανέργους

Πλέον τόσο οι μακροχρόνια άνεργοι αλλά και αυτοί που έχουν μείνει άνεργοι για μικρό χρονικό διάστημα (άνεργοι για 3 μήνες) θα μπορέσουν να ενταχθούν στο ΚΟΤ εύκολα και γρήγορα απολαμβάνοντας χαμηλές τιμές στο τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος. Όσοι θέλουν να ενταχθούν πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος να είναι μικρότερο από 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ αν ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα. Στο εισόδημα, δεν λαμβάνεται υπόψη αυτό που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια δήλωσή του και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας του.

Στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, για τον υπολογισμό του φορολογούμενου οικογενειακού εισοδήματος, η τυχόν αφαίρεση εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω δήλωση, αφορά και στους δύο ανέργους.

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων για την κατηγορία αυτή θα γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Δεδομένου ότι ο έλεγχος θα γίνεται έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα, για περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης προβλέπεται αναδρομική απένταξη από Κοινωνικό Τιμολόγιο, επιστροφή της διαφοράς εντόκως και επιβολή κυρώσεων για ψευδή δήλωση στοιχείων.

-Το όριο της συνολικής τετραμηνιαίας κατανάλωσης, σε ετήσια κυλιόμενη βάση, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1.500 kWh (δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση βάσει νυκτερινού τιμολογίου).

Έτσι λοιπόν πλέον σχεδόν όλοι οι άνεργοι μπορούν να ενταχθούν στο ΚΟΤ και να απολαμβάνουν φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα κάνοντας μόνο μια αίτηση εύκολα και γρήγορα. Τα μέτρα αυτά, που έχουν θεσπιστεί από την κυβέρνηση, προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια σε οικονομικές τιμές σε όλους τους ανέργους.

Το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα είναι εδώ για να βοηθήσει τον κάθε άνεργο να βρει το κατάλληλο πρόγραμμα με την πιο συμφέρουσα πρόταση μεταξύ των παρόχων ρεύματος!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!