Ηλεκτρικό ρεύμα σε αγροτεμάχιο

Ηλεκτρικό ρεύμα σε οικόπεδο εκτός σχεδίου
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε αγροτεμάχιο

Σήμερα δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές που αναζητούν οικονομικούς τρόπους για να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στο αγροτεμάχιο που διαθέτουν. Με τον ορισμό αγροτεμάχιο εννοείται κάθε γεωτεμάχιο το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ενός Δήμου. Η χρήση του ποικίλει και μπορεί να είναι για κάποια αγροτική εκμετάλλευση, για κτηνοτροφία ή πτηνοτροφία ή ακόμα και για κάποια εξοχική κατοικία.

Το πρόβλημα που συναντάνε οι περισσότεροι είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η ηλεκτροδότηση μιας και εφόσον το αγροτεμάχιο είναι εκτός σχεδίου πόλεως η σύνδεση στο δίκτυο συνήθως δεν είναι εύκολη. Πολύ συχνά η πλησιέστερη “κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ” απέχει κάποιες εκατοντάδες μέτρα από το κτήμα μας αυξάνοντας έτσι το κόστος της σύνδεσης αρκετά.

Σε περίπτωση που το αγροτεμάχιο προορίζεται για αγροτική χρήση και το ρεύμα θα χρησιμοποιηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να συντελεί στην παραγωγή των προϊόντων τους τότε μπορεί να συνδεθεί στο λεγόμενο “αγροτικό ρεύμα”. Σχεδόν από όλα τα ειδικά τιμολόγια που απευθύνονται σε αγρότες θεωρείται ως το πιο οικονομικό ηλεκτρικό ρεύμα σε αγροτεμάχιο.

Μάθε ποια εταιρεία σε συμφέρει για ρεύμα σε αγροτεμάχιο!

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα για αγροτεμάχιο!

Για να μπορέσει κάποιος να συνδέσει ηλεκτρική ενέργεια και να έχει οικονομικό ρεύμα στο αγροτεμάχιό του πρέπει να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής του νομού. Η υπηρεσία αυτή έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης και του ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών για να ηλεκτροδοτηθεί το αγροτεμάχιο που προορίζεται για αγροτική εκμετάλλευση.

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα εύκολη και απλή για να πάρει κάποιος ρεύμα για το εξοχικό του ή για το χωράφι στο οποίο θα γίνει αγροτική εκμετάλλευση. Αρχικά γίνεται κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όπου γίνεται και ο έλεγχός τους. Στη συνέχεια αν όλα είναι εντάξει τότε ο ΔΕΔΔΗΕ χορηγεί το μειωμένο ρεύμα για αγρότες.

Φθηνό ρεύμα σε οικόπεδο εκτός σχεδίου

Βέβαια εκτός από την παραπάνω περίπτωση για ρεύμα σε αγροτεμάχιο το οποίο προορίζεται για κάποια αγροτική δραστηριότητα υπάρχει και η περίπτωση κάποιος να θέλει ρεύμα για οικόπεδο εκτός σχεδίου με σκοπό να το χρησιμοποιήσει για επαγγελματικούς λόγους. Σε αυτή την περίπτωση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως αναφέρονται και στη σελίδα του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νης Πολεοδομίας είναι τα παρακάτω:

  1. Φωτογραφίες εις διπλούν του προς ηλεκτροδότηση οικοπέδου, υπογεγραμμένες από τον αιτούντα.
  2. Τρία (3) τοπογραφικά σκαριφήματα ευανάγνωστης κλίμακας με σχετικό οδοιπορικό σκαρίφημα, αν πρόκειται για αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου ή οικόπεδο σε οικισμό χωρίς σχέδιο.
  3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας για το αγροτεμάχιο ή το οικόπεδο στο οποίο ασκείται η αιτούμενη δραστηριότητα.
  4. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την άσκηση επιτηδεύματος στη συγκεκριμένη διεύθυνση (αριθμός κληροτεμαχίου ή οδός και αριθμός ή αναφορά σε ακίνητο με συγκεκριμένο τίτλο ιδιοκτησίας) από τον αιτούντα για την υπόψη δραστηριότητα.
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το οικόπεδο ή αγροτεμάχιο είναι ήδη περιφραγμένο, κενό και δεν πρόκειται μελλοντικά να κατασκευασθεί οικίσκος ή παράπηγμα και ότι το αγροτεμάχιο ή οικόπεδο για το οποίο ζητείται ηλεκτροδότηση δεν προέρχεται από κατάτμηση.
  6. Βεβαίωση χρήσεων γης. Πρέπει να μην απαγορεύεται η αιτούμενη δραστηριότητα στην περιοχή.
  7. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την καθ’ ύλη αρμόδια Υπηρεσία ή αντίστοιχη βεβαίωση ότι δεν απαιτείται κόμβος, όταν η ιδιοκτησία έχει πρόσωπο σε Εθνικό ή Επαρχιακό δρόμο.
  8. Σε περίπτωση ενοικιάσεως εκτός των ανωτέρω, και αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω το να βάλει κάποιος οικονομικό ρεύμα στο αγροτεμάχιο εξαρτάται από την χρήση για την οποία προορίζεται. Έτσι λοιπόν η διαδικασία διαφέρει να αφορά σε οικόπεδο το οποίο προορίζεται για αγροτική ή επαγγελματική εκμετάλλευση. Με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα υπεύθυνος για την εγκατάσταση είναι ο ΔΕΔΔΗΕ ενώ για την παροχή ρεύματος επιλέγεται εσείς τον προμηθευτή. Για να έχετε οικονομικό ρεύμα στο δικό σας αγροτεμάχιο θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τα προγράμματα που έχουν διαθέσιμα οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια να επιλέξετε αυτό που συμφέρει εσάς ώστε να πληρώνετε λίγα χρήματα για ηλεκτρικό ρεύμα σε οικόπεδο εκτός σχεδίου.

Ενημερώσου μόνο στο Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα για τη νόμιμη ηλεκτροδότηση σε οικόπεδο εκτός σχεδίου.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!