Τι είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Κοιτώντας έναν λογαριασμό ρεύματος της ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας το μάτι σίγουρα θα πέσει πάνω στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις οι οποίες αποτελούν και ένα μεγάλο μέρος του λογαριασμού. Τι είναι όμως αυτές οι χρεώσεις που όλοι οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν; Ας δούμε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και γιατί τις πληρώνουμε.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις περιλαμβάνουν τη χρέωση για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το σημείο του ακινήτου μας, η οποία εισπράττεται από τον διαχειριστή του δικτύου και αποδίδεται στον διαχειριστή του συστήματος με σκοπό η χρήση τους να είναι για τη συντήρηση, την επέκταση και τη σωστή λειτουργία του δικτύου διανομής και του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν πως οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι νόμιμες και προκύπτουν από τη νομοθεσία καθώς και τις αποφάσεις της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) καθώς και Υπουργικές Αποφάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αναφερθούν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις ως παράνομο κόστος αν και πολλοί καταναλωτές θεωρούν πως άδικα πληρώνουν. Εν τούτοις αρκετοί φορείς έχουν καταγγείλει  χαρακτηρίσει υπέρογκες και άδικες τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για κάθε πάροχο ρεύματος. Οπότε δεν επηρεάζουν στην επιλογή παρόχου που εξαρτάται από άλλα κριτήρια!

Βρες τον Πάροχο που Σε συμφέρει

Ένα βήμα πριν αποκτήσεις μικρότερο λογαριασμό στο ρεύμα & φυσικό αέριο!!

Ποιες είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

 • Χρεώσεις που έχουν να κάνουν με τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και κατανέμονται στους καταναλωτές. Τα έσοδα αποδίδονται στους διαχειριστές του δικτύου και του συστήματος με σκοπό την συντήρηση και την επέκτασή του. Αναλυτικότερα οι χρεώσεις του Συστήματος Μεταφοράς καλύπτουν τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς το οποίο μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε Υψηλή Τάση μέσω των πυλώνων από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών περιοχών, έτσι ώστε στη συνέχεια μέσω του Δικτύου Διανομής υπό μέση και χαμηλή τάση να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας.
  Εδώ υπάρχει η πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και η μεταβλητή χρέωση (ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης). Η χρέωση του Δικτύου Διανομής καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Τις χρεώσεις αυτές δεν τις πληρώνουν οι Πελάτες που εντάσσονται σε αγροτικά τιμολόγια, οι νυχτερινές καταναλώσεις των Πελατών που εντάσσονται στα τιμολόγια Γ1Ν, Γ23 και Γ23Β.
  Η χρέωση για τη Χρήση των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, προκύπτει σύμφωνα με Αποφάσεις της ΡΑΕ για κάθε ημερολογιακό έτος.
 • Χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), εισπράττονται από τους Προμηθευτές, ώστε να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια:
  σε πολύτεκνες οικογένειες και σε ευάλωτους καταναλωτές που εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (μακροχρόνια ανέργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.λπ.), σε τιμές σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια.
  στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών στις ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας,
  Από τις χρεώσεις αυτές απαλλάσσονται για το σύνολο των ημερήσιων καταναλώσεών τους οι δικαιούχοι των τιμολογίων Πολυτέκνων και Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.), καθώς και το τμήμα τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ημέρας έως και 10.000 kWh για τους δικαιούχους Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.
 • Χρέωση για το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕTΜΕΑΡ) με το οποίο συνεισφέρουν όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (ΣΥΘΥΑ).

Παρατηρώντας τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις σε έναν λογαριασμό ρεύματος ΔΕΗ ή άλλης εταιρείας (Protergia, Elpedison, NRG, Ήρων, Volton, Φυσικό Αέριο, ZeniΘ, Volterra, ΕΛΙΝΟΙΛ, Watt & Volt, ΚΕΝ, Solar Energy, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, We Energy, ΒΙΕΝΕΡ, Green, Nova Energy  κλπ.), θα διαπιστώσουμε ότι το ύψος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων εξαρτάται από την ισχύ και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κάθε εγκατάστασης των καταναλωτών.

Πριν αλλάξεις πάροχο καλό είναι να γνωρίζεις ποιες είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και πόσο επιβαρύνουν τον λογαριασμό ρεύματος!

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Ένα βήμα πριν αποκτήσεις μικρότερο λογαριασμό στο ρεύμα & φυσικό αέριο!!