Ο όρος Smart city ή στα ελληνικά έξυπνη πόλη εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε άρθρα, στο διαδίκτυο αλλά και στις συζητήσεις μεταξύ φίλων και γνωστών. Πόσοι όμως γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι η έξυπνη πόλη και τι είναι αυτό που κάνει μια πόλη έξυπνη. Όλο και περισσότερες πόλεις και κοινότητες, στοχεύοντας στην προσέλκυση περισσότερων κατοίκων αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων τους, ενσωματώνουν και εκμεταλλεύονται για για δικό τους όφελος μια σειρά από εφαρμογές της τεχνολογίας οι οποίες έχουν αυτόν τον σκοπό.

Στόχος μιας έξυπνης πόλης ή κοινότητας είναι η βελτίωση της ευημερίας των κατοίκων, των επισκεπτών, των επιχειρήσεων, των διαχειριστών και των οργανισμών της μέσα από ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες αυξάνουν την ποιότητα ζωής τους. Οι υπηρεσίες αυτές στοχεύουν στην καλύτερη διαχείριση πόρων όπως η ύδρευση, το ρεύμα και η ενέργεια γενικότερα, στη μείωση της ρύπανσης και σε ρυθμίσεις στην κυκλοφορία αλλά και σε έργα για τη μείωση των ρύπων, τη θέρμανση των κτιρίων, οικονομικό φωτισμό, τη διαχείριση αποβλήτων και πολλά άλλα. Τέλος σε μια ακόμα προέκταση σημαίνουν μια πιο διαδραστική και ανταποκρινόμενη διοίκηση των πόλεων αλλά και τη συμμετοχή των κατοίκων στη λήψη αποφάσεων, καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία ή της τρίτης ηλικίας. Τέλος σε μια Έξυπνη πόλη οι ψηφιακές τεχνολογίες βρίσκουν την αξιοποίησή τους στον τομέα της οικολογίας με την καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων επιβαρύνοντας έτσι λιγότερο το περιβάλλον.

Μάθε ποιος πάροχος ρεύματος αξιοποιεί καλύτερα τους φυσικούς πόρους...

Βρες τον Πάροχο για Μεγαλύτερη Οικονομία!

Έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα όλο και περισσότερες πόλεις και δήμοι ενσωματώνουν στην καθημερινότητα των κατοίκων τους τις ψηφιακές εφαρμογές που θα τους επιτρέψουν να γίνουν Smart cities. Πόλεις όπως η Βέροια, το Ηράκλειο Κρήτης, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Κοζάνη και τα Τρίκαλα συγκαταλέγονται στις πρώτες έξυπνες πόλεις της Ελλάδας και αποτελούν λαμπρά παραδείγματα των Smart Cities με διακρίσεις και σε διεθνές επίπεδο. Μέσα από την αξιολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρουν και τον έλεγχο της καθημερινότητας δημιουργούν τις προϋποθέσεις εκείνες που θα τους προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια αλλά και οικονομία πόρων όπως εξοικονόμηση ρεύματος ενώ ταυτόχρονα οι κάτοικοί τους θα είναι πιο ευχαριστημένοι. Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι Δήμοι στην Ελλάδα αποτελούν πολλές φορές τροχοπέδη για την εφαρμογή των λύσεων της έξυπνης πόλης όμως με το σωστό σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός κατάλληλου λογισμικού μπορούν να δοθούν λύσεις οι οποίες βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες βρίσκουν εφαρμογή σε μια σειρά καθημερινών προκλήσεων για τους δημότες και των δήμο. Κάποια από τα «έργα» που κάνουν μια πόλη έξυπνη είναι τα παρακάτω:

  • μετεωρολογικοί σταθμοί
  • αισθητήρες κίνησης οχημάτων
  • έξυπνοι κάδοι
  • μετρητές κατανάλωσης ενέργειας
  • αισθητήρες στάθμευσης
  • δημοτικές παροχές ηλεκτρικής ενέργειας
  • σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
  • σημεία ενδιαφέροντος
  • συστήματα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών
  • οχήματα δημοτικής συγκοινωνίας

Οι Έξυπνες Πόλεις ήρθαν για να προσφέρουν οικονομία πόρων, οικολογική συνείδηση καθώς μεγαλύτερη ασφάλεια και διευκόλυνση στον πολίτη που επιθυμεί καλύτερη ποιότητα ζωής!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!