Σύνδεση με φυσικό αέριο

Σύνδεση με το φυσικό αέριο
Ενημερωθείτε για τη σύνδεση του χώρου σας με το δίκτυο του φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο αποτελεί έναν από τους πιο οικονομικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους για θέρμανση και μαγείρεμα στο σπίτι. Αυτός είναι και ο λόγος που όλο και περισσότεροι θέλουν να συνδεθούν στο δίκτυο φυσικού αερίου στη χώρα μας. Το δίκτυο του φυσικού αερίου στην Ελλάδα έχει επεκταθεί σημαντικά και ολοένα και περισσότερες πόλεις συνδέονται σε αυτό. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα είναι μόνο μερικές από αυτές που χαίρονται τα οφέλη του.

Η χαμηλή τιμή που έχει το φυσικό αέριο σε συνδυασμό με τα οικονομικά πακέτα προσφορών που διαθέτουν σχεδόν όλες οι εταιρείες, το καθιστούν πλέον απαραίτητο σε κάθε νοικοκυριό που θέλει να κάνει οικονομία και ταυτόχρονα θέλει να έχει μικρό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Βρες τον Πάροχο που Σε συμφέρει

Αίτηση και δικαιολογητικά για φυσικό αέριο

Για να συνδεθείτε με το δίκτυο του φυσικού αερίου πρώτα από όλα πρέπει να απευθυνθείτε σε μία από τις πολλές εταιρείες παροχής φυσικού αερίου. Στη συνέχεια για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση στο φυσικό αέριο είναι απαραίτητη μια σειρά από δικαιολογητικά τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το είδος της σύνδεσης, όπως για παράδειγμα αν το ακίνητο είναι μονοκατοικία ή πολυκατοικία αλλά και αν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορική ή οικιακή χρήση. Παρότι τα δικαιολογητικά διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία αυτά που απαιτούνται πιο συχνά ώστε να γίνει η σύνδεση με φυσικό αέριο είναι τα παρακάτω:

Σύνδεση φυσικού αερίου για οικιακή χρήση

Σύνδεση φυσικού αερίου σε Πολυκατοικία – Κεντρική θέρμανση
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του διαχειριστή
 • Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης απ’ όπου προκύπτει η απόφαση της πλειοψηφίας του μισού αριθμού και μίας πλέον των ψήφων των συνιδιοκτητών ≥ 501 ‰ και ο ορισμός του διαχειριστή, ή του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση.
 • Το πρακτικό θα πρέπει να είναι θεωρημένο από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή
 • Δήλωση ενεργειακού επιθεωρητή ότι η προτεινόμενη παρέμβαση βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου σύμφωνα με τον Κ.Ε.Ν.Α.Κ.
 • Αντίγραφο κοινόχρηστου λογαριασμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ ή ΥΔΡΕΥΣΗ)
Σύνδεση φυσικού αερίου σε Πολυκατοικία – Αυτόνομη θέρμανση με συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των συνιδιοκτητών (501 ‰)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του κάθε ιδιοκτήτη o Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με τις υπογραφές του μισού αριθμού και μίας πλέον των ψήφων των συνιδιοκτητών ≥ 501 ‰ απ’ όπου προκύπτει η συναίνεσή τους για την μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης όσων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου.
 • Το πρακτικό θα πρέπει να είναι θεωρημένο από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή
 • Δήλωση ενεργειακού επιθεωρητή ότι η προτεινόμενη παρέμβαση βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου σύμφωνα με τον Κ.Ε.Ν.Α.Κ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του καθένα ιδιοκτήτη ότι αποδέχεται τη σύνδεση του ακινήτου του με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΔΑ
 • Αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ ή ΥΔΡΕΥΣΗ) για κάθε ακίνητο
Σύνδεση φυσικού αερίου σε Πολυκατοικία – Αυτόνομη θέρμανση χωρίς συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των συνιδιοκτητών (501 ‰)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Αντίγραφο της αίτησης προς το διαχειριστή της συνιδιοκτησίας για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
 • Απόδειξη παραλαβής της αίτησης από τον διαχειριστή που μπορεί να προκύπτει από υπογραφή του διαχειριστή σε αντίγραφο της αίτησης ή από συστημένη επιστολή με αποδεικτικό παραλαβής Αντίγραφο της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης που ο ίδιος συγκάλεσε στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει διαχειριστής ή σε περίπτωση που ο διαχειριστής της πολυκατοικίας δεν συγκάλεσε τη Γενική Συνέλευση εντός (30) τριάντα ημερών (από την ημερομηνία της αίτησης προς το διαχειριστή)
 • Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, από την οποία θα προκύπτει η αδυναμία επίτευξης απόλυτης πλειοψηφίας
 • Πίνακας κατανομής συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής
 • Έγγραφο γνωστοποίησης προς όλους τους λοιπούς συνιδιοκτήτες, της πρόθεσης αποσύνδεσης της ιδιοκτησίας του από το σύστημα της κεντρικής θέρμανσης με συστημένη επιστολή με αποδεικτικό παραλαβής στον Διαχειριστή/Διαχειριστική Επιτροπή
 • Δήλωση ενεργειακού επιθεωρητή ότι η προτεινόμενη παρέμβαση βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα της μεμονωμένης ιδιοκτησίας σύμφωνα με τον Κ.Ε.Ν.Α.Κ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι αποδέχεται τη σύνδεση του ακινήτου του με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΔΑ
 • Αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ ή ΥΔΡΕΥΣΗ)
Σύνδεση φυσικού αερίου σε Μονοκατοικία
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ότι αποδέχεται τη σύνδεση του ακινήτου του με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΔΑ
 • Αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ ή ΥΔΡΕΥΣΗ)
Σύνδεση φυσικού αερίου σε Νεόκτιστες οικοδομές
 • Φωτοτυπία ταυτότητας (κατασκευαστή)
 • Αντίγραφο της άδειας Οικοδομής
 • Για εμπορική χρήση
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ ή ΥΔΡΕΥΣΗ)
 • Βεβαίωση Εγγραφής στο Επιμελητήριο ή αντίστοιχο Σύλλογο/Ένωση, όχι παλαιότερη των τριών μηνών
 • Αντίγραφο εντύπου έναρξης δραστηριότητας και πιθανών μεταβολών αυτής από την αρμόδια ΔΟΥ, όπου φαίνεται ο Κωδικός Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επιχείρησης

Επανασύνδεση με φυσικό αέριο

Αν για κάποιο λόγο έχει διακοπεί η σύνδεσή σας με το δίκτυο φυσικού αερίου και θέλετε να συνδεθείτε και πάλι η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα απλά βήματα που περιγράφουμε πιο κάτω ώστε να έχετε και πάλι φθηνή θέρμανση, ζεστό νερό και μαγείρεμα στο σπίτι σας. Ας δούμε λίγο τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσετε με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά επανασύνδεσης ώστε να συνδεθεί και πάλι η παροχή φυσικού αερίου στο ακίνητό σας.

Αρχικά θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος της δεξαμενής για αντοχή και στεγανότητα και στη συνέχεια θα γίνει η έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού από υπεύθυνο μηχανικό. Το πιστοποιητικό αυτό το καταθέτετε μαζί με μια υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο φορέα.

Σε περίπτωση που έχει αλλάξει ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής είναι απαραίτητη μια πράξη αλλαγής ονόματος. Στη συνέχεια είστε έτοιμη να ενεργοποιήσετε τη σύνδεσή σας με τον προμηθευτή φυσικού αερίου που θα επιλέξετε ενώ πριν ξεκινήσει η λειτουργία είναι απαραίτητο να γίνει ένας έλεγχος της εγκατάστασης και η συντήρηση του λέβητα.

Με αυτά τα απλά βήματα είστε και πάλι έτοιμοι να λειτουργήσετε το φυσικό αέριο στο σπίτι σας και να απολαύσετε τα οικονομικά του οφέλη.

Σύνδεση φυσικού αερίου – Κόστος

Αυτό που προβληματίζει πολλούς καταναλωτές είναι το κόστος που έχει η σύνδεση με το φυσικό αέριο. Για το ερώτημα αυτό δεν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και αυτό έχει να κάνει με το αν στο δρόμο σας υπάρχει ή όχι δίκτυο φυσικού αερίου.   Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν ώστε να συνδεθεί το ακίνητό σας με το δίκτυο φυσικού αερίου είναι αυτές που θα καθορίσουν και την τελική τιμή της σύνδεσης.

Βρες τον Πάροχο που Σε συμφέρει

Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά ποια είναι τα απαραίτητα βήματα ώστε να έχετε φθηνό φυσικό αέριο στο σπίτι σας ή στον επαγγελματικό σας χώρο. Αρχικά θα πρέπει το ακίνητο να συνδεθεί με το δίκτυο του φυσικού αερίου, κάτι που μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά από εργασίες όπως την κατασκευή παροχετευτικής διάταξης, αν απαιτείται. Για την κατασκευή της παροχετευτικής διάταξης μπορεί να χρειαστεί να γίνει εκσκαφή του δρόμου, υπόγεια σύνδεση του παροχετευτικού οδηγού με τον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου καθώς και την όδευση του παροχετευτικού αγωγού μέχρι το σημείο τοποθέτησης του ρυθμιστή και του μετρητή φυσικού αερίου. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής θα επωμιστεί τα τέλη σύνδεσης το ύψος των οποίων εξαρτάται από το είδος της σύνδεσης. Βέβαια πλέον στους περισσότερους δρόμους των μεγάλων πόλεων υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου κάτι το οποίο κάνει το κόστος της σύνδεσης πολύ μικρό.

Η δεύτερη εργασία που πρέπει να γίνει είναι η κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και η οποία περιλαμβάνει τις σωληνώσεις, εξαρτήματα και διατάξεις από τον μετρητή φυσικού αερίου μέχρι τις συσκευές καύσεις του φυσικού αερίου καθώς και την έξοδο απαγωγής των καυσαερίων.

Και οι δύο αυτές εργασίες γίνονται από αδειοδοτημένους εγκαταστάτες υδραυλικούς φυσικού αερίου που θα επιλέξετε εσείς. Το συνολικό κόστος που θα έχει η εσωτερική εγκατάσταση εξαρτάται από το είδος της σύνδεσης (αν είναι αυτόνομη ή κεντρική) καθώς και τις ιδιομορφίες που έχει το ακίνητο και η υπάρχουσα εγκατάσταση. Όπως λοιπόν βλέπουμε το συνολικό κόστος της σύνδεσης με το φυσικό αέριο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, εμείς πάντως σας προτείνουμε να απευθύνεται και να πάρετε οικονομικές προσφορές από δύο τουλάχιστον υδραυλικούς εγκαταστάτες και να επιλέξετε την πιο συμφέρουσα για εσάς. Μόνο έτσι θα αποκτήσετε τις καλύτερες τιμές για σύνδεση με το φυσικό αέριο.

Με το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα μπορείτε να πετύχετε τις πλέον συμφέρουσες τιμές σύνδεσης με το φυσικό αέριο!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!