Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού Τ.Α.Ε.

Κοιτώντας αναλυτικά το λογαριασμό φυσικού αερίου θα παρατηρήσουμε πως υπάρχει μια σειρά από τέλη τα οποία καλούμαστε να πληρώσουμε. Ένα από αυτά είναι και το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού ή αλλιώς Τ.Α.Ε το οποίο όμως θα βρούμε μόνο στον εκκαθαριστικό λογαριασμό. Ας δούμε όμως λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είναι το ΤΑΕ και ποιος είναι ο στόχος του.

Μην ξεχνάτε ότι στον κάθε λογαριασμό φυσικού αερίου το κόστος εξαρτάται και από τις πολιτικές χρέωσης που θέτει ο κάθε πάροχος ξεχωριστά...

Βρες τον Πάροχο που Σε συμφέρει

Το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού ή Τ.Α.Ε θεσπίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του νόμου 4001/2011 και αποτελεί εισφορά με τη μορφή ανταποδοτικού τέλους. Ας δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό ουσιαστικά πρόκειται για ένα ποσό το οποίο καταβάλλεται με στόχο να καλυφθεί το κόστος για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων που έχουν ανατεθεί στον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή ΔΕΣΦΑ στο πλαίσιο θέσπισης μηχανισμού ασφαλείας εφοδιασμού σε φυσικό αέριο.

Το ΤΑΕ εισπράττεται από τον ΔΕΣΦΑ από όλους τους προμηθευτές φυσικού αερίου ανά μονάδα ποσότητας φυσικού αερίου που παραλαμβάνεται από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Οι προμηθευτές φυσικού αερίου ανακτούν το ποσό του ΤΑΕ εισπράττοντάς το από τους τελικούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης και στους οποίους πάντα αναγράφεται διακριτά το ΤΑΕ (Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού).

Τα ποσά που προέρχονται από τον ΤΑΕ ο ΔΕΣΦΑ τα τηρεί σε ξεχωριστό λογαριασμό και αυτά προορίζονται για την κάλυψη έκτακτων και τακτικών ή παγίων υποχρεώσεων που έχει αναλάβει. Εδώ να σημειώσουμε πως το ΤΑΕ υπόκειται σε ΦΠΑ και εφαρμόζεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς αερίου από 01/05/19 και μετά.

Το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού είναι ένας ανταποδοτικός φόρος που εισπράττεται από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και τον συναντάμε μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!