Τόκοι υπερημερίας στο λογαριασμό ρεύματος

Καθώς η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται καθημερινά δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος εμπρόθεσμα με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιπλέον τόκοι τους οποίους καλούνται να πληρώσουν. Οι τόκοι αυτοί ονομάζονται τόκοι υπερημερίας και επιβαρύνουν κάθε λογαριασμό που πληρώνεται εκπρόθεσμα.

Μάθε που πληρώνεις τον μικρότερο λογαριασμό στο ρεύμα!

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

Ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς καταναλωτές είναι αν είναι νόμιμος ο τόκος υπερημερίας που καλούνται να πληρώσουν για καθυστερημένη εξόφληση λογαριασμού ρεύματος. Εδώ θα πρέπει να ενημερώσουμε όλους τους καταναλωτές πως η επιβολή τόκου είναι καθόλα νόμιμοι και οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος έχουν το δικαίωμα από το νόμο να τον επιβάλουν.

Υπολογισμός τόκου υπερημερίας ρεύματος

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται ο τόκος υπερημερίας βασίζεται σε έναν αλγόριθμο όπως θα δούμε παρακάτω και επιβαρύνει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ ή κάποιον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του είναι ο παρακάτω:

Τόκος Υπερημερίας [€] = Ανεξόφλητο Υπόλοιπο [€] x Επιτόκιο Υπερημερίας [%] x Ημέρες Καθυστέρησης / 360
  • Χαρτόσημο [€] = Τόκος Υπερημερίας [€] x Ποσοστό Χαρτοσήμου [%]
  • Υπέρ ΟΓΑ [%] = Χαρτόσημο [%] x Ποσοστό ΟΓΑ [%]
  • Το επιτόκιο υπερημερίας είναι 7,25%, το ποσοστό χαρτοσήμου 3% και το ποσοστό ΟΓΑ 20%.

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε πως ως ανεξόφλητο υπόλοιπο εννοείται μόνο η αξία της ενέργειας και της εγγύησης, δηλαδή ο τοκισμός γίνεται πάνω στη συνολική αξία του λογαριασμού μειωμένη κατά τις αξίες Δήμου και ΕΡΤ ενώ υπάγεται σε αναλογικό τέλους χαρτόσημου.

Οι ημέρες καθυστέρησης υπολογίζονται από τη μέρα που θα λήξει ο λογαριασμός και δημιουργείται υπόλοιπο. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο των οφειλών ρεύματος είναι από παλαιό λογαριασμό οι ημέρες καθυστέρησης μετράνε από την τελευταία φορά που τοκίστηκε.

Επίσης να αναφέρουμε πως ο τόκος υπερημερίας για χρέη από οφειλές προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιβαρύνει τους καταναλωτές που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) καθώς και τους ευάλωτους πελάτες.

Χρέωση και καταβολή τόκου υπερημερίας

Οι πελάτες που έχουν οφειλές προς τους διαφόρους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και καλούνται να καταβάλουν τόκους υπερημερίας πρέπει να γνωρίζουν κάποια σημαντικά σημεία. Αρχικά να πούμε πως η εξόφληση της οφειλής και η καταβολή του τόκου μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά ή online κάτι που διευκολύνει ιδιαίτερα τους οφειλέτες στην καταβολή του κατά την πληρωμή λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος.

Καθώς οι περιπτώσεις των καταναλωτών που αδυνατούν να πληρώσουν το λογαριασμό ρεύματος εμπρόθεσμα ολοένα και αυξάνονται υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο που γίνεται η καταβολή του τόκου υπερημερίας καθώς και για τη χρέωσή του. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε πως η καθυστέρηση πληρωμής του λογαριασμού ακόμα και για μια μόνο μέρα δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας να επιβάλει τόκο υπερημερίας. Επίσης σε πολλά προγράμματα προμηθευτών η μη καταβολή εμπρόθεσμα της οφειλής για ρεύμα μπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή να χάσει σημαντικές εκπτώσεις στο λογαριασμό του. Επιπλέον αξίζει να αναφέρουμε το γεγονός ότι ο πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος με τον οποίο έχουμε υπογράψει σύμβαση προμήθειας ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιήσει δικαστικά μέσα για να επιβάλει την καταβολή του τόκου υπερημερίας σε περίπτωση που η πληρωμή καθυστερήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δώσε μεγάλη σημασία στα ανεξόφλητα ποσά των λογαριασμών ρεύματος. Οι τόκοι υπερημερίας που προκύπτουν επιβαρύνουν ιδιαίτερα κάθε λογαριασμό που δεν έχει πληρωθεί εμπρόθεσμα!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!