Βιομηχανικό ρεύμα

Βιομηχανικό ρεύμα για μεγάλες καταναλώσεις
Μάθε για το ηλεκτρικό ρεύμα στις βιομηχανίες

Οι μεγάλες και μικρές βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα χρησιμοποιούν μια διαφορετική κατηγορία ρεύματος το οποίο ονομάζεται βιομηχανικό ρεύμα. Το ρεύμα αυτό μπορεί να είναι μέσης ή υψηλής τάσης ανάλογα με τις απαιτήσεις που έχει η κάθε βιομηχανία. Στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης που διανύουμε, και η οποία από ότι φαίνεται θα διαρκέσει αρκετό καιρό, όπως είναι φυσικό η τιμή του βιομηχανικού ρεύματος έχει αυξηθεί και αυτή.

Τι είναι το βιομηχανικό ρεύμα

Το βιομηχανικό ρεύμα είναι μια ξεχωριστή κατηγορία ρεύματος το οποίο είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά η βιομηχανία και μπορεί να είναι μέσης ή υψηλής τάσης. Μέχρι πρόσφατα το ρεύμα υψηλής τάσης, το οποίο χρησιμοποιούνταν σε ελάχιστες περιπτώσεις στην Ελλάδα, ήταν αποκλειστικότητα της ΔΕΗ και μάλιστα για το βιομηχανικό ρεύμα ΔΕΗ υπογράφονται μακροχρόνιες συμβάσεις με σταθερή τιμή. Το βιομηχανικό ρεύμα μέσης τάσης το οποίο χρησιμοποιείται από πολύ περισσότερες βιομηχανίες μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί από όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως είναι φυσικό όλες οι εταιρείες και τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν βιομηχανικό ρεύμα θέλουν αυτό να είναι ιδιαίτερα φθηνό ρεύμα αλλά και να γνωρίζουν την τιμή του ώστε να μπορέσουν να κάνουν σωστό προγραμματισμό. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να γνωρίζουν πόσο κοστίζει το βιομηχανικό ρεύμα σε βάθος χρόνου. Κάθε μεγάλη επιχείρηση θέλει να ξέρει εκ των προτέρων το ενεργειακό της κόστος ώστε να καθορίσει τις τιμές των προϊόντων της και φυσικά κάθε αύξηση στο βιομηχανικό ρεύμα θα επιφέρει και αύξηση στις τιμές των προϊόντων.

Στην Ελλάδα όλες οι εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος παρέχουν βιομηχανικό ρεύμα

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

Βιομηχανικό ρεύμα – Δικαιούχοι

Βιομηχανικό ρεύμα δικαιούνται όλες οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στις κατηγορίες της βιοτεχνίας, βιομηχανίας, εργοστασίων αποθήκης και επαγγελματικού εργαστηρίου οι οποίες κάνουν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. Οι πελάτες αυτοί της ΔΕΗ και άλλων παρόχων χρειάζονται υψηλά φορτία ρεύματος ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά και σε χαμηλή τιμή. Για το λόγο αυτό όλες οι μεγάλες βιομηχανίες αναζητούν οικονομικά τιμολόγια ρεύματος και υπογράφουν μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με σταθερή τιμή κιλοβατώρα και μεγαβατώρας. Όμως από ότι φαίνεται τα πράγματα θα αλλάξουν από το 2023 μιας και σκοπός της ΔΕΗ είναι να μην υπάρχει σταθερή χρέωση αλλά κυμαινόμενη η οποία θα εξαρτάται από την μεσοσταθμική μηνιαία τιμή της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. Με άλλα λόγια η τιμή ρεύματος που θα πληρώνουν οι βιομηχανικοί πελάτες θα εξαρτάται άμεσα από το χονδρεμπορικό κόστος κάτι που θα αναφέρεται ρητά στις νέες συμβάσεις που θα υπογραφούν με τη ΔΕΗ και οι οποίες θα έχουν διάρκεια 2 έτη.

Οι αλλαγές αυτές στην τιμολόγηση καθώς και η ανάγκη για οικονομικό βιομηχανικό ρεύμα σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες υψηλής και μέσης τάσης θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους βιομηχανικούς πελάτες. Έτσι σιγά σιγά εμφανίζεται μια τάση των πελατών του επαγγελματικού χώρου να φύγουν από τη ΔΕΗ και να στραφούν στους εναλλακτικούς παρόχους οι οποίοι προσφέρουν ρεύμα σε χαμηλή τιμή. Βέβαια η διαρκώς αυξανόμενη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι υψηλές ρήτρες αναπροσαρμογής που έχουν οι εναλλακτικοί προμηθευτές στην τιμολογιακή πολιτική τους ανάγκασε αρκετές βιομηχανίες να επιστρέψουν και πάλι στη ΔΕΗ. Περισσότερες πληροφορίες για την συνολική κατανάλωση ενέργειας θα βρείτε στο άρθρο κατανάλωση ρεύματος στην Ελλάδα.

Βιομηχανικό ρεύμα – Δικαιολογητικά

Για τη σύνδεση στο βιομηχανικό ρεύμα αρμόδιος φορέας είναι ο ΔΕΔΔΗΕ και όχι ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας. Για να μπορέσει μια βιομηχανία ή βιοτεχνία ή επαγγελματικό εργαστήριο ή αποθήκη να συνδεθεί σε βιομηχανικό ρεύμα είναι απαραίτητο να κατατεθούν μια σειρά από δικαιολογητικά ώστε να μπορέσει ο ΔΕΔΔΗΕ να εκπονήσει την σχετική μελέτη την οποία αναλαμβάνει το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της υπηρεσίας. Τη λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα τη βρείτε παρακάτω:

 • Αίτηση για ηλεκτροδότηση ακινήτου από τον ΔΕΔΔΗΕ
 • Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας, θεωρημένο από την Υπηρεσία Δόμησης με σκοπό την οριστική ηλεκτροδότηση και σύνδεση του ακινήτου. Για να ξεκινήσει η ηλεκτροδότηση του ακινήτου το μόνο που χρειάζεται είναι να προσκομίσετε είναι ένα απλό φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 • Ειδικό έντυπο για τη δήλωση οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου.
 • Το μέγιστο ρεύμα σύζευξης που είναι απαραίτητο.

Σε περίπτωση που ο συνολικός όγκος της οικοδομής και αφού εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης:

 1. Δεν ξεπερνάει τα 2.500m3 είναι απαραίτητο να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον μηχανικό ή τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στην οποία να δηλώνεται πως “ο συνολικός όγκος της οικοδομής μερά και από την εξάντληση του συντελεστή δόμησης δεν ξεπερνάει τα 2.500m3”.
 2. Ξεπερνάει τα 2.500 κμ είναι απαραίτητη η υποβολή απαλλακτικού ή δεσμευτικού χώρου για τον Υποσταθμό η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Εάν υπάρχει δέσμευση χώρου στον Υποσταθμό τότε απαιτείται η υπογραφή συμβολαίου παραχώρησης (μίσθωσης ή αγοράς) του χώρου Υποσταθμού προτού ξεκινήσει η ηλεκτροδότηση.

Για να ολοκληρωθεί το έργο σύνδεσης της βιοτεχνίας, βιομηχανίας, επαγγελματικού εργαστηρίου και αποθήκης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και για να κατασκευαστεί η παροχή χρειάζονται τα παρακάτω:

 • Η αποπληρωμή της συμμετοχής στις δαπάνες που γίνονται για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου.
 • Να υπογραφεί συμβόλαιο σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.
 • Να γίνει υπογραφή του πρωτοκόλλου για την προσωρινή παράδοση ή μίσθωση χώρου του Υποσταθμού ή συμβολαίου αγοράς σε περίπτωση που απαιτείται να γίνει δέσμευση χώρου στον Υποσταθμό.

Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας και να γίνει η ηλεκτροδότηση της εσωτερικής εγκατάστασης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Το συμβόλαιο της μίσθωσης ή αγοράς χώρου του Υ/Σ, σε περίπτωση που απαιτείται δέσμευση χώρου του Υποσταθμού, αν αυτό δεν προσκομίστηκε στο δεύτερο στάδιο.
 • Αν στο πρώτο στάδιο είχε προσκομιστεί απλή φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας τότε είναι αναγκαίο να υποβληθεί αντίγραφο θεωρημένο από την Υπηρεσία Δόμησης για να ολοκληρωθεί η σύνδεση και ηλεκτροδότηση του ακινήτου.
 • Η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
 • Δήλωση για την εκπροσώπηση του μετρητή από τον Προμηθευτή.
 • Αποδεικτικό κατάθεσης ή άδεια εγκατάστασης στην αρχή που εκδίδει τις άδειες με τη γνωστοποίηση της εγκατάστασης.
 • Μια Υπεύθυνη Δήλωση για να καθοριστούν οι Δημοτικοί Φόροι, τα Δημοτικά Τέλη καθώς και το Τέλος Ακίνητης περιουσίας θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο.
 • Σε περίπτωση που υπάρχει ανελκυστήρας στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων είναι απαραίτητο να προσκομιστεί απόφαση – βεβαίωση καταχώρησης του ή προσωρινή βεβαίωση της καταχώρησης του ανελκυστήρα από τις τεχνικές υπηρεσίες του οικείου Δήμου.

Βιομηχανικό ρεύμα – Κόστος

Φθηνό βιομηχανικό ρεύμα
Ανακαλύψτε το πιο φθηνό βιομηχανικό ρεύμα με τη βοήθεια των ειδικών!

Καθώς το κόστος της ενέργειας ολοένα και αυξάνεται είναι πολύ λογικό να επηρεαστεί και η τιμή που έχει το βιομηχανικό ρεύμα. Παλαιότερα οι συμβάσεις που υπογράφονταν ήταν μακροχρόνιες και η τιμή του ρεύματος παρέμενε σταθερή επιτρέποντας έτσι στις βιομηχανίες να προγραμματίσουν καλύτερα τα κόστη και τις τιμές των προϊόντων τους. Όμως πλέον οι περισσότεροι προμηθευτές έχουν αλλάξει τακτική και καθώς η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει απαιτούν την υπογραφή συμβολαίων με τους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες στα οποία η τιμή θα προσαρμόζεται ανάλογα με την χονδρική τιμή του ρεύματος.

Η αλλαγή αυτή είναι πολύ σημαντική για τη βιομηχανία μιας και έχει ιδιαίτερα υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και η οποιαδήποτε αύξηση ρεύματος θα έχει σαν αποτέλεσμα την εκτόξευση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης. Έτσι λοιπόν οι βιομηχανικοί καταναλωτές βρίσκονται συνεχόμενα στην αναζήτηση φθηνού βιομηχανικού ρεύματος ώστε να μειώσουν τα έξοδά τους και ταυτόχρονα να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Βέβαια εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως η Ελλάδα όπως και τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ έχουν εισάγει μια σειρά από επιδοτήσεις για το ρεύμα που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία. Παρά τις επιδοτήσεις αυτές το βιομηχανικό ρεύμα στη χώρα μας παραμένει ένα από τα ακριβότερα της ΕΕ.

Είναι λοιπόν κατανοητό γιατί οι βιομηχανικοί πελάτες στρέφονται στους εναλλακτικούς προμηθευτές οι οποίοι στα τιμολόγιά τους έχουν διάφορες εκπτώσεις, χαμηλές τιμές κιλοβατώρας και πολλά άλλα με σκοπό να προσελκύσουν τους μεγάλους αυτούς πελάτες. Επιπλέον ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται διάφορες προσφορές οι οποίες έχουν ως στόχο την υπογραφή συμβάσεων με τους βιομηχανικούς παρόχους ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές τους ανάγκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!