Χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος

Καθώς η αγορά προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος έχει πλέον απελευθερωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν στο λογαριασμό να δίνουν μια ακριβή ανάλυση των χρεώσεων της αξίας του ρεύματος που καλούνται να πληρώσουν οι πελάτες. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει πλήρης διαφάνεια για τον κάθε λογαριασμό ρεύματος και οι καταναλωτές μπορούν να γνωρίζουν την χρέωση που έχει ξεχωριστά κάθε δραστηριότητα που αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Δώσε πάντα προσοχή στην εταιρεία που έχεις επιλέξει ως πάροχο!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Έτσι λοιπόν σε κάθε λογαριασμό ρεύματος θα παρατηρήσουμε πως υπάρχουν δύο είδη χρεώσεων για τους καταναλωτές: η χρέωση προμήθειας που έχει να κάνει με την προμήθεια του ρεύματος στον τελικό καταναλωτή και στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που σχετίζονται με τη διανομή και την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Στο παρόν άρθρο η ομάδα του ΠΗΡ θα κάνει μια αναφορά στις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος βοηθώντας σας να καταλάβετε λίγο καλύτερα τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι περιέχουν οι χρεώσεις προμήθειας;

Οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος περιλαμβάνουν τον υπολογισμό της χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος με βάση την ενέργεια που έχει καταναλωθεί και τον τιμοκατάλογο που ισχύει. Η χρέωση αυτή έχει να κάνει με το κόστος για την αγορά ρεύματος και όλες τις άλλες δαπάνες που έχει ο κάθε προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας για να προμηθεύσει οικονομικό ρεύμα στους πελάτες του. Έτσι, η χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται βάση της ανταγωνιστικής χρέωσης τιμολογίου ρεύματος που είναι ενταγμένος ο καταναλωτής και του μέσου όρου της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας (ΤΕΑ) που ισχύει κατά τη χρονική στιγμή που γίνεται έλεγχος – μέτρηση. Μέσα σε αυτές τις χρεώσεις περιλαμβάνεται και το πάγιο που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές στον κάθε πάροχο αλλά και μια σειρά από δαπάνες που έχει ο προμηθευτής ώστε το ρεύμα να φτάσει στο ακίνητό μας.

Οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την εταιρεία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιλέξετε και είναι αυτές που ουσιαστικά καθορίζουν τις διαφορές στις τιμές μεταξύ των διαφόρων παρόχων.

Η μέθοδος αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας ορίζεται σύμφωνα πάντα με την απόφαση της ΡΑΕ όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 1364 / Β’ / 14-04-2020.

Υπολόγισμός χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για πλήρη διαφάνεια στον λογαριασμό ρεύματος!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!