ΥΔΕ – Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου

Σίγουρα όλοι έχουμε ακούσει τον όρο Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου ή αλλιώς ΥΔΕ, όμως πόσοι από εμάς ξέρουν τι είναι πραγματικά; Στο παρόν άρθρο η ομάδα του Πανελληνίου Ηλεκτρικού Ρεύματος θα σας λύσει όποια απορία έχετε σχετικά με το ΥΔΕ με εύκολο και κατανοητό τρόπο ώστε να ξέρετε τι συμβαίνει πραγματικά. Διαβάστε όλο μας το άρθρο και θα βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων και πολλές φορές δημιουργούν περιττό άγχος. Οπότε ας ξεκινήσουμε!!

Αρχικά θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ένα βασικό ερώτημα που απασχολεί πολλούς από εσάς. Πολύ συχνά ακούμε τον όρο πδεη, πιστοποιητικό ηλεκτρολόγο ή υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και σίγουρα σε πολλούς από εμάς όλοι αυτοί οι όροι προκαλούν πονοκέφαλο και κομφούζιο, οπότε για να σας βγάλουμε από τον λαβύρινθο αυτό με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε πως όλα αναφέρονται ακριβώς στο ίδιο πιστοποιητικό το οποίο για συντομία εδώ θα το αναφέρουμε ως ΥΔΕ.

Η ΥΔΕ είναι ουσιαστικά ένα έγγραφο το οποίο σύμφωνα με τη νομοθεσία από την 1/11/2011 θα πρέπει να εκδίδεται για κάθε ακίνητο. Σε αυτό πιστοποιείται πως όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο ακίνητο είναι κατάλληλες. Υπεύθυνος για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και την έκδοση του ΥΔΕ είναι επαγγελματίες ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ο οποίος διαθέτει την ανάλογη άδεια και ειδικά όργανα για την μέτρηση. Στη συνέχεια αφού εκδοθεί το έγγραφο θα πρέπει να κατατεθεί στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ.

Βρες τον κατάλληλο πάροχο για εσένα με το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ΥΔΕ

Οι επαγγελματίες που έχουν δικαίωμα να αναλάβουν την έκδοση ΥΔΕ θα πρέπει να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω ειδικότητες:

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν σε έκδοση ΥΔΕ μόνο εφόσον λάβουν πιστοποίηση από το σωματείο τους, καταβάλλοντας το ανάλογο ποσόν. Οι παραπάνω επαγγελματίες για να μπορέσουν να εκδώσουν την ΥΔΕ πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη άδεια αλλά και την εμπειρία ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες μετρήσεις.

Συνοδευτικά έντυπα για ΥΔΕ

Για να γίνει η έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτης – ΥΔΕ θα πρέπει να έχουμε κάποια απαραίτητα έγγραφα, τα οποία και θα βρείτε αναλυτικά παρακάτω:

 • Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη που διαθέτει την κατάλληλη άδεια
 • Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα της εγκατάστασης
 • Έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ

Πότε είναι απαραίτητη η ΥΔΕ

Η ΥΔΕ είναι απαραίτητη όταν συντρέχει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις το ΔΕΔΔΗΕ:

 • Τροποποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή της παροχής (αλλαγή ονόματος, μεταφορά ρολογιού, νυχτερινό ρεύμα, επαύξηση παροχής)
 • Όταν υπάρξει νέα εγκατάσταση ή αίτηση για μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο (καινούρια οικοδομή)
 • Όταν γίνεται περιοδικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Ανακαίνιση της οικοδομής
 • Αίτηση για εργοταξιακή παροχή και ετήσια ανανέωσή της

Σε περίπτωση που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται για πρώτη φορά θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση στο γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται το ακίνητο
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας
 • Λογαριασμός κατανάλωσης
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, που διαθέτει την απαραίτητη άδεια

Στη συνέχεια η ΔΕΔΔΗΕ διενεργεί αυτοψία στον χώρο που βρίσκεται το ακίνητο και εκδίδεται ο προϋπολογισμός της δαπάνης της παροχέτευσης.

Έλεγχος και Επανέλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία, η σωστή λειτουργία καθώς και η ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ενός ακινήτου από τους καταναλωτές ο ΔΕΔΔΗΕ ζητάει να γίνεται έλεγχος και επανέλεγχος σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του νέου προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Όταν πρόκειται για ηλεκτρική εγκατάσταση σε αυθαίρετο φυσικά θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ρύθμιση της νομομοποίησής του.

Ο αρχικός έλεγχος γίνεται απαραίτητα πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε ακινήτου ή μετά από κάποια σοβαρή τροποποίηση που μπορεί να έχει γίνει, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Ο επανέλεγχος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης που διαθέτουμε όπως θα δείτε και παρακάτω:

 • τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια για κατοικίες και ανάλογους χώρους
 • τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους οι οποίου δεν διαθέτουν εύφλεκτα υλικά
 • τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που διαθέτουν εύφλεκτα υλικά
 • τουλάχιστον κάθε χρόνο για υπαίθριες επαγγελματικές εγκαταστάσεις (όπως μαρίνες, κάμπινγκ ή πισίνες) και σε περίπτωση που έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση πριν γίνει η επανασύνδεση
 • τουλάχιστον κάθε χρόνο σε χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού
 • για όλες τις κατηγορίες εφόσον πληγούν από θεομηνία, όπως σεισμό ή πλημμύρα, μετά από αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης, μετά από σοβαρό ατύχημα και τέλος μετά από καταγγελία.

Η ΥΔΕ είναι ένα αναγκαίο έγγραφο που πρέπει να εκδίδεται υποχρεωτικά για κάθε ακίνητο. Το έγγραφο αυτό δηλώνει πως η κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου είναι κατάλληλη προς χρήση.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!