ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. Ενεργειακές Επιχειρήσεις

ΒΙ ΕΝΕΡ Α.Ε., Εταιρεία Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εταιρεία Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. Ενεργειακές Επιχειρήσεις

Η ΒΙΕΝΕΡ ΑΕ δραστηριοποιείται στον χώρο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου από το 2016 προσφέροντας ρεύμα σε οικονομικές τιμές σε οικιακούς πελάτες στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση και εξέλιξη των υπηρεσιών της μέσα από την κατάρτιση και την εκπαίδευση των στελεχών της.

Η ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. αναφέρεται στα μητρώα της ΡΑΕ ως “ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ενώ τη συναντάμε επίσης με τον διακριτικό τίτλο ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η εταιρεία προσφέρει τις ενεργειακές της υπηρεσίες σε πελάτες που θέλουν να απολαμβάνουν ρεύμα σε προνομιακές τιμές και άριστης ποιότητας. Πελάτες της είναι οικιακοί καταναλωτές και επαγγελματίες οι οποίοι αναζητούν τρόπους να μειώσουν το λογαριασμό του ρεύματος. Επιπλέον προμηθεύει με ρεύμα σε χαμηλή τιμή βιομηχανίες καθώς και μικρές και μεγάλες υπηρεσίες δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Επίλεξε εταιρεία με τη βοήθεια των ειδικών του ΠΗΡ!

Μίλα με ειδικό σύμβουλο ρεύματος!

Περιοχή προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος της ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. Ενεργειακές Επιχειρήσεις

 

ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. - Εταιρεία Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου

Η ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία συμμετέχοντας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και των δύο χωρών. Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που προμηθεύει η ΒΙΕΝΕΡ προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κυρίως από τις ανεμογεννήτριες.

Η ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. διαθέτει την κατάλληλη τεχνολογία και έχει εντρυφήσει στους παρακάτω τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας:

  • Εξασφάλιση μεταφορικών δικαιωμάτων ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διεθνών συνδέσεων συμμετέχοντας σε δημοπρασίες που διενεργεί το Joint Allocation Office.
  • Πρόβλεψη του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος σε μηνιαίο επίπεδο στο πλαίσιο του market coupling των αγορών της Βουλγαρίας και της Ελλάδας.
  • Εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων ηλεκτρικού ρεύματος μέσω διμερών συμφωνιών μέσα από την αγορά του IBEX.

Τέλος για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της σε ηλεκτρικό ρεύμα σε χαμηλή τιμή και υψηλή ποιότητα η ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία συμμετέχοντας ενεργά στις παρακάτω δραστηριότητες:

Σε βάθος ανάλυση του προφίλ κατανάλωσης των υπαρχόντων πελατών αλλά και των μελλοντικών διαμορφώνοντας έτσι μεσοπρόθεσμα την ανταγωνιστική τιμολογιακή της πολιτική.

Συμμετοχή στην καθημερινό ενεργειακό προγραμματισμό του ΕΧΕ για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πελατών της σε ηλεκτρικό ρεύμα οικονομικά.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!