Επαγγελματικό ρεύμα

Το φθηνότερο επαγγελματικό ρεύμα της αγοράς
Ενημερώσου για το πιο φθηνό επαγγελματικό ρεύμα!

Ο “ενεργειακός ανταγωνισμός”, προς όφελος των καταναλωτών, εντείνεται όλο και περισσότερο. Προκειμένου να εξυπηρετήσουν χιλιάδες καταναλωτών, που χρησιμοποιούν ρεύμα επαγγελματικό, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανανεώνουν συνεχώς τα προγράμματά τους προσφέροντας προνομιακά πακέτα για φθηνά τιμολόγια στο επαγγελματικό ηλεκτρικό ρεύμα για επιχειρήσεις.

Το Π.Η.Ρ. εξετάζει διαρκώς αυτά τα προγράμματα για εντοπίσει τί τελικά συμφέρει στον καταναλωτή!

Το Φθηνότερο Επαγγελματικό Ρεύμα Εδώ!

Το φθηνό επαγγελματικό ρεύμα το χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες καταναλωτές είτε για εμπορική εκμετάλλευση (αποθήκες, ιατρεία, καταστήματα, γραφεία κ.ά.) είτε για βιομηχανική (φούρνοι, βιοτεχνίες, μικρές βιομηχανίες, εργαστήρια κ.λπ.). Επίσης χρησιμοποιείται και για γενική χρήση σε αποθήκες, γκαράζ και κοινόχρηστους χώρους. Στη σελίδα αυτή θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε μερικά κρίσιμα στοιχεία που απαιτούνται για να μπορεί κανείς να κάνει σύγκριση στο επαγγελματικό ρεύμα και κατόπιν την κατάλληλη επιλογή ανάμεσα στις εταιρείες.

Οι προτάσεις των παρόχων για ρεύμα επαγγελματικό  απευθύνονται σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης για φθηνό ρεύμα και έχουν σχεδιαστεί με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και το χαμηλό κόστος του τιμολογίου.

Επαγγελματικό ρεύμα στη Χαμηλή & Μέση Τάση

 • H Χαμηλή Τάση χρησιμοποιείται για εμπορική και βιομηχανική χρήση μέχρι 250 kVA, όπως επίσης και για οικιακή χρήση με ισχύ μικρότερη των 25 kVA.
 • Στην κατηγορία καταναλωτών Μέσης Τάσης (20 kV) εντάσσονται οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις Βιομηχανικής και Εμπορικής χρήσης με Συμφωνημένη Ισχύ άνω των 250 kVA.

Οι καταναλωτές της Υψηλής Τάσης, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε βαριές βιομηχανίες, είναι περίπου 30 στον αριθμό και προς το παρόν τροφοδοτούνται αποκλειστικά από την ΔΕΗ.

Για τους πελάτες Μέσης Τάσης, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρουν φθηνές, εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατανάλωσης ρεύματος κάθε εγκατάστασης. Οι παροχές Μέσης Τάσης απευθύνονται σε μεγάλες εγκαταστάσεις με ισχύ άνω των 250 KVA.

Για τους καταναλωτές Χαμηλής Τάσης οι εταιρείες προσφέρουν διάφορα πακέτα σε επαγγελματικά τιμολόγια με χαμηλές τιμές που απευθύνονται:

 • Σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 KVA .
 • Σε κοινόχρηστες παροχές χαμηλής τάσης, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA.
 • Σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με συμφωνημένη ισχύ παροχής μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 kVA.
 • Σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης που έχουν διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης ημερήσιας και νυχτερινής ενέργειας.

Για νέα παροχή επαγγελματικού ρεύματος Χαμηλής Τάσης θα πρέπει να συμπληρώσετε μια αίτηση ηλεκτροδότησης Τύπου Α’ ή τύπου Β’ (ανάλογα με τα KVA).

Για νέα παροχή  Μέσης Τάσης η αίτηση ηλεκτροδότησης θα πρέπει να συνοδεύεται:

 • Άδεια οικοδομής, εφόσον το ακίνητο παίρνει ρεύμα για πρώτη φορά.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής του υποσταθμού σε δύο αντίγραφα.
 • Προκαταρτικό μονογραμμικό διάγραμμα του Υποσταθμού.
 • Αντίγραφο επιστολής ΔΕΔΔΗΕ, για απαλλαγή ή δέσμευση χώρου. υποσταθμού (Υ/Σ) ΔΕΗ, αν το ακίνητο είναι όγκου άνω των 2.500 m3.
 • Άδεια εγκατάστασης (επικυρωμένο αντίγραφο) εφόσον η ηλεκτροδότηση αφορά βιομηχανία, βιοτεχνία, αποθήκη κ.λπ.

Επιπλέον θα αναφερθούν και οι μετασχηματιστές (Μ/Σ) που υπάρχουν και έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως επίσης οι συσκευές και οι κινητήρες στη Μέση Τάση (Μ.Τ.). Αν η Άδεια Οικοδομής δεν είναι στο όνομα  του αιτούντος, θα συνοδεύεται και από συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης, ή άλλο έγγραφο παραχώρησης.

Πάροχοι προμήθειας επαγγελματικού ρεύματος

Στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος με επαγγελματικά τιμολόγια δραστηριοποιούνται εκτός από τη ΔΕΗ και ιδιωτικές εταιρείες τις οποίες ονομάζουμε “εναλλακτικές”. Οι πιο γνωστοί εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας είναι: η Elpedison, η Volton, η NRG,  το Φυσικό Αέριο, η Protergia, o Ήρων, η Watt & Volt, η Volterra, η ΚΕΝ, η ZeniΘ, η ΕΛΤΑ Ενέργεια, η ΕΛΙΝΟΙΛ, η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, η We Energy,  η ΟΤΕ Estate, η Solar Energy, η Green, η Nova Energy κ.α.

Βρες το πιο Φθηνό Επαγγελματικό Ρεύμα!


Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να επιλέξει ρεύμα επαγγελματικό, είτε Χαμηλής Τάσης είτε Μέσης Τάσης, ανάμεσα σε πληθώρα οικονομικών και εκπτωτικών προσφορών. Οι οικονομικές παροχές των εταιρειών έχουν να κάνουν με την χαμηλή τιμή της κιλοβατώρας τριφασικού ή μονοφασικού ρεύματος ή άλλες, εξίσου χαμηλού κόστους, εμπορικές προσφορές. Στο τιμολόγιο επαγγελματικού ηλεκτρικού ρεύματος, περιλαμβάνονται  οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις καθώς και οι αναλογούντες φόροι και τέλη που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει.

Ωστόσο, η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας υφίσταται μόνο στις περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, και όχι για τους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών όπου υπάρχει μερική άρση του μονοπωλίου της ΔΕΗ. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή παρόχου, εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί ή δεν έχουν διακανονιστεί οι οφειλές προς τον υφιστάμενο προμηθευτή. Και αυτό ισχύει και για το επαγγελματικό ρεύμα. Για μετρήσεις κατανάλωσης, βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, διακοπή ρεύματος κ.ά., αρμόδιος φορέας είναι ο ΔΕΔΔΗΕ και οι υπηρεσίες που παρέχει στους καταναλωτές είναι ίδιες ανεξαρτήτως προμηθευτή.

Οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προσπαθώντας να μεγαλώσουν το πελατολόγιό τους, ανανεώνουν συνεχώς τα επαγγελματικά προγράμματά τους με δελεαστικά πακέτα προσφορών για φθηνό ρεύμα και οικονομικά τιμολόγια. Η επιλογή παρόχου για ρεύμα επαγγελματικό (Χαμηλής ή Μέσης Τάσης) σε επιχείρηση θα πρέπει να γίνει με προσοχή.

Το σημαντικότερο όλων είναι ο επιχειρηματίας να στηρίξει την επιλογή του, αφού εξετάσει την προσφορά της εκάστοτε εταιρείας, στα δικά του κριτήρια και στις δικές του ανάγκες για να μπορεί να βρει φθηνό επαγγελματικό πρόγραμμα ρεύματος κατόπιν σύγκρισης των εταιρειών.

Για να είναι ωφελημένος ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι ενεργός και  ενημερωμένος, να γνωρίζει τα δικαιώματά του και να τα διεκδικεί. Το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα προσπαθεί ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση, να ενημερώνει και να υπερασπίζει τα δικαιώματα του καταναλωτή επαγγελματικού ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύγκριση προμηθευτών επαγγελματικού ρεύματος

Η αναζήτηση φθηνού επαγγελματικού ρεύματος μας οδηγεί αναπόφευκτα στη σύγκριση παρόχων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ελληνική αγορά ενέργειας αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 20 προμηθευτές ο καθένας από τους οποίους προσφέρει 1 ή 2 τιμολόγια για επιχειρήσεις τα οποία χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το ύψος κατανάλωσης που υπάρχει σε ενέργεια. Η παροχή τριφασικού ρεύματος καλύπτεται πλήρως από τις εταιρείες αυτές όπως συμβαίνει και στο μονοφασικό.

Για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις τιμές στο επαγγελματικό ρεύμα που προσφέρουν οι διάφοροι προμηθευτές φτάνει να κοιτάξουμε ποιος έχει την πιο χαμηλή τιμή κιλοβατώρας στο πρόγραμμά του και τότε θα έχουμε την απάντηση. Όμως η επόμενη σκέψη που πρέπει να κάνουμε είναι αν η χαμηλή τιμή κιλοβατώρας φτάνει από μόνη της για να μας δώσει το πιο φθηνό λογαριασμό ρεύματος. Η απάντηση εδώ είναι όχι μιας και ο λογαριασμός έχει και άλλες επιπλέον χρεώσεις όπως η ρήτρα αναπροσαρμογής ή το πάγιο. Έτσι για να αποφασίσουμε θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των χρεώσεων που υπάρχουν σε κάθε λογαριασμό καθώς και των εκπτώσεων ή προσφορών που μπορεί να υπάρχουν. Ακόμα μεγάλη σημασία έχει το χρονικό διάστημα για το οποίο θα πρέπει να παραμείνουμε στον πάροχο και αν είμαστε διατεθειμένοι να υπογράψουμε μια μακροχρόνια σύμβαση προμήθειας ρεύματος.

Για να βρούμε τον πιο οικονομικό προμηθευτή θα πρέπει να συγκρίνουμε αρκετά επαγγελματικά τιμολόγια κάτι το οποίο είναι αρκετά χρονοβόρο και μπορεί να αποβεί και κουραστικό. Πλέον όμως υπάρχει η λύση αφού το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το εξειδικευμένο εργαλείο σύγκρισης τιμών που υπάρχει στη σελίδα του. Η είσοδος στην εφαρμογή είναι δωρεάν και το μόνο που χρειάζεται από εσάς είναι να δώσετε κάποια βασικά στοιχεία και το σύστημά μας θα σας επιστρέψει την πιο οικονομική προσφορά για επαγγελματικό ρεύμα.

Φθηνό ρεύμα για επιχειρήσεις

Σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Χαμηλή και Μέση Τάση πλήττονται ανεπανόρθωτα από τις συνεχείς ανατιμήσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι λοιπόν φυσικό οι επιχειρηματίες να αναζητούν τρόπους να μειώσουν το λογαριασμό ρεύματος θέλοντας να εξοικονομήσουν χρήματα. Οι περισσότεροι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανταποκρινόμενοι σε αυτή την ανάγκη που έχουν οι επιχειρηματίες διαθέτουν ειδικά πακέτα προσφορών που απευθύνονται σε επαγγελματίες σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Από τα χαμηλά τιμολόγια επαγγελματικού ρεύματος έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν βιοτεχνίες, εργοστάσια, καταστήματα, σούπερ μάρκετ, επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία και διάφοροι άλλοι επαγγελματικοί χώροι.

Τελικά ποιο είναι το φθηνότερο ρεύμα για επιχειρήσεις;

Βρες το πιο Φθηνό Επαγγελματικό Ρεύμα!


Για να απολαύσετε προνομιακά χαμηλές τιμές ρεύματος για την επιχείρησή σας δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στα τιμολόγια ρεύματος που προσφέρουν οι εναλλακτικοί πάροχοι ενέργειας. Έχοντας υπόψιν τις ανάγκες που έχει ο επαγγελματικός σας χώρος και πως αυτές μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους (μπορείτε να το διαπιστώσετε κοιτώντας τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ενός έτους) είναι πολύ εύκολο να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα σας προσφέρει πραγματικά χαμηλή τιμή ρεύματος. Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξετε πριν προχωρήσετε στην υπογραφή της σύμβασης προμήθειας για ρεύμα επαγγελματικό σε μικρό κόστος, εκτός από την τιμή της κιλοβατώρας είναι το ύψος που έχει το πάγιο ή η εγγύηση, η ρήτρα αναπροσαρμογής, τυχόν εκπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν κ.α. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να μιλήσετε με τους συμβούλους που διαθέτει η εκάστοτε εταιρεία οι οποίοι θα σας κατευθύνουν στην επιλογή ενός τιμολογίου με το οποίο θα δείτε πραγματικό κέρδος στο ρεύμα σας.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!