ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε – πρώην ΛΑΓΗΕ Α.Ε

Ο ΔΑΠΕΕΠ δηλαδή ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) πρωτοδημιουργήθηκε το 2000 με την επωνυμία ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) ενώ σύμφωνα με τον ενεργειακό νόμο μετονομάστηκε σε ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Μετά την μετονομασία της ΛΑΓΗΕ ΑΕ σε ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ έγινε απόσχιση από τον κλάδο της Αγοράς Ηλεκτρικής ενέργειας και οι δραστηριότητες μεταφέρθηκαν στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ ενώ ταυτόχρονα έγινε και επαναπροσδιορισμός του σκοπού της εταιρείας.

Ο ΔΑΠΕΕΠ είναι ο διαχειριστής των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και των εγκαταστάσεων ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) τα οποία ανήκουν στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα (Σύστημα Μεταφοράς και Δίκτυο Διανομής Ηπειρωτικής Χώρας και Διασυνδεδεμένων Νήσων) όπως και των Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας οι οποίες έχουν παραχθεί από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Κάθε χρόνο όλο και περισσότερες εταιρείες ρεύματος προσεγγίζουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για παραγωγή ρεύματος!

Βρες τον πιο Αξιόπιστο Πάροχο Ρεύματος

ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Ο ρόλος της ΛΑΓΗΕ ΑΕ (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ) ήταν να εφαρμόζει τους κανόνες που είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των  κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. Ακόμα ο ΛΑΓΗΕ ήταν ο μόνος υπεύθυνος για τις πληρωμές που γίνονταν στους παραγωγούς ενέργειας.

Το όραμα του ΔΑΠΕΕΠ είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία οικονομικά βιώσιμων και ανταγωνιστικών αγορών ενέργειας. Οι αγορές αυτές θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη διαφάνεια και αποδοτικότητα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους καταναλωτές. Εδώ στο ΠΗΡ αναρωτιόμαστε έντονα αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό μιας και είναι πολλά αυτά τα οποία ακούγονται για την διαφάνεια του συστήματος. Επιπλέον στόχος του ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ είναι οι ΑΠΕ να διαδραματίσουν κύριο ρόλο στην παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και άλλων μορφών ενέργειας δημιουργώντας και αναπτύσσοντας ένα ασφαλές περιβάλλον για επενδύσεις. Φυσικά είναι πολύ εύκολο να κάνεις μια επένδυση όταν δεν βάζει χρήματα από την τσέπη σου και όλα προέρχονται από επιδοτήσεις. Ευτυχώς πλέον η ελληνική κοινωνία ενημερώνεται και οι μικροί θύλακες αντίστασης στη λανθασμένη χωροταξία των ΑΠΕ όλο και αυξάνονται μειώνοντας ολοένα την κοινωνική αποδοχή που έχει η εγκατάσταση των ΑΠΕ σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, περιοχές φυσικού κάλλους αλλά και ευαίσθητα οικολογικά συστήματα.

Ο ΔΑΠΕΕΠ επικεντρώνεται πλέον μόνο στον τομέα των ΑΠΕ και τη Συμπαραγωγή εστιάζοντας στη συνεργασία που έχει με διάφορους παραγωγούς με σκοπό να επιτύχει τα παρακάτω:

  • διείσδυση νέων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε μεγαλύτερο βαθμό με εξασφαλισμένη τη βιωσιμότητά τους. (τι να σημαίνει άραγε αυτό, μήπως πως οι καταναλωτές θα τα πληρώσουν όλα;)
  • εξασφάλιση της βιωσιμότητας των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που ήδη υπάρχουν (μια από τα ίδια δηλαδή)
  • αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών που έχει αυτή
  • εκπροσώπηση ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και περιβαλλοντικών προϊόντων για όφελος των επενδυτών και των καταναλωτών μέσα από τη διαμόρφωση χαμηλών τιμών

Μέσα από αυτές τις ενέργειες η ΔΑΠΕΕΠ θέλει να γίνει ο κύριος πυλώνας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα διασφαλίζοντας και ενισχύοντας ένα επιχειρησιακό πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει τους παραγωγούς ΑΠΕ αλλά και σε άλλους συμβαλλόμενους στην προσπάθειά τους για πιο πράσινες μορφές ενέργειας.

Ο ΔΑΠΕΕΠ είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των ΑΠΕ και των ΣΗΘΥΑ του Εθνικού Συνδεδεμένου Συστήματος καθώς και για τις Εγγυήσεις Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν παραχθεί από τις παραπάνω μονάδες. Επίσης είναι υπεύθυνη για των πλειστηριασμών των ρύπων στην Ελλάδα και παράλληλα λειτουργεί σαν Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης των ΑΠΕ. Ταυτόχρονα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και ο δεύτερος μεγαλύτερος πωλητής ηλεκτρικής ενέργειας, μετά τη ΔΕΗ, στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΔΑΠΕΕΠ διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από πράσινη ανάπτυξη προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επενδυτών!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!