ΔΕΔΔΗΕ – Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τί είναι ο ΔΕΔΔΗΕ

Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. είναι συντομογραφία της εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και που προφανώς είναι ο επίσημος φορέας που ασχολείται με όλα τα δίκτυα μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα προς κάθε αποδέκτη υπό την επίβλεψη πάντα της ΡΑΕ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει επιφορτιστεί με τη συντήρηση, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του δικτύου διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας. Έργο του είναι η διαφανής και αμερόληπτη πρόσβαση των χρηστών του δικτύου σε αυτό, ενώ στόχος του είναι η τροφοδοσία των καταναλωτών με ρεύμα ποιότητας με σταθερή τάση και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η σύσταση του ΔΕΔΔΗΕ έγινε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ σύμφωνα με το  Ν.4001/2011 και πάντα σε συμμόρφωση με τη Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/72/ΕΚ η οποία αναφέρεται στην οργάνωση της οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχοντας ως σκοπό την ανάληψη των καθηκόντων του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής. Είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., σε ποσοστό 100%, όμως λειτουργικά και διοικητικά είναι ανεξάρτητη.

Ιδιότητες του ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δύο ιδιότητες οι οποίες είναι διακριτές και αυτές είναι η Διαχείριση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Διαχείριση των αγορών των Μη Συνδεδεμένων Νησιών. Έχοντας επιφορτιστεί τις δύο αυτές αρμοδιότητες η ΔΕΔΔΗΕ έχει ως σκοπό να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών έχοντας ως προτεραιότητα τον σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους της ΔΕΔΔΗΕ είναι η ανάπτυξη, η συντήρηση και η λειτουργία του ΕΔΔΗΕ έτσι ώστε να υπάρχει εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επιπλέον είναι υπεύθυνη για την αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Δικτύου έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και την άριστη ενεργειακή απόδοση. Τέλος είναι επιφορτισμένη με την απρόσκοπτη, διαφανή και οικονομική πρόσβαση των Χρηστών και των Προμηθευτών στο Δίκτυο Διανομής.

Μιας και η διαχείριση του δικτύου διανομής είναι μονοπώλιο και δεν υπάρχει ανταγωνισμός όλες οι δραστηριότητες επιβλέπονται και ρυθμίζονται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Για τη ρύθμιση υπάρχει μια σειρά δικλείδων ασφαλείας οι οποίες αφορούν εγκρίσεις εσόδων μιας δραστηριότητας που έχει ως στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αποστολή του ΔΕΔΔΗΕ είναι η λειτουργία και η ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ και των συστημάτων ηλεκτρισμού των μη διασυνδεδεμένων νησιών, των νησιών δηλαδή των οποίων το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν συνδέεται με το Σύστημα Μεταφοράς ή το Δίκτυο Διανομής της ηπειρωτικής χώρας. Στόχος είναι η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά όλων των καταναλωτών, προμηθευτών και παραγωγών με αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για όλα τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα από κάθε πάροχο!

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Ρόλος και σκοπός του ΔΕΔΔΗΕ

Βασικοί στόχοι του ΔΕΔΔΗΕ είναι:

  • η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει όπως η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης, η ταχύτερη ικανοποίηση των αιτημάτων κ.α.
  • θέλοντας να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης ενέργειας επενδύει στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και τη βελτίωση των αποδόσεων με σκοπό την μείωση των διακοπών, την βελτίωση του επιπέδου τάσης κ.α.
  • η υλοποίηση των έργων αυτών γίνεται με το ελάχιστο λειτουργικό κόστος, γεγονός που θα επιτευχθεί με την ενίσχυση του Δικτύου αλλά και τον εκσυγχρονισμό του και την αυτοματοποίηση
  • η φροντίδα για ένα αξιόπιστο και ασφαλές Δίκτυο στο οποίο όλοι έχουν ίση πρόσβαση

Βλάβες και διακοπές ρεύματος

Οι βλάβες και οι διακοπές ρεύματος ήταν κάτι σχετικά συνηθισμένο πριν από 30 χρόνια, όμως καθώς περνάει ο καιρός και το δίκτυο συνεχώς βελτιώνεται αυτές είναι όλο και πιο σπάνιες.

Διακοπές ρεύματος

Πολλές φορές ο ΔΕΔΗΕ πραγματοποιεί προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, για τις οποίες ενημερώνει το κοινό. Ο λόγος των διακοπών αυτών είναι η συντήρηση, η ενίσχυση ή η αναβάθμιση του παρόντος δικτύου και σκοπό έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Επιπλέον γίνονται και μη προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για διάφορες λόγους και κυρίως για την αποκατάσταση κάποιας βλάβης που μπορεί να έχει προκληθεί στο δίκτυο παροχής ρεύματος.

Βλάβες στο δίκτυο ρεύματος

Βλάβες στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες όπως ένα καλώδιο που έπεσε λόγω κακοκαιρίας ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές είναι καλό να δηλώσουν τη βλάβη ώστε η ζημιά να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατόν.

Για να δηλώσουν οι καταναλωτές τη βλάβη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ειδική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό και την οποία θα βρείτε εδώ (https://apps.deddie.gr/PowerCutReportWebapp/index.html). Στην εφαρμογή αυτή μπορείτε να έχετε πρόσβαση από το έξυπνο τηλέφωνό σας, από tablet ή υπολογιστή και δηλώνεται κάθε πρόβλημα που υπάρχει με την ηλεκτροδότηση όπως διακοπή ή ηλεκτροδότηση υπό μη κανονική τάση. Για να ολοκληρώσετε τη δήλωση θα πρέπει να έχετε εύκαιρη τον Αριθμό Παροχής, ο οποίος αναγράφεται σε εμφανές σημείο στον λογαριασμό ρεύματος, καθώς και κάποια προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Στη συνέχεια η δήλωση αποστέλλεται στην τεχνική υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί η βλάβη. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση του χρήστη.

Εναλλακτικά η δήλωση βλάβης μπορεί να γίνει στο τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ 11500 το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο και η κλήση αυτή έχει χρέωση ανάλογα με τον τιμοκατάλογο που έχει ο πάροχός σας. Σε περίπτωση που θέλετε να αποφύγετε την χρέωση μπορείτε να καλέσετε στο 2111900500.

Τι να κάνω όταν δεν έχω ρεύμα

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε πως το ηλεκτρικό ρεύμα στον χώρο σας έχει κοπεί ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα:

  • Ελέγξτε αν δεν έχει “πέσει” κάποια ασφάλεια ή ο γενικός ή ο μικροαυτόματος διακόπτης που προστατεύει τον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ.
  • Σε περίπτωση που έχει πέσει κάποια ασφάλεια απλά σηκώστε την, εάν ο μικροαυτόματος διακόπτεις έχει “καεί” τότε επικοινωνήστε με το τμήμα βλαβών της περιοχής σας.
  • Αν δείτε πως υπάρχει αναμμένη λυχνία αλλά παρόλα αυτά εσείς δεν έχετε ρεύμα τότε το πρόβλημα βρίσκεται στη δική σας εσωτερική εγκατάσταση και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ηλεκτρολόγο σας.
  • Αν η λυχνία δεν φωτίζεται τότε σημαίνει πως δεν φθάνει ρεύμα στον πίνακα και θα πρέπει να ελέγξετε αν τα γειτονικά σας ακίνητα έχουν ρεύμα.
  • Αν δεν έχουν ρεύμα τότε πρόκειται για γενική ρεύματος η οποία και θα αποκατασταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει υποχρέωση στη διαρκή εξυπηρέτηση στους καταναλωτές παρέχοντας αξιοπιστία, ασφάλεια, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση στα δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!