ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων Α.Ε

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου – Διεθνών Έργων δημιουργήθηκε μετά από την απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων από τη ΔΕΠΑ πολύ πρόσφατα, μόλις το 2020. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες για την ανάπτυξη, τη διαχείριση, κατασκευή και εκμετάλλευση διασυνοριακών έργων φυσικού αερίου ή και άλλων μορφών ενέργειας εκτός από αργό πετρέλαιο και πετρελαιοειδών.

Εμπιστέψου για θέματα ενέργειας τους ειδικούς στο Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα. 
Συγκρίνουμε όλους τους παρόχους ενέργειας!

Βρες τον Πάροχο που Σε συμφέρει

Η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων έχοντας ως προσανατολισμό το βιώσιμο ενεργειακό μέλλον όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης προωθεί έργα υποδομών που σχετίζονται με το το βιοαέριο, υδρογόνο και τις  εγκαταστάσεις αποθήκευσης επιδιώκοντας παράλληλα στρατηγικές συνεργασίες που έχουν ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη νέων διεθνών ενεργειών με αμοιβαίο ενδιαφέρον. Στόχος της εταιρείας είναι η Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της περιφερειακής αγοράς και στη διαμόρφωση των σχετικών εξελίξεων αλλά και να συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου. Μέσα από συνεχείς διαβουλεύσεις με παραγωγούς και καταναλωτές φυσικού αερίου και άλλων εναλλακτικών μορφών ενέργειας κατοχυρώνονται οι αναγκαίες ποσότητες φυσικού αερίου που θα επιρέψουν τη επαρκή τροφοδοσία της ελληνικής και περιφερειακής αγοράς και θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των διεθνών έργων.

Παρακολουθώντας τις τάσεις σε διεθνές επίπεδο η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείρισης έργων σε τρίτους μεταφέροντας την εμπειρία και την επιστημονική γνώση των στελεχών της τεχνικό, οικονομικό και ρυθμιστικό επίπεδο στον τομέα της ενέργειας μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η ΔΕΠΑ Διεθνών έργων συμμετέχει σε 3 μεγάλα έργα τα οποία θα δώσουν νέα ανάπτυξη στον τομέα φυσικού αερίου της Ελλάδας. Η συμμετοχή της γίνεται μέσω της ισομερούς κοινοπραξίας με την ιταλική Edison στην ελληνική εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. (IGI Poseidon)

Διασυνδετήριος Αγωγός Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed)

Ο διασυνδετήριος αυτός αγωγός, μήκος περίπου 1.900 χμ, έχει σχεδιαζόμενη αρχική δυναμικότητα 10 δισ. κυβ. μέτρα φυσικού αερίου (ΔΚΜ φ.α.) ετησίως. Είναι ένα έργο μεγάλης εθνικής σημασίας και δημοσίου συμφέροντος ένω η ΕΕ συγχρηματοδοτεί τη φάση ανάπτυξης. Στόχος του είναι η απευθείας μεταφορά φυσικού αερίου από κοιτάσματα που βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Φυσικού Αερίου, μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας. Η ΥΑΦΑ Ποσειδών και οι μέτοχοι υλοποιούν μια ταχεία προσέγγιση του έργου με σκοπό την πλήρωση των προϋποθέσων που απαιτούνται για την λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης σύντομα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανατέθηκαν συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών εφαρμογής για τα χερσαία και υποθαλάσσια τμήματα του έργου καθώς και η διεξαγωγή λεπτομερούς υποθαλάσσιας έρευνας. Τέλος θα γίνει η ανάθεση των Μελετών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων στα αντίστοιχα τμήματα. Παράλληλα προχώρησε και στην προκύρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών, την κατασκευή και την εγκατάσταση του αγωγού.

Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB)

Το έργο αυτό υλοποιείται από την ICGB AD με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας (50% ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ – 50% BEH EAD) και είναι ένας χερσαίος αγωγός συνολικού μήκους 182 χμ, από τα οποία τα 31 βρίσκονται στην Ελλάδα, καθώς και όποια εργασία είναι απαραίτητη για την υποστήριξη του έργου.

Ο αγωγός έχεις ως αφετηρία την Κομοτηνή και θα καταλήγει στη Stara Zagora συνδέοντας τα δίκτυα Φυσικού Αερίου Ελλάδος και Βουλγαρίας. Ο αγωγός θα έχει και τη δυνατότητα της αντίστροφης ροής (reverse flow) ενώ προβλέπεται και η διασύνδεσή του με τον αγωγό TAP.

Η αρχική δυναμικότητα του αγωγού υπολογίζεται σε 3 δισ. κυβ. μέτρα φυσικού αερίου (ΔΚΜ φ.α.) το χρόνο με την κατασκευή Σταθμού Συμπίεσης. Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο κομμάτι μιας αλυσίδας αγωγών που θα μπορούσε να φτάσει στην Ουκρανία και άλλες χώρες της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης συνδέοντας εθνικά δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένας Κάθετος Διάδρομος. Το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 21.

Είναι ένα έργο μεγάλης σημασίας εθνικού και δημοσίου συμφέροντος το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Ο Αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Poseidon)

Ο Αγωγός Ποσειδών θα συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία και η δυναμικότητά του αρχικά θα είναι 12 ΔΚΜ φ.α. ετησίως έχοντας δυνατότητα επέκτασης σε 20 ΔΚΜ φ.α. ετησίως. Ο αγωγός αυτός συνδέεται με τον αγωγό EastMed στο Φλωροβούνι Θεσπρωτίας, αποτελείται από δύο τμήματα: το χερσαίο τμήμα μήκους περίπου 760 χλμ. που ξεκινά από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στους Κήπους για να καταλήξει καταλήγει στις ακτές της Θεσπρωτίας, και το υποθαλάσσιο τμήμα του έργου, με μήκος περίπου 210 χλμ. το οποίο συνδέει τις Θεσπρωτικές ακτές με το Ότραντο της Ιταλίας. Έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι κύριες μελέτες όσο και το μεγαλύτερο μέρος της αδειοδοτικής διαδικασίας. Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως εθνικής σημασίας και δημοσίου συμφέροντος ενώ η φάση ανάπτυξης του έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε.

Η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων είναι ο υπεύθυνος φορέας προώθησης έργων υποδομής σχετικών με τις εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου και υδρογόνου καθώς και της ενεργειακής βιωσιμότητας με διεθνή προσανατολισμό!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!