ΔΕΠΑ – Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

Η ΔΕΠΑ ή Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, με έτος ίδρυσης το 1988, είναι η εταιρεία που έφερε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας μια μεγάλη επένδυση στην πράσινη ενέργεια και προσφέροντας ταυτόχρονα οικονομικούς τρόπους για τη λειτουργία μιας σειράς από βιομηχανίες αλλά και χαμηλές τιμές σε θέρμανση για τους απλούς καταναλωτές.

Με πολυετή παρουσία στην αγορά φυσικού η ΔΕΠΑ έχει δημιουργήσει έναν σύγχρονο και ανταγωνιστικό όμιλο εταιρειών οι οποίες έχουν δυναμική παρουσία στον τομέα της ελληνικής ενέργειας συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από την συνεχή ανάπτυξη των αγωγών φυσικού αερίου όλο και περισσότερες περιοχές μπορούν και απολαμβάνουν φθηνά το φυσικό αέριο. Χάρη στις συμβάσεις που έχει υπογράψει η ΔΕΠΑ η Ελλάδα πλέον διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο ως κόμβος διαμετακόμισης του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Σήμερα αρκετοί είναι οι πάροχοι που προμηθεύουν φυσικό αέριο σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές!

Βρες τον Πάροχο που Σε συμφέρει

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει μια ραγδαία ανάπτυξη μιας και η υπεροχή του έναντι των “παραδοσιακών” μορφών ενέργειας είναι μεγάλη. Χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει παίζει καθοριστικό ρόλο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι η μεγάλη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τα άλλα καύσιμα, η φιλικότητα προς το περιβάλλον και η μεγάλη ευελιξία που έχει στη διαχείριση σε εμπορικές, βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές.

Για τους παραπάνω λόγους το φυσικό αέριο αποτελεί την βασική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίκαια θεωρείται πως γεφυρώνει τη μετάβαση από τις συμβατικές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ΔΕΠΑ από το 1988 έχει αναλάβει την υλοποίηση του μεγάλου έργου της εισαγωγής φυσικού αερίου στη χώρα μας αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής αλλά και όλων των πτυχών της βιομηχανίας φυσικού αερίου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα που πραγματοποίησε η ΔΕΠΑ είναι ο αγωγός που μεταφέρει το φυσικό αέριο από τη Θράκη στην Αττική αλλά και σε όλα τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης της Ελλάδας, ένα έργο λογιστικής αξίας άνω των 1,5 δις ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτού του έργου κατασκευάστηκαν πάνω από 1000 χλμ. δικτύου υψηλής πίεσης και μεταφοράς και πάνω από 5000 χλμ. μέσης πίεσης σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παράλληλα δημιουργήθηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών χαμηλής πίεσης σε τουλάχιστον έξι ευρύτερες αστικές περιοχές. Ακόμα ολοκληρώθηκε η κατασκευή σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα ο οποίος συνδέεται μέσω υποθαλάσσιων αγωγών με το κεντρικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου. Τέλος μεγάλο έργο της ΔΕΠΑ είναι ο διασυνδετήριος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία στην Ελλάδα με συνολικό μήκος 295 χλμ.

Η ΔΕΠΑ ανέπτυξε την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου η οποία μπορεί πλέον και καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες επεκτάθηκε το δίκτυο διανομής και η διείσδυση του φυσικού αερίου σε περιοχές με καταναλωτές μέχρι 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο.

Η ΔΕΠΑ αξιοποιώντας την καίρια γεωγραφική θέσης της Ελλάδας δημιουργεί προοπτικές διασύνδεσης της υπάρχουσας υποδομής της με τις υποδομές γειτονικών χωρών συμμετέχοντας έτσι σε μεγάλα έργα που σχετίζονται με το φυσικό αέριο.

Από το 2007 η ΔΕΠΑ λειτουργεί ως ένας όμιλος εταιρειών νομικά και λειτουργικά διαχωρισμένων καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το φυσικό αέριο ανταποκρινόμενη ταυτόχρονα στις προκλήσεις της ελεύθερης αγοράς ενέργειας όπως αυτή προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Στόχος της ΔΕΠΑ είναι να παραμείνει μια ισχυρή ενεργειακή εταιρεία η οποία θα προσφέρει καινοτόμες και ποιοτικές υπηρεσίες διατηρώντας τον ηγετικό της ρόλο στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου. Επιπλέον εκμεταλλευόμενη την γεωγραφική θέση και το ενεργειακό δυναμικό της χώρας αξιοποιεί η ΔΕΠΑ ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα σκοπός της ΔΕΠΑ είναι η ανάπτυξη του συστήματος διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα ώστε να αυξηθεί η διείσδυσή του σε νέες περιοχές. Τέλος μέσα από μια σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών η ΔΕΠΑ εξασφαλίζει την παροχή φυσικού αερίου σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.

Η έδρα της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε
Το κτίριο όπου στεγάζεται η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Η ΔΕΠΑ συμβάλλει στην ανάπτυξη της ενεργειακής οικονομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνές περιβάλλον ως επίσημος διαμετακόμισης του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!