ΔΕΣΦΑ Α.Ε. – Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Καθώς η αγορά του φυσικού αερίου αναπτύσσεται όλο και περισσότεροι είναι οι καταναλωτές που το επιλέγουν ως μέσο για τη θέρμανση, το μαγείρεμα αλλά και το ζέσταμα του νερού. Μοιραία λοιπόν γεννιούνται ολοένα και περισσότερα ερωτήματα γύρω από διάφορες έννοιες που σχετίζονται με το φυσικό αέριο και τη διαχείρισή του. Ο βασικός διαχειριστής φυσικού αερίου στο εθνικό σύστημα είναι ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Hellenic Gas Transmission System Operator S.A.).

Ο λογαριασμός του φυσικού αερίου εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από τις πολιτικές χρέωσης του κάθε παρόχου...

Βρες τον Πάροχο που Σε συμφέρει

Η ομάδα του ΠΗΡ θέλοντας να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα το φυσικό αέριο αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά του δημιουργεί μια σειρά από άρθρα που έχουν άμεση σχέση με αυτό. Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με έναν όρο που ακούμε πολύ συχνά: Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή ΔΕΣΦΑ για συντομία. Ας δούμε λοιπόν τα πιο σημαντικά πράγματα που σχετίζονται με τον ΔΕΣΦΑ και ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του!

Ο ΔΕΣΦΑ ή Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ιδρύθηκε στις 30 Μαρτίου 2007 σύμφωνα με το Ν. 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, με τον οποίο εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 03/55/ΕΚ. Σύμφωνα με αυτόν το νόμο ο ΔΕΣΦΑ δημιουργήθηκε ως 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΠΑ ΑΕ.

Τί είναι ο ΔΕΣΦΑ

Ο ΔΕΣΦΑ είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία προσφέρει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, αυτό που παλαιότερα ονομάζαμε ως ΔΕΚΟ. Ο ΔΕΣΦΑ ελέγχεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ή ΡΑΕ η οποία και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο όλων των εταιριών, είτε κρατικών συμφερόντων είτε ιδιωτικών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, μιας και πρόκειται για βασικό καταναλωτικό αγαθό.

Από τη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου) δόθηκε στον ΔΕΣΦΑ ο τομέας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ο οποίος περιλαμβάνει τον κλάδο μεταφοράς του φυσικού αερίου προκειμένου οι καταναλωτές να το προμηθεύονται με ασφαλή τρόπο, αξιόπιστο και οικονομικό. Το ελληνικό κράτος είναι ο βασικός μέτοχος και κατέχει τις περισσότερες μετοχές του ΔΕΣΦΑ.

Όπως είπαμε και προηγουμένως ο ΔΕΣΦΑ είναι υπεύθυνος την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Συγκεκριμένα στις αρμοδιότητές του ανήκουν η λειτουργία, η διαχείριση, η ανάπτυξη και η εκμετάλλευση του ΕΣΦΑ αλλά και τον διασυνδέσεών του. Σκοπός είναι η άριστη εξυπηρέτηση των χρηστών με ασφάλεια, αξιοπιστία και επάρκεια με τρόπο οικονομικό και τεχνικά άρτιο.

Ο ΔΕΣΦΑ μέσα από τις δραστηριότητές του συμβάλλει καθοριστικά στην ασφάλεια της τροφοδοσίας των τελικών καταναλωτών με φυσικό αέριο καθώς και τη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα διευκολύνει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ενέργειας δίνοντας βάση στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

Ένα από τα βασικά και σημαντικότερα χαρακτηριστικά του ΔΕΣΦΑ είναι η πολυετής εμπειρία που διαθέτει καθώς και το άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό με το οποίο στελεχώνεται. Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου είναι ένας αξιόπιστος εταίρος στο πλαίσιο των διεθνών ενεργειακών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος κρατική επιχείρηση που μετέχει επάξια στα εθνικά ενεργειακά έργα!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!