Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε

Η EΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας ξεκίνησε τη λειτουργία της την 1η Ιανουαρίου 2017 και λειτουργεί ως Διαχειριστής Φυσικού αερίου στην Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία. Από τις 30/09/23 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση τόσο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ όσο και της ΕΔΑ Αττικής από τον Διαχειριστη Δικτύου Διανομής ΔΕΔΑ η οποία γίνεται αυτόματα ο καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και όλων των έννομων σχέσεων τον απορροφημένων Διαχειριστών.

Το πεδίο δραστηριοποίηση της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε αφορά τον προγραμματισμό, τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή των δικτύων φυσικού αερίου στους Δήμους και τις Κοινότητες που ανήκουν στις γεωγραφικές περιφέρειες του Νομού Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συνολικό το δίκτυο της εταιρείας εξυπηρετεί 14 Δήμους στο Νομό Θεσσαλονίκης και 18 Δήμους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στους υπάρχει ενεργοποιημένο δίκτυο φυσικού αερίου.

Πριν αναλάβει η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας την διανομή του φυσικού αερίου στις αντίστοιχες περιοχές θα προηγηθεί φυσικά η μεταφορά φυσικού αερίου:

  1. από αγωγούς υψηλής πίεσης μέσω του φορέα ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) και
  2. από δεξαμενόπλοια που το μεταφέρουν σε μορφή LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) μέσω δεξαμενών.

Η εταιρεία ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας μέσα από ένα σύγχρονο δίκτυο αγωγών, το οποίο συνεχώς αυξάνεται και αναπτύσσεται διανέμει το φυσικό αέριο στους πελάτες της με ασφάλεια έχοντας ως βασικό γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνεται η ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στις περιοχές που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Οι δραστηριότητες της εταιρείας προσδιορίζονται στην εκάστοτε Άδεια Διανομής και Διαχείρισης Δικτύου φυσικού αερίου.

Ο ενημερωμένος καταναλωτής ξέρει να βρει τον πάροχο που τον συμφέρει...

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο εδώ!

Υπηρεσίες ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες οι οποίες έχουν ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και των πολιτών ενώ παράλληλα μεριμνά για την ασφάλεια του δικτύου διανομής. Οι υπηρεσίες χωρίζονται σε:

Επικουρικές υπηρεσίες

Βασικές υπηρεσίες

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε είναι υποχρεωμένη να προσφέρει στους Χρήστες Διανομής και στους Τελικούς Πελάτες τις υπηρεσίες του χωρίς να υπάρχει διάκριση μεταξύ Χρηστών Διανομής και Τελικών πελατών με άμεσο και διαφανή τρόπο ενώ παράλληλα να είναι και οικονομικός.

Προεραιτικές υπηρεσίες

Ο Διαχειριστείς έχει τη δυνατότητα να προσφέρεις επιπλέον υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο στο οποίο εξειδικεύεται όπως εκπαιδευτικές δράσεις, εγκατάσταση οπτικών ινών, παροχή υπηρεσιών ενεργειακής αποδοτικότητας κ.α.

Βιωσιμότητα

Η ανάπτυξη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ βασίζεται σε μια ολοκληρωτική προσέγγιση των αρχών και των δεσμεύσεων της Εταιρείας μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη και καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικής λειτουργίας. Μέσα από ένα σύγχρονο δίκτυο φυσικού αερίου το οποίο στοχεύει στην διείσδυση όλο και περισσότερων περιοχών που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια λειτουργίας της εταιρείας. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία δικτύων τα οποία θα οδηγήσουν σε χαμηλές ρυθμιζόμενες χρεώσεις διανομής. Παράλληλα η στρατηγική της εταιρείας περιλαμβάνει θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μια από τις βασικές αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί το γεγονός πως η κοινωνία και η ΕΔΑ ΘΕΣΣ αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Έτσι η εταιρεία έχει ως προτεραιότητα τον σεβασμό και την ευαισθησία προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Θέλοντας να αυξήσει στο μέγιστο την θετική της επίδραση στοχεύει στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μέσα από τον σεβασμό στην αγορά, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Εργαζόμενοι

Το προσωπικό της εταιρείας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την απρόσκοπτη λειτουργία και επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η εταιρεία. Η εταιρεία εξασφαλίζει στους εργαζομένους της και τις οικογένειές τους πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια στη λειτουργία του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. Τα πρωτόκολλα ασφαλείας που τηρεί η εταιρεία περιλαμβάνουν:

  • Ασκήσεις ετοιμότητας
  • Πρόγραμμα Συντήρησης Δικτύου Διανομής
  • Πρόγραμμα Ενεργοποίησης Καταστάσεων Τοπικής και Γενικής Κρίσης
  • Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε
ΕΔΑ ΘΕΣΣ – Γραφεία εξυπηρέτησης πελατών στη Θεσσαλονίκη

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας έχει ως βασικό στόχο την προστασία και εξυπηρέτηση του καταναλωτή φυσικού αερίου όσο και της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος μέσω υπηρεσιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις δικτύου διανομής.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!