Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ – Ένωση Καταναλωτών Η Ποιότητα Της Ζωής

Ο ΕΚΠΟΙΖΩ είναι μια πιστοποιημένη ένωση καταναλωτών της οποίας σκοπός είναι να προστατεύει να δικαιώματα των καταναλωτών και να βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους. Ο ΕΚΠΟΙΖΩ ιδρύεται το 1988 και από τότε υπερασπίζεται καθημερινά τα διακαιώματα όλων των καταναλωτών επιδιώκοντας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Στόχος είναι να αντιληφθούν και να συνειδητοποιήσουν οι καταναλωτές τη δύναμη που έχουν για τη δημιουργία μιας ισορροπημένης και πιο δίκαιης αγοράς η οποία θα σέβεται την υπάρχουσα νομοθεσία, θα έχει ως προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών και όχι στο αλόγιστο κέρδος. Η αγορά θα λειτουργεί σε ένα κλίμα διαφάνειας το οποίο θα επιδιώκει την απόκτηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μέσα από σωστές πρακτικές και θα αποδεικνύει ότι αντιλαμβάνεται την ευθύνη που έχει για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών.

Οι καταναλωτές ρεύματος και φυσικού αερίου έχουν το δικαίωμα να είναι ενήμεροι για τον κάθε πάροχο!

Βρες τον Φθηνότερο Πάροχο!

Ο ρόλος του ΕΚΠΟΙΖΩ

Ο ΕΚΠΟΙΖΩ έχει αναλάβει ένα σημαντικό ρόλο και μέσα από μια σειρά λειτουργίες βοηθάει στη σωστή λειτουργία της αγοράς οδηγώντας τους καταναλωτές να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματα που έχουν. Οι σημαντικότερες λειτουργίες της ένωσης είναι οι παρακάτω:

Παροχή Νομικών Συμβουλών

Μέσα από το γραφείο Νομικής Προστασίας οι καταναλωτές ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους ενώ παράλληλα τους προσφέρονται συμβουλές και πληροφορίες. Ο ΕΚΠΟΙΖΩ μεσολαβεί για τα μέλη της όταν διαπιστωθεί πως θίγονται τα οικονομικά συμφέρονται και καταπατώνται τα δικαιώματα τους από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι νομικοί σύμβουλοι της ένωσης καθοδηγούν τους καταναλωτές για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Ενημέρωση των καταναλωτών

Τα στελέχη ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους και τους τρόπους που μπορούν να τα διεκδικήσουν σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η ενημέρωση γίνεται μέσα από εκστρατείες και καμπάνιες, ανακοινώσεις στον τύπο και παρουσιάσεις στα ΜΜΕ, με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία καθώς και μέσα από τη σελίδα του ΕΚΠΟΙΖΩ.

Αγωγή καταναλωτή

Μέσα από διάφορες δράσεις η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει προσεγγίσει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων που έχουν να κάνουν με την αγωγή του καταναλωτή, την προστασία και τα δικαιώματά του, την ασφάλεια των προϊόντων, τη διατροφή, τη σωστή σήμανση, τις διαφημίσεις και πολλά άλλα.

Εκδόσεις

Εκτός από την αρθρογραφία σε εφημερίδες και περιοδικά η ΕΠΟΙΖΩ έχει εκδόσει 19 βιβλία και 46 φυλλάδια. Μέχρι το 1998 εξέδιδε το περιοδικό “Ανοιχτή Γραμμή” το οποίο μετονομάστηκε σε “Ποιότητα Ζωής”.

Παρεμβάσεις για τα μέλη

Μέσα από δράσεις (υπομνήματα, επιστολές, κριτική νομοσχεδίων, κινητοποιήσεις, μελέτες, έρευνες κ.α.) η ΕΚΠΟΙΖΩ ασκεί πίεση στις αρμόδιες αρχές και στις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό έχει καταφέρει την εφαρμογή της νομοθεσίες στις περισσότερες περιπτώσεις και τη βελτίωση των νομοσχεδίων συμβάλλοντας στην καλύτερη προστασία των καταναλωτών.

Αρμόδιες Αρχές

Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός καλύτερου εθνικού σχεδίου και κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου στο οποίο θα εφαρμόζεται ρητά η νομοθεσία και οι δικαστικές αποφάσεις.

Επιχειρήσεις

Σκοπός του ΕΚΠΟΙΖΩ είναι να εφαρμοστεί η νομοθεσία για να σταματήσουν οι παραβιάσεις από τις επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει την επίλυση των προβλημάτων που έχουν οι καταναλωτές με τις επιχειρήσεις προς όφελός των μελών της.

Εξωδικαστική παρέμβαση

Με τον όρο εξωδικαστική παρέμβαση εννοούνται οι ενέργειας που κάνει ο ΕΚΠΟΙΖΩ ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα των μελών της πριν ή χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν στο δικαστήριο. Ένας έμπειρος νομικός αναλαμβάνει την υπόθεση πραγματοποιώντας τις παρακάτω ενέργειες:

  • στέλνει έγγραφη την επιστολή στην εταιρεία και διεκδικεί νομικά τα αιτήματά σας
  • μέσω συνεχούς τηλεφωνικής επικοινωνίας με εκπρόσωπο της εταιρείας προσπαθεί να βρεθεί λύση στο πρόβλημά σας όσο το δυνατόν συντομότερο
  • ενημερώνεις τους φορείς της πολιτείας ώστε να παρακολουθούν το ζήτημα και να επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται
  • βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί σας και σας ενημερώνει για την πορεία της υπόθεσης
  • Ο ΕΚΠΟΙΖΩ δεν έχει τη δικαιοδοσία να παρέμβει για προβλήματα με Δημόσιους φορείς

Δικαστική παρέμβαση

Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα εξωδικαστικά υπάρχει πάντα η δυνατότητα να καταφύγει ο καταναλωτής στο δικαστήριο. Κάτι τέτοιο είναι συνήθως ασύμφορο μιας και τα έξοδα που απαιτούνται είναι πολύ μεγαλύτερα από την οικονομική ζημιά που έχει προκληθεί.

Ομαδικές/Συλλογικές Αγωγές

Η συλλογική αγωγή είναι η αγωγή που μπορεί να υποβάλει μια ένωση καταναλωτών η οποία πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις όταν διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους. Οι συλλογικές αγωγές αφορούν συνήθως παράνομες πρακτικές διαφόρων εταιρειών οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα παράνομες χρεώσεις και οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών.

BELT

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναθεωρήσει και βελτιώσει την ενεργειακή ετικέτα των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Σκοπό έχει την ενημέρωση και τη διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων για τις αλλαγές στην ενεργειακή ετικέτα των ηλεκτρικών συσκευών. Ενημερώσου περισσότερο για το συγκεκριμένο θέμα στη σελίδα που έχει αναπτύξει το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα για την κατανάλωση ρεύματος από ηλεκτρικές συσκευές.

Nutriscore

Το Nutriscore είναι μια διατροφική ετικέτα στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας τροφίμων η οποία αποτυπώνει χρωματικά τη συνολική θρεπτική αξία των ποτών και τροφίμων. Η κλίμακα βασίζεται σε 5 χρώματα και γράμματα για να δείξει την διατροφική αξία του τροφίμου.

Εκπροσώπηση

Μέσα από τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, επιτροπές και συμβούλια εθνικού, ευρωπαϊκού και παγκοσμίου επιπέδου τα οποία είτε έχουν συγκεκριμένη θητεία ή συγκροτούνται για την εξέταση ενός συγκεκριμένου θέματος και είναι παροδικού χαρακτήρα.

Έρευνες και προγράμματα

Ο ΕΚΠΟΙΖΩ πραγματοποιεί μια σειρά από έρευνες και μελέτες με ποικίλη θεματολογία ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους που υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Προγράμματα

Η ένωση ΕΚΠΟΙΖΩ υλοποιεί, μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες έχουν εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί μερικώς ή στο σύνολό τους από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται αποτελούν μια από τις μόνιμες δραστηριότητες του ΕΚΠΟΙΖΩ και απευθύνονται σε μέλη, στελέχη, μαθητές, καταναλωτές, αρμόδιες αρχές, εκπαιδευτικούς, γονείς κ.α. και στόχο έχουν την ενημέρωση, εκπαίδευση, τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, τη γνωστοποίηση προβλημάτων και των προτεινομένων λύσεων.

Η ένωση Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ δημιουργήθηκε για να προστατέψει τα δικαιώματα των καταναλωτών με απώτερο σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής τους!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!