Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ ή ΕΔΑ Αττικής λειτουργεί ως Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Αττική από τον Ιανουάριο του 2017 στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.4001/2011 που αφορά στη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο το περιβάλλον της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου άλλαξε και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την εμπορία και διανομή του φυσικού αερίου, και οι οποίες γίνονταν από την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής, διαχωρίστηκαν και γίνονται από δύο αυτόνομες διοικητικά και λειτουργικά εταιρείες. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 απορροφήθηκε πλήρως από τον ΔΕΔΑ – Διαχειριστη Δικτύου Διανομής Αερίου ο οποίος φορέας γίνεται ο καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων αλλά και των έννομων σχέσεων που διέπουν τους απορροφημένους Διαχειριστές. Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Α.Ε. σήμερα εδρεύει στη Λυκόβρυση Αττικής, στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 11.

Τομέας δράσης της ΕΔΑ Αττικής

Η σημαντικότερη δραστηριότητα που έχει να επιτελέσει η ΕΔΑ Αττικής είναι η λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αττικής καθώς και η σύνδεση των ακινήτων της Αττικής με το δίκτυο φυσικού αερίου με τρόπο αποδοτικό και ασφαλή. Η διαφανής και αμερόληπτη μεταχείριση των παραγόντων της αγοράς καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των χρηστών του δικτύου σε αυτό αποτελεί μια από τις βασικές αρχές της ΕΔΑ Αττικής.

Η ΕΔΑ Αττικής μέσα από τα έργα που πραγματοποιεί στοχεύει στην απρόσκοπτη και ομαλή τροφοδοσία των κατοίκων της Αττικής σε φυσικό αέριο καθώς και την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του δικτύου και των υποδομών φυσικού αερίου. Μέσα από σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις καθώς και την προώθηση και ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου επιτυγχάνεται η βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Ο ενημερωμένος καταναλωτής ξέρει να βρει τον πάροχο που τον συμφέρει...

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Η αποστολή της ΕΔΑ Αττικής

Η ΕΔΑ Αττικής έχει ως αποστολή να συνδέσει κάθε ακίνητο, είτε πρόκειται για επιχείρηση είτε για κατοικία, στην Αττική (Αγία Παρασκευή, Άγιος Δημήτριος, Αθήνα, Αιγάλεω, Βύρωνας, Γαλάτσι, Γλυφάδα, Ζωγράφου, Ηλιούπολη, Ίλιον, Καλλιθέα, Κερατσίνι, Κηφισιά, Κορυδαλλός, Μαρούσι, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Νίκαια, Παλαιό Φάληρο, Πειραιάς, Περιστέρι, Πετρούπολη, Χαϊδάρι, Χαλάνδρι κ.α.) στο σύγχρονο δίκτυο φυσικού αερίου που διαθέτει και να λειτουργεί με αξιόπιστο, ασφαλή και αποδοτικό τρόπο.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πριν τη διανομή του φυσικού αερίου στην Αττική προηγείται η μεταφορά του φυσικού αερίου είτε μέσω αγωγών του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου είτε μέσω δεξαμενόπλοιων σε υγροποιημένη μορφή φυσικό αέριο (LNG). O Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. είναι ο επεύθυνος φορέας για την όλη διαδικασία της μεταφοράς του φυσικού αερίου.

Με υπευθυνότητα και ασφάλεια η εταιρεία καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας σχεδιάζοντας ταυτόχρονα στρατηγικές για την επόμενη ημέρα. Λειτουργώντας με ασφάλεια και αξιοπιστία τις υποδομές φυσικού αερίου που διαθέτει και συνδέοντας τους καταναλωτές στο δίκτυο διανομής δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους μετόχους της ενώ προσφέρει σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις στους πελάτες της.

Βασικές αξίες

Οι βασικές αξίες της ΕΔΑ Αττικής συνοψίζονται παρακάτω:

 • Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας
 • Σεβασμός στο περιβάλλον
 • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας
 • Ειλικρίνεια και διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές μας
 • Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό
 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία
 • Βιωσιμότητα της εταιρείας
 • Ισότιμη πρόσβαση των παρόχων στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου
 • Προτεραιότητα στην ικανοποίηση των καταναλωτών
 • Δίκαιοι στις σχέσεις μας με τους επιχειρησιακούς μας εταίρους

Το όραμα της ΕΔΑ είναι η λειτουργική, οικονομική και τεχνολογική πρόοδος της αγοράς φυσικού αερίου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και διαφάνειας μέσω της σύνδεσης πάνω από 50%των δυνητικών πελατών στο λεκανοπέδιο Αττικής στα επόμενα δέκα χρόνια.

Εταιρική Κοινωνική ευθύνη

Η ΕΔΑ Αττικής θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και για αυτό κατά τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδιασμού της εφαρμόζει πολιτικές και παίρνει πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες της, δημιουργεί ουσιαστικές σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες, αναβαθμίζει τους εργαζομένους της και δείχνει σεβασμό προς το περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει μια σειρά δράσεων οι οποίες προασπίζουν τα συμφέροντα του καταναλωτή και αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητάς του. Παράλληλα δίνει κίνητρα σε φορείς και καταναλωτές για εγρήγορση και κινητοποίηση τα οποία αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Με βασικό γνώμονα την ποιότητα, την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία η ΕΔΑ Αττικής αναλαμβάνει την ευθύνη και συνδράμει στη δημιουργία μιας νέας ενεργειακής εποχής με σκοπό οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου να καρπωθούν τα οφέλη του φυσικού αερίου σε ένα υγιές περιβάλλον.

Ανθρώπινο δυναμικό

Η επιτυχία της ΕΔΑ Αττικής βασίζεται στις επενδύσεις που κάνει σε ανθρώπινο δυναμικό στελεχώνοντας την εταιρεία με άτομα που χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό και άριστες αποδόσεις. Μέσα από την ανταγωνιστική πολιτική της, όσον αφορά τις αμοιβές και πρόσθετες παροχές έχει καταφέρει να διατηρήσει ψηλά τα επίπεδα τεχνογνωσίας και να διαμορφώσει ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο προάγει την ενεργεί συμμετοχή του προσωπικού στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Η συνεχής εκπαίδευση για όλους τους εργαζομένους αποτελεί βασική προϋπόθεση της βιωσιμότητας της εταιρείας.

Το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας σήμερα φτάνει τα 270 άτομα.

Ποιότητα – Ασφάλεια – Περιβάλλον

Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η ΕΔΑ είναι απόρροια της πλήρης εφαρμογής του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για τη διανομή του φυσικού αερίου. Μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Βασικός στόχος είναι η μέγιστη ικανοποίηση των χρηστών του δικτύου διανομής και των συνεργατών της. Τέλος ο προσεκτικός σχεδιασμός του δικτύου διανομής φυσικού αερίου διασφαλίζει την ανεμπόδιστη τροφοδοσία με φυσικό αέριο των τελικών πελατών.

Η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχικό στόχο της ΕΔΑ Αττικής και για το λόγο αυτό έχει διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου ο καθένας χωριστά αλλά και όλοι μαζί είναι υπεύθυνοι για την ατομική τους ασφάλεια των συναδέλφων τους αλλά και όσων επηρεάζονται από τη δραστηριότητά της.

Μια από τις βασικής στρατηγικές της ΕΔΑ Αττικής είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας σε όλο το πλαίσιο της δραστηριοποίησής της. Μέσα από την ενεργειακή πολιτική της υλοποιεί ενέργειες και δράσεις που έχουν σκοπό την μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος στο περιβάλλον. Δράσεις όπως η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης στους χώρους της, η ανανέωση του στόλου οχημάτων της και η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων της σε θέματα περιβάλλοντος έχουν ως στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Η έδρα της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. στη Λυκόβρυση
Το κτίριο που στεγάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. στη Λυκόβρυση

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής έχει ως βασικό στόχο όχι μόνο τον σεβασμό στον καταναλωτή μέσω της προάσπισης της υγείας και ασφάλειάς του αλλά και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!