ΕΤΜΕΑΡ – Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων

Στο Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα κάνουμε μια συντονισμένη προσπάθεια για τη συνολική παρουσίαση διαφόρων φορέων αλλά και διαφόρων οργάνων τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ηλεκτρική ενέργεια. Στο παρόν κεφάλαιο όμως θα ξεφύγουμε λίγο και θα κάνουμε μια παρουσίαση ενός τέλους μείωσης το οποίο αφορά όλους τους καταναλωτές σε οποιονδήποτε πάροχο ρεύματος ανήκουν και επιβαρύνει τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το ΕΤΜΕΑΡ το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων.

Ας δούμε όμως λίγο αναλυτικά τι είναι το ΕΤΜΕΑΡ και σε ποιους απευθύνεται. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το ειδικό αυτό τέλος προορίζεται για να αποζημιωθούν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι καταναλωτές επιβαρύνονται άλλο ένα ακόμα κόστος για τις ΑΠΕ. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους όμως το ΕΤΜΕΑΡ αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας για τη μείωση των εκπομπών αερίου μέσω της προώθησης των ΑΠΕ και οι χρεώσεις βασίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία και ανήκουν στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Υπολογισμός ΕΤΜΕΑΡ

Ο υπολογισμός του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων – ΕΤΜΕΑΡ γίνεται με βάση την κατανάλωση και σύμφωνα με τον τύπο:

τιμή ΕΤΜΕΑΡ x kWh

ενώ το κόστος ΕΤΜΕΑΡ υπόκειται και σε ΦΠΑ.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η χρέωση ΕΤΜΕΑΡ είναι ανεξάρτητη της εταιρείας που σας προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια ρεύματος.

Δίκαια το ενδιαφέρον του καταναλωτή στρέφεται στην επιλογή "φθηνής εταιρείας".

Βρες τη Φθηνότερη Εταιρεία Ρεύματος

Δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

Μια σειρά από καταναλωτές μπορούν να κάνουν αίτηση για μειωμένη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019 – 2028. Διακρίνονται δύο κατηγορίες που έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ είναι οι παρακάτω, σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ:

  • Α κατηγορία

Βιομηχανικοί καταναλωτές, για καταναλώσεις που αφορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες των οποίων οι κωδικοί NACE συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς που αναφέρονται στα παραρτήματα 3 και 5 των Κατευθυντήριων Γραμμών 2014/C200/01 της ΕΕ.

  • Β κατηγορία

Δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ μπορεί να είναι καταναλωτές με Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας. Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας τεκμαίρεται για καταναλωτές που είχαν ενεργή παροχή ως πελάτες ΥΤ ή ΜΤ ή ήταν καταναλωτές αγροτικής έκτασης την 30.06.2014 και διατηρούν ενεργή την παροχή τους μέχρι να καταστούν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

  1. Ενεργοβόροι καταναλωτές βιομηχανικής ή άλλης χρήσης (κατηγορίες Β.1 & Β.2)
  2. Λιγνιτωρυχεία και Αντλητικοί Σταθμοί με σύνδεση στην Υψηλή Τάση, και Μέσα Σταθερής Τροχιάς με σύνδεση στη Μέση ή στην Υψηλή Τάση (κατηγορία Β.3)
  3. Παροχές αγροτικής χρήσης με σύνδεση στη Χαμηλή ή στη Μέση Τάση (κατηγορία Β.4)

Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε που το ΕΤΜΕΑΡ έχει μετονομαστεί έτσι από Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προορίζεται για την πληρωμή των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Ουσιαστικά δηλαδή το ρεύμα αυτό το πληρώνουμε δύο φορές σε κάθε λογαριασμό μας και αποτελεί σύμφωνα με τους υπευθύνους τη συνεισφορά όλων μας για την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων είναι ένα ακόμη ειδικό τέλος που επιβαρύνει μονάχα τον καταναλωτή ρεύματος καθώς αποζημιώνει τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!