Ινστιτούτο Καταναλωτών – ΙΝΚΑ

Το ΙΝΚΑ ή αλλιώς Ινστιτούτο Καταναλωτών είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός ιδιωτικός κοινωφελής οργανισμός ο οποίος αναγνωρίστηκε επίσημα το 1996 ως ένωση καταναλωτών και έχει ως στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες καταναλωτές. Παράλληλα προσφέρει αντικειμενική πληροφόρηση και διατύπωση προτάσεων οι οποίες είναι χρήσιμες για τη διαμόρφωση της πολιτικής για την προστασία των δικαιωμάτων που έχουν οι καταναλωτές.

Σήμερα ο ΙΝΚΑ είναι η μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη ένωση καταναλωτών στην Ελλάδα και χάρη στην πολυετή δράση του έχει ταυτιστεί με την προστασία των καταναλωτών. Είναι ένας ανεξάρτητος φορέας ο οποίος λειτουργεί μακριά από πολιτικά, εμπορικά και βιομηχανικά συμφέροντα επιδιώκοντας την επικοινωνία με τους πολίτες με στόχο την προστασία των συμφερόντων τους σε θέματα ευρύτερης κοινωνικής διάστασης.

Όλο και περισσότεροι καταναλωτές στην Ελλάδα προσπαθούν να βρουν τρόπους για φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα!

Βρες το Φθηνότερο Ελληνικό Ρεύμα!

Σκοπός και στόχοι του ΙΝΚΑ

Βασική αποστολή του Νέου ΙΝΚΑ είναι η προαγωγή της μελέτης εθνικών και ευρωπαϊκών θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Ο ΙΝΚΑ αποτελεί έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ πολιτών, δημόσιας διοίκησης, ΜΜΕ και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μέσα από καινοτόμες ιδέες και ρεαλιστικές προτάσεις προσπαθεί να διαμορφώσει και να εφαρμόσει την ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική στην Ελλάδα με στόχο προστασία των καταναλωτών και των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

Κύριες επιδιώξεις του Ινστιτούτου Καταναλωτών είναι η προώθηση του επιστημονικού διαλόγου κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από την έρευνα και τις μελέτες που υλοποιούνται από τους ερευνητές του. Ταυτόχρονα διοργανώνονται σεμινάρια, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικούς φορείς.

Μέσα από την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματά τους στην Υγεία και Προστασία του Καταναλωτή προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να συνεισφέρει σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και γενικά σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο και το δημόσιο συμφέρον.

Τα μέλη του ΙΝΚΑ μπορούν να υποβάλλουν τα παράπονά τους και τις καταγγελίες τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως καταναλωτές και παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν τα συμφέροντά τους. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια που οργανώνει ο ΙΝΚΑ για την υγεία και προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Τα μέλη του ΙΝΚΑ μπορούν να επιλύουν εξωδικαστικά τις καταναλωτικές διαφορές τους και να εκπροσωπούνται στις Επιτροπές Διακανονισμού. Επιπλέον έχουν άμεση ενημέρωση για την πρόσφατη νομοθεσία η οποία αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών καθώς και τα αποτελέσματα που έχουν οι έρευνες του Νέου ΙΝΚΑ. Στα μέλη του ΙΝΚΑ δίνεται επιμόρφωση και καθοδήγηση σε οικονομικής φύσεως πρακτικά ζητήματα τα οποία αφορούν χρηματοπιστωτικές συναλλαγές έτσι ώστε να επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες κατανοώντας όλες τις πληροφορίες και να διαχειρίζονται έξυπνα το εισόδημά τους. Τέλος τα μέλη του ΙΝΚΑ έχουν δωρεάν πρόσβαση σε τηλεφωνική γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης για θέματα ψυχικής υγείας και τους δίνετε η δυνατότητα προσωπικής παρακολούθησης και ανάλυσης από Διατροφολόγο. Η συνδρομή για τα μέλη του ΙΝΚΑ ορίζεται σε 20ευρώ το χρόνο και αποτελεί το μοναδικό έσοδο του Ινστιτούτου. Η έδρα του ΙΝΚΑ βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη (Ορφανίδου 1) όπου μεταφέρθηκε ύστερα από απόφαση της ΓΣ από την Αθήνα.

Ο ΙΝΚΑ από το 1970 βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές μέσα από μια σειρά δράσεων οι οποίες έχουν ως στόχο την προώθηση της επικοινωνίας και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων και οργανώσεων οι οποίες έχουν ως στόχο την προώθηση και την προστασία των καταναλωτών.

Το Ινστιτούτο Καταναλωτών αποσκοπεί στην προστασία του Έλληνα καταναλωτή με βασική προτεραιότητα την επίλυση προβλημάτων που θίγουν τα συμφέροντά του!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!