Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο Κρήτης

Η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή ένδεια που προβλέπεται να μας χτυπήσουν αλύπητα τα επόμενα χρόνια έχουν δημιουργήσει μια έντονη ανάγκη οι χώρες της ΕΕ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, να προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές στον τομέα της ενέργειας και τον τρόπο που την εκμεταλλεύονται. Ένας από τους φορείς που πρωταγωνιστούν στον τομέα αυτό είναι το IEECC – Institute of Energy, Environment & Climate Change γνωστό ως Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με πλούσιες τεχνολογικές και ερευνητικές δραστηριότητες ετησίως. Τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στο προσκήνιο δυναμικά οι ΑΠΕ οι οποίες υπόσχονται να παράγουν ενέργεια με μικρό κόστος και φιλικά προς το περιβάλλον. Οι συγκυρίες αυτές έχουν κάνει επιτακτική την ανάγκη για την διεξοδική μελέτη και ταχεία δράση στον τομέα αυτό.

Το Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ιδρύθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει την ανάγκη αυτή και να βοηθήσει την πολιτεία και τους πολίτες να βρούνε τρόπους να ανταπεξέλθουν και να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές αυτές. Αυτό γίνεται προωθώντας τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) -φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, βιομάζα, γεωθερμία κ.α.- σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για την ανάπτυξη και την προαγωγή της έρευνας, της επιστήμης και της καινοτομίας. Επιπλέον έχει ως στόχο την οικονομική ανάπτυξη των ΑΠΕ προς όφελος της κοινωνίας. Βασική προϋπόθεση για το Ινστιτούτο αποτελεί η μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην παραγωγή και χρήση της ενέργειας υποστηρίζοντας κάθε είδους δραστηριότητες, τεχνολογικές και ερευνητικές, στους παραπάνω τομείς.

Το Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής έχει έδρα του το Ηράκλειο Κρήτης στην περιοχή Εσταυρωμένος στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Το Ινστιτούτο λειτουργεί σύμφωνα με το νέο νόμο 4610/19 ως Ινστιτούτο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ).

Στα πλαίσια ορθής πληροφόρησης το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα σας παρουσιάζει τις ενεργές εταιρείες που παρέχουν ρεύμα και φυσικό αέριο!

Βρες την Εταιρεία που Σε συμφέρει!

Τομείς δραστηριότητας του Ινστιτούτου

Το Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής δίνει ιδιαίτερη σημασία στους παρακάτω τομείς:

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας οι οποίες προέρχονται από μορφές ενέργειας από φυσικές διεργασίες όπως ο ήλιος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού, ο άνεμος και άλλες.
  • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας: πρόκειται για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής οι οποίες ηλεκτροδοτούν το σύστημα όπως οι θερμικοί, οι πυρηνικοί και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί
  • Διαχείριση Αποβλήτων: περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται ώστε τα απόβλητα να διαχειριστούν σωστά και φιλικά προς το περιβάλλον.
  • Συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας: Η Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας αποτελεί μια καινοτόμος τεχνολογία με την εφαρμογή της οποίας επιτυγχάνονται σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά. Οι μονάδες συμπαραγωγής, με τη χρήση καύσιμης ύλης συμβάλλουν προσθετικά και οικολογικά στην παραγωγή ρεύματος. Συγκεκριμένα, οι μονάδες αυτές παράγουν ηλεκτρική ισχύ και θερμότητα σε συνεργασία με τις υποδομές ηλεκτροδότησης και θέρμανσης των εγκαταστάσεων, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος προμήθειας ενέργειας και τις συνολικές εκπομπές ρύπων.

Τα μέλη του Ινστιτούτου

Τα βασικά μέλη του Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής αυτή τη στιγμή (Αύγουστος ‘22) είναι ο διευθυντής Δρ. Εμμανουήλ Καραπιδάκης καθώς και τα μέλη Συντονιστικής Επιτροπής Δρ. Φώτης Μαυροματάκης και Δρ. Κυριάκος Σιδεράκης.

*Τα στοιχεία έχουν παρθεί τον Αύγουστο του 2022.

Το Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής έχει ως βασικό στόχο την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ταυτόχρονα την εξυπηρέτηση πολιτών να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές των νέων ενεργειακών δεδομένων.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!