ΠΚΥ – Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας

Στο κεφάλαιο αυτό το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό ρεύμα θα σας κάνει μια σύντομη παρουσίαση του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ) όπως αυτός έχει οριστεί από τη νομοθεσία. Σύμφωνα με το  Νόμο 4001/2011, ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011 ο ΠΚΥ είναι ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει Μικρούς Πελάτες, δηλαδή οικιακούς πελάτες ανεξαρτήτως ισχύος και μη Οικιακούς με ισχύ παροχής μέχρι 25kVA (όπως μικρές επιχειρήσεις, γραφεία, φούρνους, κοινόχρηστα, καταστήματα, μικρές βιοτεχνίες κ.α.) οι οποίοι μετά την παύση εκπροσώπησης από τον τελευταίο Προμηθευτή ή τη λήξη της περιόδου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή ή αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους εμπορικούς όρους που ισχύουν. Αφορά ουσιαστικά καταναλωτές που για κάποιους λόγους τους έχει κοπεί το ρεύμα, όπως απλήρωτοι λογαριασμοί, και ο ΠΚΥ είναι υποχρεωμένος να τους προμηθεύσει με ρεύμα.

Για να υπαχθεί κάποιος μικρός πελάτης στον ΠΚΥ δεν πρέπει να προχωρήσει σε κάποια ενέργεια. Η υπαγωγή γίνεται αυτόματα όταν σταματήσει η εκπροσώπησή του από τον τελευταίο Προμηθευτή ή όταν λήξει η περίοδος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς τελευταίου καταφυγίου. Φυσικά αυτό γίνεται σε περίπτωση που δεν υπάρξει νέα εντολή εκπροσώπησης από κάποιον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και δεν έχει υποβληθεί από τον πελάτη αίτηση για διακοπή της σύνδεσης.

Ο κάθε μικρός πελάτης έχει δικαίωμα σε κάθε χρονική στιγμή να επισυνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με πάροχο που αυτός θα επιλέξει.

Επέλεξε τον Πάροχο που Σε συμφέρει

Η προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΠΚΥ σταματάει με το που θα ενεργοποιηθεί η δήλωση εκπροσώπησης μετρητή φορτίου από τον νέο προμηθευτή όπως αυτή καθορίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ και γίνεται γνωστοποίηση στον πελάτη, το νέο προμηθευτή και τον ΠΚΥ.

Οι τιμές που τιμολογούνται οι καταναλώσεις των πελατών που καταφεύγουν στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β΄ 2400/17.06.2020 είναι οι παρακάτω:

  • για τους οικιακούς πελάτες εφαρμόζονται οι χρεώσεις όπως αυτές έχουν εξειδικευθεί στην παραπάνω Απόφαση: ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612 – ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ.
  • στους μη οικιακούς πελάτες πάλι εφαρμόζονται οι χρεώσεις όπως αυτές αναφέρονται στην παραπάνω Απόφαση: ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ.

Ο λογαριασμός κατανάλωσης εκδίδεται και αποστέλλεται από τον ΠΚΥ και εκτός από την χρέωση της παρεχόμενης υπηρεσίας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας περιέχει τους ανάλογους φόρους, χρεώσεις υπέρ τρίτων και ρυθμιζόμενες χρεώσεις πάντα σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Σε περίπτωση που ένας πελάτης ενταχθεί στο καθεστώς της ΠΚΥ, αφού σταματήσει η εκπροσώπησή τους από τον τελευταίο προμηθευτή λόγω της ληξιπρόθεσμων οφειλών, αυτό δεν σημαίνει πως απαλλάσσεται ή ελαφρύνεται από τις υποχρεώσεις του για έγκαιρη εξόφληση των οφειλών του. Σε περίπτωση που δεν γίνει εξόφληση του λογαριασμού τότε θα εφαρμοστούν εκ νέου οι νόμιμες ενέργειες για τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Μετά την ενεργοποίηση δήλωσης εκπροσώπησης μετρητή φορτίου από τον νέο προμηθευτή ρεύματος σταματάει η προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΠΚΥ.

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!