Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) αποφασίστηκε τον Απρίλιο του 2013 και τον Αύγουστο του ίδιου έτους ιδρύθηκε, έχοντας ως σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών της ομοσπονδίας και τη διάδοση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα μας. Η ιδέα της ίδρυσης της συγκεκριμένης ομοσπονδίας, πάρθηκε από μερικούς Συλλόγους Παραγωγών και ειδικότερα από τους συλλόγους του Νομού Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ημαθίας, Σερρών και Πιερίας. Μάλιστα, οι Σύλλογοι Παραγωγών που ανήκαν στην ΠΟΣΠΗΕΦ άρχισαν να αυξάνονται καθώς μετά από μικρό χρονικό διάστημα εντάχθηκαν στην ομοσπονδία και οι σχετικοί Σύλλογοι της Κομοτηνής και του Νομού Πέλλας.

Στοιχεία των Συλλόγων που ίδρυσαν την ΠΟΣΠΗΕΦ

Ο Σύλλογος Παραγωγών του Νομού Θεσσαλονίκης αναπλήρωνε και τους παραγωγούς άλλων Νομών, όπως του Νομού Κιλκίς και του Νομού Χαλκιδικής, αφού οι περιοχές αυτές δεν διέθεταν δικούς τους συλλόγους. Επίσης, σε αρκετούς Συλλόγους και ειδικότερα στον Σύλλογο του Νομού Θεσσαλονίκης, εγγράφονταν μέλη από άλλες περιοχές. Ανεξάρτητοι παραγωγοί από την Κοζάνη, τη Βοιωτία, την Κρήτη, την Ξάνθη, τη Χίο και από τα Φάρσαλα, εντάσσονταν στον Σύλλογο Παραγωγών του Νομού Θεσσαλονίκης.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ εκπροσωπείται πανελλαδικά από αρκετούς παραγωγούς, οι οποίοι συνολικά ξεπερνάνε τους 1.030. Μάλιστα, παρατηρείται πως τα τελευταία χρόνια με την ολοένα και μεγαλύτερη αναζήτηση των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) έχουν αρχίσει να δημιουργούνται Σύλλογοι Παραγωγών από Φωτοβολταϊκά Συστήματα στην Αθήνα, στην Κρήτη και στη Δυτική Μακεδονία. Σκοπός των νέων αυτών Συλλόγων είναι να ενσωματωθούν στην Ομοσπονδία και να ανταπεξέλθουν σε τυχόν υποχρεώσεις.

Σύλλογοι που περιλάμβανε η ΠΟΣΠΗΕΦ στις 30.11.2019:

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΣΠΗΕΦ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΧΩΡΑΣ
 • ΕΣΑΦ
 • ΣΠΗΕΦ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
 • ΣΠΗΕΦ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
 • ΕΠΗΕ
 • ΣΠΗΕΦ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
 • ΣΠΗΕΦ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
Αποκτήστε το φθηνότερο ρεύμα για το σπίτι σας!
Η επιλογή παρόχου γίνεται κατόπιν σύγκρισης των τιμολογίων τους.

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Στόχοι της ΠΟΣΠΗΕΦ

Οι στόχοι της Ομοσπονδίας σχετίζονται με την προώθηση, τη διεκδίκηση, τη μελέτη, την προάσπιση, τη συνεργασία και την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι της ΠΟΣΠΗΕΦ είναι οι ακόλουθοι:

 • Η υπεράσπιση των επαγγελματικών και των οικονομικών συμφερόντων που αφορούν τα μέλη της ΠΟΣΠΗΕΦ.
 • Η συνεργασία με παρόμοιες Ομοσπονδίας με σκοπό τη δημιουργία Συνομοσπονδίας που θα συμβάλει στην καλύτερη προώθηση των θεμάτων που αφορούν τα μέλη της Ομοσπονδίας.
 • Η μελέτη των προβλημάτων που επηρεάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς φωτοβολταϊκών και συστήματα και η επίλυση των σχετικών προβλημάτων.
 • Η διαφύλαξη των συμφερόντων εκείνων που παράγουν ηλεκτρισμό από φωτοβολταϊκά συστήματα και η προώθηση των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη της ΠΟΣΠΗΕΦ.
 • Ενέργειες και πρωτοβουλίες που θα έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξάλειψη του γνωστού «φαινομένου του Θερμοκηπίου».
 • Η εκπροσώπηση των μελών που ανήκουν στην Ομοσπονδία, απέναντι στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, σε Ελληνικές και Διεθνής Αρχές και σε αρμόδιους Κυβερνητικούς Παράγοντες.

Με σκοπό να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι της Ομοσπονδίας, χρειάζεται να γίνονται κάποιες κινήσεις από τα μέλη της ΠΟΣΠΗΕΦ. Αρχικά, τα μέλη της Ομοσπονδίας οφείλουν να συνεργάζονται και να αλληλοϋποστηρίζονται, ώστε να καταφέρουν τα επιλύσουν τα προβλήματα που τους απασχολούν και να προστατεύσουν τα συμφέροντα τους (κοινωνικά, οικονομικά, επαγγελματικά κλπ.). Επίσης, η Ομοσπονδία πρέπει να φροντίζει να ενημερώνει τη Δημόσια Διοίκηση και την κοινή γνώμη για ζητήματα που τις ενδιαφέρουν. Ακόμη, η ΠΟΣΠΗΕΦ μπορεί να προσφέρει ενημέρωση εκδίδοντας έντυπα επαγγελματικού, μορφωτικού και ενημερωτικού ενδιαφέροντος και διοργανώνοντας σεμινάρια για ενημέρωση και για παροχή των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων. Τέλος, η Ομοσπονδία θα πρέπει να απευθύνεται σε παρόμοιες Ομοσπονδίες και Συλλόγους, σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις, σε Αγροτικούς Συλλόγους και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για ζητήματα που αφορούν τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της ΠΟΣΠΗΕΦ. Πολλές φορές προκύπτουν ζητήματα που σχετίζονται με τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων, τα οποία σχετίζονται με τα συμφέροντα του γενικότερου συνόλου της Ομοσπονδίας και για την επίλυση των χρειάζεται εκπροσώπηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε σχετικά Συμβούλια, σε Οργανισμούς και σε Επιτροπές.

Πληροφορίες για την Ομοσπονδία

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) αποτελεί το μοναδικό δευτεροβάθμιο όργανο, το οποίο εκπροσωπεί παραγωγούς από φωτοβολταϊκά σε όλη τη χώρα μας.

Σχετικά, με τις εγκαταστάσεις που διαθέτουν τα μέλη μας, πρόκειται για πάρκα με ισχύ που ξεκινά από τις 20 KW και φτάνει μέχρι τις 40 KW για κάθε μέλος. Η συνολική παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά  κυμαίνεται από λίγα KW με μεγαλύτερη συγκέντρωση ισχύος να φτάνει τα 100 KW.

Τομείς Εργασίας της ΠΟΣΠΗΕΦ

 • Ανάπτυξης- Επέκτασης
  Η συγκεκριμένη ομάδα απασχόλησης οργανώνει συσκέψεις σε συνεργασία με άλλους συλλόγους μελών ή με δυνητικά μέλη που έχουν σκοπό την εγγραφή όλο και περισσότερων μελών στους τοπικούς Συλλόγους Παραγωγών. Ακόμη, ασχολείται με την εξεύρεση πόρων και με την διεύρυνση του δικτύου των τοπικών συλλόγων που πρόκειται να γίνουν μέλη της Ομοσπονδίας. Τέλος, δημιουργεί και ενημερώνει την βάση των δεδομένων των παραγωγών.
 • Νομικού Ενδιαφέροντος
  Η νομική Ομάδα Εργασίας μελετά και κάνει έρευνες που αφορούν τα νομοσχέδια που πρόκειται να εφαρμοστούν. Επίσης, παρακολουθεί την πορεία και την εξέλιξη των αποφασισμένων νομικών ενεργειών. Επιπλέον, ασχολείται με την παρακίνηση των μελών των συλλόγων με σκοπό τη συγκέντρωση των στοιχείων που απαιτούν οι σχετικές νομικές ενέργειες. Ακόμη, παρουσιάζει στο Δ.Σ. τις νομικές ενέργειες που έχουν προταθεί για κάθε πιθανό θέμα.
 • Τεχνικού- Επιστημονικού τομέα
  Ο τομέας αυτός παρακολουθεί όλες τις πιθανές εξελίξεις του χώρου αγοράς ενέργειας και τον τρόπο που λειτουργούν οι φορείς διαχείρισης της αγοράς ενέργειας (ΑΔΜΗΕ, ΡΑΕ, ΛΑΓΗΕ κλπ.). Επιπλέον, ασχολείται με τη δημιουργία forum που βοηθούν στην ανταλλαγή απόψεων που αφορούν τεχνικά ζητήματα. Ακόμη, ο συγκεκριμένος τομέας ενημερώνεται και παρακολουθεί τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Ο σκοπός της επιστημονικής ομάδας εργασίας είναι η παρακολούθηση τυχόν εξελίξεων και η ενημέρωση των μελών για τους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων τεχνικού περιεχομένου.
 • Διεθνών Σχέσεων
  Στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν να προωθούν τις θέσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ στην υπόλοιπη Ευρώπη και να επικοινωνούν με παραγωγούς άλλων χωρών.
 • Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
  Η ομάδα που ασχολείται με την ενημέρωση και με την επικοινωνία οφείλει να συντάσσει δελτία τύπου και να τα δημοσιεύει. Ακόμη, ενημερώνει τα σχετικά μέσα ηλεκτρονικής ενημέρωσης και την επίσημη ιστοσελίδα και διατυπώνει και δημοσιεύει δελτία που σχετίζονται με την ενημέρωση των μελών της ΠΟΣΠΗΕΦ. Επίσης, ο συγκεκριμένος τομέας απασχόλησης προσπαθεί για την καλύτερη προβολή των δράσεων και των θέσεων της Ομοσπονδίας. Επιπροσθέτως, με σκοπό την έγκυρη και αποτελεσματική παρουσίαση πληροφοριών, ο τομέας αυτός συνεργάζεται με όλα τα τμήματα της ομάδας. Βέβαια, το Δ.Σ. θέτει τα όρια για όλες τις δημοσιεύσεις που αφορούν την ΠΟΣΠΗΕΦ. Τέλος, η ομάδα ενημέρωσης και επικοινωνίας ασχολείται με τη δημιουργία μηχανισμών που ενημερώνουν άμεσα τα μέλη (facebook, instagram, tweeter, newsletter, RSS feed κ.α.).
Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!