Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου (Π.Τ.Κ.)

Ένας όρος που ακούμε πλέον αρκετά συχνά είναι ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου ή ΠΤΚ, όμως πόσοι από εμάς ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος του και ποιοι υπάγονται σε αυτόν; Η ομάδα του ΠΗΡ συγκέντρωσε για εσάς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα την έννοια του ΠΤΚ. Διαβάστε το άρθρο μας και θα λύσετε όλες σας τις απορίες σχετικά με τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.

Αρχικά ας δούμε τι είναι ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου. Σύμφωνα με το Νόμο 4001/2011, ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011 ο ΠΤΚ είναι ο προμηθευτής που υποχρεούται να προμηθεύει πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από κάποιον προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος Προμηθευτή τους, η οποία έχει οδηγήσει στη διαγραφή τους από το Μητρώο Συμμετεχόντων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε). Κατά αυτόν τον τρόπο τα ακίνητά τους συνεχίζουν να ηλεκτροδοτούνται.

Το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα μπορεί να σε βοηθήσει στη σωστή απόφαση επιλογής παρόχου!

Μίλα με ειδικό σύμβουλο ρεύματος!

Διαδικασία υπαγωγής στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου

Για να υπαχθεί κάποιος στον ΠΤΚ δεν χρειάζεται να κάνει κάποια ενέργεια. Όλη η διαδικασία γίνεται αυτόματα και δεν απαιτείται η υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας ή η καταβολή κάποιας εγγύησης. Οι καταναλωτές μπορούν να μείνουν για διάστημα 3 μηνών το ανώτερο στον ΠΤΚ από την ημερομηνία εκπροσώπησής τους, όπως αυτή ορίζεται από τον διαχειριστή του συστήματος. Οι τρεις μήνες είναι επαρκές χρονικό διάστημα για να συνάψουν οι πελάτες νέα Σύμβαση Προμήθειας με έναν πάροχο ρεύματος της επιλογής τους. Ένα μήνα πριν συμπληρωθεί η τρίμηνη διάρκεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΠΤΚ αυτός ενημερώνει τον πελάτη για την επικείμενη λήξη της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τον καλεί να επιλέξει Πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε περίπτωση που ο πελάτης μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες δεν έχει συνάψει Σύμβαση Προμήθειας τότε γίνονται τα εξής: για τους οικιακούς πελάτης ή πελάτες με ισχύ μέχρι 25kVA γίνεται απευθείας μεταφορά στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας χωρίς να γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης του ακινήτου τους. Για τους Μεγάλους Πελάτες, μη οικιακοί με ισχύ πάνω από 25kVA, εκπροσώπησή τους για μικρό ακόμα χρονικό διάστημα γίνεται από τον Αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου μέχρι να ενημερωθούν από τον ΠΤΚ για την αλλαγή εκπροσώπησης ή απενεργοποίηση του μετρητή.

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να υπάγεστε στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να συνάψετε σύμβαση προμήθειας με όποιον πάροχο εσείς επιλέξετε. Η λήξη της προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΠΤΚ γίνεται αμέσως μετά την ενεργοποίηση της Δήλωσης εκπροσώπησης από το νέο προμηθευτή σας. Η ημερομηνία αυτή καθορίζεσαι από τον Αρμόδιο Διαχειριστή και γνωστοποιείται σε εσάς, τον ΠΤΚ και τον νέο σας Προμηθευτή.

Κόστος κατανάλωσης υπό καθεστώς Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου

Μια απορία που έχουν πολλοί καταναλωτές είναι οι τιμές με τις οποίες χρεώνονται το ρεύμα όταν εκπροσωπούνται από τον ΠΤΚ. Οι καταναλώσεις όσων βρίσκονται σε καθεστώς ΠΤΚ τιμολογούνται με τα τιμολόγια που ισχύουν για την κάθε κατηγορία πελατών του Προμηθευτή που έχει ορισθεί ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου με μια προσαύξηση επί του τιμολογίου προμήθειας οι οποίες καθορίζουν το τελικό κόστος και χαρακτηρίζονται ως χρεώσεις προμήθειας.

Όσο αφορά στους Λογαριασμούς κατανάλωσης του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου αυτοί εκδίδονται ως εξής:

  • ο πρώτος λογαριασμός εκδίδεται μετά από την προγραμματισμένη καταμέτρηση που ακολουθεί την εκπροσώπηση του Πελάτη στον ΠΤΚ και αφού η συνολική ενέργεια την καταμετρηθείσα περίοδο για κάθε μη ωριαίο μετρητή των ανωτέρω Πελατών επιμεριστεί κατά χρονική αναλογία από τον αρμόδιο Διαχειριστή μεταξύ του μέχρι πρότινος Προμηθευτή και του ΠΤΚ
  • στη συνέχεια εκδίδονται άλλοι δύο λογαριασμοί, είτε εκκαθαριστικοί είτε έναντι, περιοδικά ανάλογα με το σύστημα τιμολόγησης του ΠΤΚ
  • ο τελικός εκκαθαριστικός λογαριασμός εκδίδεται μέσα σε 6 βδομάδες από τον χρόνο παύσης εκπροσώπησης του πελάτη από τον ΠΤΚ

Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου είναι ο υπεύθυνος φορέας που προμηθεύει με ρεύμα όποιον έχει διαγραφεί από το Μητρώο Συμμετεχόντων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς δική του υπαιτιότητα!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!