ΡΑΕ – Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα με συνέπεια ενημερώνει τους καταναλωτές για όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο του φθηνού ρεύματος στην Ελλάδα. Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την ΡΑΕ, την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, έναν οργανισμό του οποίου ο χαρακτήρας είναι εισηγητικός και γνωμοδοτικός σε όσα γίνονται στον χώρο της ενέργειας. Η δημιουργία του είναι απόρροια της Κοινοτικής Οδηγίας 96/92. Η συγκρότηση της ΡΑΕ είναι απαραίτητη ώστε όλες οι διορθωτικές αλλαγές και μεταβολές στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι εφικτές.

Η ίδρυση της ΡΑΕ έγινε σύμφωνα με τον νόμο 2773 του 1999 για να εφαρμοστούν οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Το 2010 με το νόμο 3851 έγιναν ριζικές αλλαγές στη λειτουργία της ΡΑΕ καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αδειοδοτούνται οι σταθμοί ΑΠΕ. Με το νόμο 5037 του 2023 η ΡΑΕ μετονομάζεται σε ΡΑΑΕΥ (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων) κάτι που έχει σαν συνεπακόλουθο να διευρυνθούν οι αρμοδιότητές της επί της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και των υδάτων.

Κύριοι στόχοι της ΡΑΕ είναι η δράση σε διάφορους τομείς που αφορούν στην ενεργειακή πολιτική του κράτους, και είναι οι παρακάτω:

  • Εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρικό ρεύμα με τρόπο αξιόπιστο και ασφαλή.
  • Επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού η οποία έχει ως στόχο την μείωση του ενεργειακού κόστους για τους χρήστες και τους καταναλωτές καθώς και η διευκόλυνση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας.
  • Προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτή ορίζεται από τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας.

Η σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που έχουν άμεση και έμμεση σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια, την μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, την ποιοτική και αξιόπιστη παροχή ενέργειας καθώς και την οικονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια για όλους τους καταναλωτές. Τέλος σκοπός της ΡΑΕ είναι η επίτευξη στόχων που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, το φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α.

Ανάμεσα σε όλες αυτές τις εταιρείες που παρέχουν ενέργεια η ΡΑΕ επιτηρεί την αξιοπιστία του κάθε παρόχου...

Βρες Αξιόπιστο Πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας!

Ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Ο ρόλος της ΡΑΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού είναι επιφορτισμένη με την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών ενέργειας και του δημοσίου συμφέροντος, φροντίζοντας για τον υγιή ανταγωνισμό των προμηθευτών ενέργειας καθώς και για την οργάνωση της αγοράς θέτοντας στόχους υγιούς ανάπτυξης. Έτσι η ΡΑΕ αναλαμβάνει μια σειρά από ρόλους όπως να:

  • προτείνει την εισήγηση και γνωμοδότηση μέτρων
  • είναι επιφορτισμένη με την προστασία του καταναλωτή, του δημοσίου συμφέροντος και του περιβάλλοντος
  • ασκεί έλεγχο της αγοράς, των τιμών και του ανταγωνισμού
  • κάνει επίβλεψη της λειτουργίας όλων των συστημάτων προμήθειας ενέργειας
  • πληροφορεί και αναλύει την στρατηγική και την πολιτική που εφαρμόζεται στον χώρο της ενέργειας μέσα από διάλογο
  • παρακολουθεί όλες τις κανονιστικές διατάξεις και αδειοδοτήσεις
  • καλλιεργεί σχέσεις και συνεργασίες με τρίτες χώρες

Τομείς δράσης της ΡΑΕ

Η ΡΑΕ και ο Ηλεκτρισμός

Ο σχηματισμός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού έχει ως στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού με αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές ρεύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άρα και στους καταναλωτές. Αυτό επιτυγχάνεται με έργα υποδομής και διασύνδεσης στοχεύοντας στην ροή και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς περιορισμούς από περιοχές με χαμηλές τιμές σε περιοχές με υψηλές τιμές μειώνοντας έτσι το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές.

Η ΡΑΕ και το Φυσικό αέριο

Η ΡΑΕ είναι επιφορτισμένη με την διασφάλιση του ενεργειακού ανεφοδιασμού σε σχέση με το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στην Ελλάδα, την πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης, την ασφάλεια του ανεφοδιασμού και το επιπλέον δυναμικό παραγωγής, μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου το οποίο είτε προγραμματίζεται είναι υπό κατασκευή. Επιπλέον είναι υπεύθυνη για την αξιοπιστία και τη συντήρηση των συστημάτων μεταφοράς και του δικτύου διανομής φυσικού αερίου καθώς και για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού δυναμικού.

Η ΡΑΕ και οι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Οι ΑΠΕ αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο στις δράσης της ΡΑΕ. Σχεδόν ολόκληρη η χώρα θα γεμίσει με φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά και αιολικά “πάρκα” με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Βουνοκορφές ισοπεδώνονται με αποτέλεσμα να χάνονται τοπία σπάνιου φυσικού κάλλους και να εξαφανίζονται οι βιότοποι απειλούμενων και υπό προστασία ειδών. Νησιά και ερημονήσια τα οποία αποτελούν σταθμούς ξεκούρασης για μεταναστευτικά είδη πουλιών γίνονται πλέον απαγορευτικά ενώ οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί αποτελούν απειλή για ολόκληρα οικοσυστήματα. Οι άδειες που δίνονται για τα έργα αυτά βασίζονται σε ελλιπείς περιβαλλοντικές μελέτες οι οποίες “παραλείπουν” να αναφέρουν την ύπαρξη αιωνόβιων δασών ή απειλούμενων ειδών της πανίδας και της χλωρίδας ενώ πολλές βρίσκονται σε περιοχές Νatura 2000 κάτι που φαίνεται να μη συγκινεί κανέναν υπεύθυνο. Επιπλέον μετά το πέρας του χρόνου ζωής των έργων οι εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες ούτε να απομακρύνουν τα εκτρώματα που φύτεψαν ούτε και στην αποκατάσταση του φυσικού τοπίου. Και αν δεν σας φτάνουν όλα αυτά, οι επιχειρηματίες δεν πληρώνουν τίποτα από την τσέπη τους μιας και όλα τα χρήματα προέρχονται από επιδοτήσεις, άρα από την τσέπη μας, τις οποίες πληρώνουμε κάθε φορά με τον λογαριασμό του ρεύματος. Όμως κέρδος θα έχουν είτε φυσάει είτε δεν φυσάει, είτε έχει νερό είτε δεν έχει μιας και υπάρχει καθορισμένη τιμή η οποία δεν έχει να κάνει με την πραγματική παραγωγή αλλά με την υποτιθέμενη όπως αυτή έχει καθοριστεί μέσα από τις μελέτες. Τέλος το ρεύμα αυτό για διάφορους λόγους δεν αποθηκεύεται αλλά πρέπει να καταναλώνεται άμεσα. Και για όποιον δυσπιστεί μια βόλτα στην Εύβοια με τα νεκροταφεία ανεμογεννητριών θα των πείσει.

Η ΡΑΕ είναι υποχρεωμένη να προστατεύει τον καταναλωτή, να μεριμνά για το περιβάλλον, να ασκεί έλεγχο στην αγορά ρεύματος και να επιβλέπει τη σωστή λειτουργία των προμηθευτών...

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!