Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Το κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στη Λεωφόρο Μεσογείων στην Αθήνα

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) συνεστήθη το 1980 με την ονομασία Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Από τότε μέχρι σήμερα έχοντας αλλάξει αρκετές ονομασίες μένει πιστό στις αρχές του που έχουν να κάνουμε με την ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας και το περιβάλλον. Στο παρόν άρθρο θα δούμε την ιστορία του υπουργείου, τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του καθώς και τους φορείς που υπάγονται σε αυτό.

Ιστορική αναδρομή

Η ιστορία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι σχετικά μικρή καθώς το συγκεκριμένο Υπουργείο θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες.

Στις 14 Μαρτίου 1980 με το Ν. 1032/1980 δημιουργείται το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος από υπηρεσίες που αποσπάστηκαν από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων.

Μετά από πέντε χρόνια στις 26 Ιουλίου 1985 με το Ν. 1558/1985 το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την υπαγωγή σε αυτό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

Τον Οκτωβρίο του 2009 με την απόφαση 2876/7.10.2009 μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στις 5 Νοεμβρίου 2009 με το Π.Δ. 189/2009, και πλέον υπάγονται σε αυτό υπηρεσίες σχετικές με την ενεργειακή πολιτική του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης

Τον Ιανουάριο του 2015 συστήνεται το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχοντας στις αρμοδιότητές του τους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Τον Σεπτεμβρίου 2015, με Π.Δ. το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάστηκε σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δραστηριοποιείται σε μια σειρά από τομείς που στόχο έχουν τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη ενώ ταυτόχρονα δίνουν βάση στο αντίκτυπο που έχει η παραγωγή και προμήθεια ενέργειας στο περιβάλλον. Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους το Υπουργείο έχει καθοριστικό ρόλο είναι οι παρακάτω:

Τομείς Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τομέας Ενέργειας

Βασικός στόχος του Υπουργείου, το οποίο ακολουθεί τις τάσεις που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, είναι η σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ΑΠΕ. Για το λόγο αυτό επενδύει συνέχεια σε νέες εχνολογίες οι οποίες θα παράγουν αποδοτικά πράσινη ηλεκτρική ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον. Παράλληλα έχει δημιουργήσει μηχανισμούς για τον έλεγχο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ενώ επενδύει συνέχεια στην αγορά του φυσικού αερίου. Τέλος με την ενεργειακή του πολιτική προωθεί σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας.

Το Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα παρουσιάζει όλες τις εταιρείες ενέργειας που παρέχουν ρεύμα και φυσικό αέριο!

Βρες την Εταιρεία που Σε συμφέρει!

Τομέας Περιβάλλοντος

Μέσα από την κυκλική οικονομία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχει θεσπίσει για την κλιματική αλλαγή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ως προτεραιότητά του την προστασία του Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας. Σε αυτό συμβάλουν η εθνική στρατηγική για τη προστασία και τη διαχείριση των δασών καθώς και για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Παρότι η νομοθεσία είναι σχετικά αυστηρή υπάρχουν ακόμα πολλές ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε η χώρα μας να μπορέσει να προστατεύσει το ευαίσθητο οικοσύστημα που διαθέτει και την πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Η λάθος χωροθέτηση ΑΠΕ σε περιοχές Natura 2000, ευαίσθητα οικοσυστήματα καθώς και ψηλές βουνοκορφές αποτελούν μελανή σελίδα στην ιστορία του Υπουργείου και δείχνουν τις αληθινές προθέσεις που έχει για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τομέας χωρικού σχεδιασμού

Ο χωρικός σχεδιασμός είναι ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας για τη σωστή ενεργειακή και περιβαλλοντολογική πολιτική μιας χώρας. Το υπουργείο δίνοντας ιδιαίτερη βάση σε αυτόν έχει οργανώσει μια σειρά από υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με τον αστικό σχεδιασμό, τη χωροταξία και την πολεοδομία. Παράλληλα μέσα από διάφορες υπηρεσίες γίνεται ο έλεγχος των κτιρίων και του δομημένου περιβάλλοντος ενώ η σύσταση της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος συμβάλει τα μέγιστα στη σωστή ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας.

Τομέας διαχείρισης αποβλήτων

Η σωστή διαχείριση των αποβλήτων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Το υπουργείο μέσα από τους φορείς και τις υπηρεσίες που διαθέτει δίνει έμφαση στην ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων δημιουργώντας μονάδες ανακύκλωσης. Φροντίζει ώστε τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα να απορρίπτονται σύμφωνα με την νομοθεσία. Όσο αφορά τα αστικά λύματα, τα οποία αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα, έχει δεσμευτεί για τη σωστή τους επεξεργασία.

Φορείς Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει συστήσει μια σειρά από φορείς οι οποίοι έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ας του δούμε αναλυτικά:

Φορείς Περιβάλλοντος

  • Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)
  • Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
  • Πράσινο Ταμείο

Φορείς Ενέργειας

Το ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) είναι το αρμόδιο Υπουργείο για θέματα και φορείς που απασχολούν τη διαχείριση του ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου!

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!