Κινούμαι ηλεκτρικά

Το Κινούμαι ηλεκτρικά είναι ένα πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης για την επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών το οποίο έχει ως στόχο να προωθήσει την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα “τρέχει” ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια των ψηφιακών υπηρεσιών διευκολύνοντας σημαντικά όσους θέλουν να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ηλεκτρικό ποδήλατο, μηχανάκι ή ή ηλεκτρικό πατίνι.

Τα οφέλη της κίνησης με ηλεκτρική ενέργεια είναι πολλά μεταξύ των οποίων η μηδενική παραγωγή ρύπων, η αθόρυβη λειτουργία, το χαμηλό κόστος μετακίνησης και συντήρησης καθώς και πολλά άλλα. Η τιμή των ηλεκτρικών οχημάτων είναι αρκετά υψηλότερη σε σχέση με των συμβατικών όμως τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν αντισταθμίζουν τη διαφορά αυτή ενώ με την επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά η αγορά τους γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν ένα ηλεκτρικό όχημα και πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Η όλη διαδικασία για γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών Taxis Net.

Ποιο ηλεκτρικό ρεύμα με συμφέρει αν "Κινούμαι Ηλεκτρικά";

Βρες ποιος είναι σήμερα ο Φθηνότερος Πάροχος:

Δικαιούχοι και χαρακτηριστικά προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά

Το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά απευθύνεται σε φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα και τα χαρακτηριστικά του διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία.

Πιο αναλυτικά για τα φυσικά πρόσωπα η επιδότηση φτάνει το 30% για το ηλεκτρικό αμάξι με το μέγιστο ποσό να είναι τα 8.000 ευρώ ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις μακροχρόνιες μισθώσεις χωρίς να υπάρχει υποχρέωση εξαγοράς. Για όσους επιλέξουν να αποσύρουν το παλιό τους όχημα υπάρχει επιβράβευσης το ύψος της οποίας φτάνει τα 1.000 ευρώ ενώ επιπλέον επιδότηση 500 ευρώ για όσους επιλέξουν να αγοράσουν έξυπνο φορτιστή. Για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε άτομο ΑΜΕΑ υπάρχει επιπλέον επιδότηση 1000 ευρώ. Για οικογένειες με 3 εξαρτώμενα τέκνα το ύψος της επιδότησης αυξάνεται κατά 1000 ευρώ ενώ επιπλέον επιδότηση δίνεται για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο με το ανώτερο ποσό να είναι το 4.000 ευρώ. Τέλος για νέους έως 29 ετών δίνεται επιπλέον επιδότηση 1.000 ευρώ για αγορά αυτοκινήτου και μικροαυτοκινήτου ενώ δίνεται η δυνατότητα εκχώρησης του δικαιώματος είσπραξης της επιδότησης στην εταιρεία πώλησης. Σε ότι αφορά στα επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και τα μικροαυτοκίνητα η επιδότηση φτάνει το 40% με μέγιστο ποσό τις 3.000 ευρώ για τις κατηγορίες L5e έως L7e ενώ για τις κατηγορίες L1e έως L4e το ποσοστό επιδότησης είναι 30% και το μέγιστο ποσό 1.300 ευρώ. Όσον αφορά στα ηλεκτρικά ποδήλατα το ποσοστό της επιδότησης φτάνει το 40% και το μέγιστο ποσό είναι 800 ευρώ.

Για τις εταιρείες και τα νομικά πρόσωπα η επιδότηση είναι 30% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μέγιστο ποσοστό τα 8.000 ευρώ για την αγορά ενός έως είκοσι οχημάτων και για 21 οχήματα και επάνω η επιδότηση φτάνει το 20% με μέγιστο ποσό τα 6.000 ευρώ. Για την απόσυρση οχήματος υπάρχει επιπλέον επιδότηση 1.000 ευρώ και για την η αγορά έξυπνου φορτιστή υπάρχει επιπλέον επιδότηση 400 ευρώ ανά σημείο επαναφόρτισης. Για τις εταιρείες διανομών, ταχυμεταφορών και τις τουριστικές εταιρείες υπάρχει επιδότηση για την αγορά μέχρι 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων. Για τις μακροχρόνιες μισθώσεις χωρίς να υπάρχει υποχρέωση εξαγοράς για ένα έως 20 οχήματα η επιδότηση είναι 30% και μέχρι 8.000 ευρώ. Για την μακροχρόνια μίσθωση 21 οχημάτων και άνω η επιδότηση είναι 20% και έως το ποσό των 6.000 ευρώ. Για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε νησιά η επιδότηση είναι 4.000 ευρώ επιπλέον. Για τα αυτοκίνητα test drive η επιδότηση από 1 έως 20 οχήματα είναι 30% και μέγιστο το 8.000 ευρώ ενώ για 21 οχήματα και πάνω το ποσοστό επιδότησης είναι 20% και το μέγιστο ποσό είναι 6.000 ευρώ.

Δικαιολογητικά απόκτησης επιδόματος στο Κινούμαι Ηλεκτρικά

Για να ολοκληρώσετε την αίτηση για την επιδότηση από το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά είναι απαραίτητο να καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Για φυσικά πρόσωπα:

  • αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή δίπλωματος οδήγησης
  • την επίσημη προσφορά που θα έχει την υπογραφή και τη σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που έχετε επιλέξει
  • έντυπο Ε1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης στην περίπτωση τριών ή περισσοτέρων εξαρτώμενων τέκνων

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή συγκυριότητας είναι απαραίτητη Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν τη συναίνεσή τους για να καθίστανται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόωσωπο και εκχωρούν την απαίτησή τους στον συγκύριο.

Σε περίπτωση ΑΜΕΑ είναι απαραίτητη η Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ατόμων ως ΑμεΑ ή ισοδύναμη γνωμάτευση.

Για τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι απαραίτητη Υπεύθυνη Δήλωση, μαζί με το γνήσιο της υπογραφής, ότι το όχημα που θα επιδοτηθεί δεν φέρει άλλο μηχανισμό προώθησης εκτός από τα πετάλια και δεν θα υποστεί κάποια μετατροπή μέσα στην επόμενη τριετία.

Για την περίπτωση ανήλικου ΑμεΑ, μόνο για αίτηση ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου είναι απαραίτητα τα παρακάτω: Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή άλλη ισοδύναμη γνωμάτευση, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ΑμεΑ και του κηδεμόνα, φορολογικό έντυπο Ε1 του γονέα, για την τελευταία οικονομική χρήση από το οποίο προκύπτει ότι το ανήλικο τέκνο είναι προστατευόμενο μέλος και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για οικογένειες με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

* Αν σας ενδιαφέρουν γενικές πληροφορίες για τις επιδοτήσεις σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή ηλεκτρικά ποδήλατα επιλέξτε μία από τις αντίστοιχες ακόλουθες κατηγορίες:

Επιδότηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου

Search

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Βρες τον Πάροχο που σε Συμφέρει

Απόκτησε μικρότερο λογαριασμό σε ρεύμα & φυσικό αέριο!